Download Print this page

Kärcher Puzzi 300 Manual page 75

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Româneşte
Se curăţă orificiul duzei
(Puzzi 300 / 300 S)
Se deşurubează piuliţele olandeze
Se curăţă orificiul duzei (1)
(Puzzi 400)
Puzzi 300 / 300 S / 400
INDICAŢII ÎN CAZ DE
DEFECŢIUNE
Aparatul nu aspiră substanţa de
curăţat
• Se curăţă sita din rezervorul de
apă
• A se verifica furtunul de
pulverizare
Presiune insuficientă de lucru
• Se înşurubează muştiucuri noi de
duză şi se reglează
Pompa de stropire nu
funcţionează
• Se vor umple rezervoarele
(numai la Puzzi 400)
! A se îndepărta capişonul de
acoperire
! A se roti complet pompa câteva
rotaţii cu şurubelniţa.
Atentie:
A se deconecta aparatul şi a se
extrage fişa de reţea.
Jet de stropire numai pe de-o
parte
• Curăţarea
Vid insuficient
• Se va aşeza capacul în mod
corect.
• Se scoate capacul, se verifică
flotorul
• Se schimbă turbina de aspiraţie
Flotorul închide racordările
pentru
absorbţie
• Se goleşte rezervorul cu apă
murdară
• Se va folosi substanţa de
deşamponare RM 761 (accesorii)
pentru a evita prin aceasta
formarea spumei
SUBSTANŢA DE CURĂŢAT
Curăţatul covoarelor şi a tapiţeriei
RM 760, 10 kg
D,A,GB,I,E,FIN,S,
N,DK,F,NL/B
6.291-388
P
6.290-104
RM 760, 16 tablete
D,A,CH,GB,F,I,NL,B,
6.290-828
E,P,GR,DK,N,S,FIN,
H,CZ,PL,SL,TR,RS,
SK,SR,HR,BG
RM 760, 200 tablete
D,GB,A,H,CZ,I,P,E,GR
6.290-500
F,NL/B,FIN,S,N,DK
6.290-529
RM 764, 10 l
D,GB,A,I,E,GR
6.291-386
FIN,S,N,DK,F,NL/B
6.291-387
Substanţa de deşamponare
RM 761,10 x 200 ml
D,A,GB,I,E,GR
6.291-397
FIN,S,DK,F,NL/B
6.291-398
Impregnant pentru covoare
RM 762, 6 x 1 l
D,A,CH,I,F,NL/B
6.290-001
GB,E,P,GR
6.290-496
FIN,S,N,DK
6.290-497
RM 762, 5 l
D,A,CH,I,F,NL/B
6.290-002
GB,E,P,GR
6.290-494
FIN,S,N,DK
6.290-495
Substanţa pentru înlăturarea
căpuşelor de praf
RM 765, 10 l
D,A,GB,I,F,NL/B
6.290-442
FIN,S,DK,N,GR,P,E
6.290-451
75

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Kärcher Puzzi 300

This manual is also suitable for:

Puzzi 300 sPuzzi 400