Download Print this page

Instrucţiuni De Folosire - Kärcher Puzzi 300 Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Româneşte
PENTRU MEDIUL NOSTRU
AMBIANT
Eliminarea ambalajului
După dezpachetare, ambalajul
corodabil, nu se va arunca în
gunoiul casnic, ci se va duce la
locurile corespunzătoare de
colectare.
Folosirea în conformitate cu
destinaţia
• Aparat pentru curăţarea umedă a
covoarelor şi a materialelor textile
de uz casnic.
• Corespunzător cu descrierile şi cu
indicaţiile de protecţie, incluse în
aceste instrucţiuni de folosire.
♦ Orice folosire ce depăşeşte
aceste indicaţii este considerată
ca inconformă cu destinaţia.
Producătorul nu este răspunzător
de deteriorările produse prin
folosirea necorespunzătoare a
aparatului; riscul va fi suportat
numai de către bebeficiar.
Puzzi 300 / 300 S / 400
Folosirea substanţei de curăţat
• În nici un caz nu se va umple cu
substanţe dizolvante (benzină,
acetonă, diluant, etc)!
• A se evita contactul cu ochii şi
pielea.
• Se vor respecta indicaţiile date de
către producător, privind folosirea
substanţelor de curăţat, precum şi
cele referitoare la măsurile de
protecţie.
Kärcher oferă un program
verificat şi individual de
substanţe de curăţat.
Comerciantul dumneavoastră vă
sfătuieşte cu plăcere.
INSTRUCŢIUNILE DE FOLOSIRE
! Substanţa de curăţat se amestecă
bine, întrun recipeint curat, cu apă
proaspătă
! Substanţa de curăţat se presară
sub formă de praf în apă şi se
amestecă
♦ Se vor respecta indicaţiile date de
către producător, privind folosirea
substanţelor de curăţat, precum şi
cele referitoare la măsurile de
protecţie
Aparatul se umple cu maxim 40 l din
soluţia cu substanţă de curăţat.
Se stabileşte legătura la curentul
electric
♦ Se va lucra întotdeauna numai cu
mâinile uscate
♦ Tensiunea de conectare trebuie
să coincidă cu cea a tensiunii
indicate pe tăbliţa tipului
♦ Cablul de prelungire trebuie să fie
întotdeauna derulat complet
♦ Se va conecta numai un cablu de
prelungire cu protecţie la apă
♦ Cablul de prelungire nu are voie
să se afle în apă
Pentru valorile de conectare, vezi
"Datele tehnice"
! Comutatorul 1 şi 2 se va
poziţiona pe "0"
! A se introduce fişa de reţea
Se conectează comutatorul 1
(aspirare)
Se conectează comutatorul 2
(stropire)
Pentru conectarea unor aparate
electrice adiţionale, este prevăzută o
priză suplimentară
(numai la Puzzi 300 S / 400)
72

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Kärcher Puzzi 300

This manual is also suitable for:

Puzzi 300 sPuzzi 400