Download Print this page

Příslušenství - Kärcher Puzzi 300 Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Česky
Čistění
Stiskněte ventil na držadle
(Puzzi 300 / 300 S)
Stiskněte ventil na držadle
(Puzzi 400)
Roztok čisticího prostředku je
nastříkáván a ihned znovu nasáván.
Puzzi 300 / 300 S / 400
Při čistění ploch s překrývajícími se
pásy je přejíždějte tažením směrem
k sobě. V případě nutnosti opakujte.
Poznámka:
Pokud se nádoba s odpadní vodou
naplní, bude sání vzduchu
přerušeno pomocí mechanicky
ovládaného plováku.
! Zapněte nastřikování a vypněte
sání
! Odstraňte víko
! Nádobu s odpadní vodou (1)
vyjměte a vyprázdněte, nebo ji
vyprázdněte pomocí vypouštěcí
hadice (2)
POSTUP PŘI ČISTĚNÍ
Běžně znečistěné koberce
• Nastříkejte roztok čisticího
prostředku a ihned jej vysajte
• Odsáváním se zkrátí doba
potřebná k vyschnutí
Silně znečistěné koberce
• Čisticí prostředek pouze
nastříkejte
• Vyčkejte 10-15 min
• Odsajte
Čistění čalounění
• Při čistění čalounění nahraďte
běžnou podlahovou hubici ruční
hubicí (zvlášní příslušenství)
• Rovněž u schodů, u koberců na
stěně nebo při čistění vnitřního
prostoru automobilů používejte
příslušnou hubici ze zvláštního
příslušenství
• U choulostivých materiálů
dávkujte
menší množství čisticího
prostředku a plochu nastřikujte ze
vzdálenosti asi 200 mm. Potom
pouze vysajte
Vymývání
• Nejlepších výsledků se dosáhne,
jestliže jsou čistěné plochy ještě
omyty čistou vodou
• Odstraní se tak zbytky čisticího
prostředku a rozpuštěných
nečistot
61

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Kärcher Puzzi 300

This manual is also suitable for:

Puzzi 300 sPuzzi 400