Download Print this page

Kärcher Puzzi 300 Manual page 78

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Türkçe
Çalışma ile ilgili açıklamalar
• Halınız ne kadar hassas olursa, o
kadar az temizlik maddesi
kullanınız
• Jüt arkalı halılar yaş olarak
temizlenirse küçülürler ve renkleri
solar
• Uzun havlulu halıları önce
kabartınız
• Sıcak su ile temizlik
(maksimum 50°C'ye kadar)
daha etkili olur
• Çok kirli yerleri önceden
püskürtünüz
• Işıktan gölgeye doğru
(pencereden kapılara doğru)
çalışınız
• Temiz alanlardan kirli alanlara
doğru çalışınız
• Temizlik işleminden sonra halıyı
Care Tex RM 762 ile
işleyiniz (donanım).
• Temizlenmiş alanlara kuruduktan
sonra basınız
• Köpüklenmiş halı zeminlerinde
köpük giderme maddesi RM 761
kullanınız (donanım).
Puzzi 300 / 300 S / 400
İş bittikten sonra
Kapatınız
! Tüketilmemiş olunan temizlik sıvı
maddelerini emme hortumu ile
kutudan emdirerek çıkarınız
! Bunun için taban memesini
çıkarınız ve emme hortumunu
temiz su kabında tutunuz. "Emme"
şalterinin açılması. Emilmiş
olunan sıvı temizlik maddesi kirli
su kabında toplanır
! Kirli su kabını boşaltınız
! Temiz su kabını 5l temiz su ile
doldurunuz
! Püskürtme tuşuna basınız
! Supap koluna basınız ve cihazı
yakl. 2 dakika çalkalayınız.
! Cihazı kapatınız ve elektrik fişini
çıkarınız.
Koruma ve bakım
Bakım sözleşmesi:
Yetkili Kärcher satıcıları ile bu
cihazın bakımı için bir bakım
sözleşmesi yapabilirsiniz.
! Kapağı çıkarınız
Şamandıranın (1) vidalarını çıkarınız
Kirli su filtresini (2) temizleyiniz
Temiz su filtresini (1) temizleyiniz
Şamandıra tutucusunu (2)
temizleyiniz (sadece Puzzi 400)
78

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Kärcher Puzzi 300

This manual is also suitable for:

Puzzi 300 sPuzzi 400