Download Print this page

Kärcher Puzzi 300 Manual page 94

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Srpski
Ispiranje
• Bolji rezultat čišćenja se postiže,
ako se površina koja se čisti na
kraju još jednom obradi čistom
vodom
• Time se ispiraju ostaci sredstva za
čišćenje i prljavština koja je počela
da se rastvara
Saveti za rad
• Što je osetljiviji tepih, to treba da
je manja količina sredstva za
čišćenje
• Tepih sa poleđinom od jute može
pri vlažnom čišćenju da se skupi i
pusti boju
• Debele tepihe prethodno iščetkati
• Čišćenje toplom vodom (do
maks. 50°C) je efektivnije
• Jako zaprljana mesta isprskati i
ostaviti da stoje
• Raditi od svetla prema tamnom
(od prozora ka vratima)
• Raditi od čiste prema prljavoj
površini
• Posle čišćenja tepihe obraditi
sredstvom Care Tex RM 762
(dodatna oprema).
• Na očišćenu površinu kročiti tek
kad se potpuno osušila
• Kod nasapunjanih tepiha koristiti
sredstvo za suzbijanje pene
RM 761 (dodatna oprema).
Puzzi 300 / 300 S / 400
POSLE RADA
Stavljanje van pogona
! Neupotrebljeno tečno sredstvo za
čišćenje usisnim crevom isisati iz
kućišta
! U tu svrhu skinuti podnu sisaljku,
a usisno crevo uroniti u posudu sa
čistom vodom. Uključiti prekidač
za usisavanje. !vUsisano sredstvo
za čišćenje se skuplja u posudi sa
prljavom vodom!b!
! Nakon toga isprazniti posudu sa
prljavom vodom
! Napuniti rezervoar sa svezom
vodom 5l
! Uključiti prekidač za prskanje
! Pokrenuti rucicu ventila i ispirati
uredaj oko 2 min.
! Isključiti uređaj i izvući utikač.
NEGA I ODRŽAVANJE
Ugovor o održavanju:
Sa ovlašćenim Kärcher-prodavcem
se može sklopiti ugovor o
održavanju ovog uređaja.
! Skinuti poklopac
Odviti plutak (1)
Očistiti mrežasti filter (2)
Očistiti filter sveže vode (1)
Ocistiti prekidac plovka (2)
(samo Puzzi 400)
94

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Kärcher Puzzi 300

This manual is also suitable for:

Puzzi 300 sPuzzi 400