Download Print this page

Príslušenstvo - Kärcher Puzzi 300 Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Slovensko
Čistenie
Otocit ventilom (Puzzi 300 / 300 S)
Otocit ventilom (Puzzi 400)
Čistiaci roztok sa nastrieka a
zároveň sa vsakuje.
Puzzi 300 / 300 S / 400
Čistenú plochu v miestach, kde sa
plocha prekrýva, ťahom prejdeme.
Zopakujeme, pokiaľ je to nutné.
Poučenie:
Ak sa nádržka na znečistenú vodu
naplní, preruší sa nasávaný vzduch
mechanickým plavákovým
spínačom.
! Vypnúť spínače rozstrek a
odsávanie
! Odpojiť viečko
! Vybrať nádržku na znečistenú
vodu (1) a vyprázdniť, alebo
vyprázdniť cez výpustnú
hadicu (2)
METÓDY ČISTENIA
Stredne znečistené koberce
• Nastriekať čistiaci prostriedok a
ihneď vysať
• Ďalšie vysávanie skracuje dobu
sušenia
Silne znečistené koberce
• Len nastriekať čistiaci prostriedok
• 10-15 min čakať
• Povysávať
Čistenie čalúnenia
• Na čistenie čalúnenia použijeme
ručnú trysku (zvláštne
príslušenstvo) namiesto trysky na
podlahy
• Tiež na schody, nástenné koberce
alebo vnútorné čalúnenie vozidiel
sa použije príslušné zvláštne
príslušenstvo
• U citlivých látok dávkujeme čistiaci
prostriedok v menšom množstve a
plochu postriekame zo
vzdialenosti cca 200 mm.
Nakoniec len povysávame
85

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Kärcher Puzzi 300

This manual is also suitable for:

Puzzi 300 sPuzzi 400