Download Print this page

Wyposażenie Dodatkowe - Kärcher Puzzi 300 Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Polska
Czyszczenie
Wcisnąć dźwignię zaworu
(Puzzi 300 / 300 S)
Wcisnąć dźwignię zaworu
(Puzzi 400)
Następuje jednoczesne
spryskiwanie i zasysanie środka
czyszczącego.
Puzzi 300 / 300 S / 400
Przesuwać ssawkę po czyszczonej
powierzchni w zachodzących na
siebie pasmach. W razie potrzeby
powtórzyć czyszczenie.
Wskazówka:
Po całkowitym napełnieniu zbiornika
brudnej wody mechaniczny
wyłącznik pływakowy powoduje
przerwanie zasysania powietrza.
! Wyłączyć włącznik spryskiwanie i
ssanie
! Zdjąć pokrywę
! Wyjąć zbiornik brudnej wody (1) i
opróżnić, można go też opróżnić
przy pomocy węża
spustowego (2)
METODY CZYSZCZENIA
Dywany normalnie zabrudzone
• Rozpylić roztwór środka
czyszczącego na dywanie i
natychmiast zebrać ssawką
• Dodatkowe odessanie pozwala
skrócić czas schnięcia
Dywany silnie zabrudzone
• Tylko rozpylić roztwór środka
czyszczącego na dywanie
• Odczekać 10-15 minut
• Zebrań ssawką
Czyszczenie obić tapicerskich
• Do czyszczenia obić tapicerskich
nałożyć ssawkę ręczną
(wyposażenie dodatkowe) zamiast
ssawki podłogowej
• Do czyszczenia schodów,
wykładzin dywanowych ściennych
oraz tapicerki samochodowej
należy również używać
odpowiedniego wyposażenia
dodatkowego
• W przypadku delikatnych tkanin
należy stosować mniejszą dawkę
środka czyszczącego i spryskiwać
powierzchnię z odległości
ok. 200 mm. Następnie tylko
zebrać ssawką
69

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Kärcher Puzzi 300

This manual is also suitable for:

Puzzi 300 sPuzzi 400