Download Print this page

Kärcher Puzzi 300 Manual page 98

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Български
Изплаквайте
• По-добър резултат се постига,
ако почистващата повърхност
се обработи още един път с
прясна вода
• Остатъците от почистващото
средство и разтвореното
замърсяване се изплакват
Указания за работа
• При чувствителни килими, по-
малко дозиране на почистващо
средство
• Килим с ютена задна страна
може да се свие при мокра
обработка и да пусне цветно
• Много мъхест килим
предварително да се изчетка
• Почистване с топла вода (до
макс. 50°C) е по-ефективно
• Предварително оросете силно
замърсените места
• Работете от светлината към
сянка (от прозореца към
вратата)
• Работете от по-чисти към по-
замърсени повърхности
• След почистването на килима
обработвайте с Care Tex
RM 762 (принадлежност).
• Обходете почистените
повърхности след изсушаване
• Използвайте при разпенени
килими средства против пяна
RM 761 (принадлежност).
Puzzi 300 / 300 S / 400
След работата
Изключване
! Изсмуквате от корпуса
неизползваната почистваща
течност със смукателния маркуч
! Сваляте дюзата за пода и
държите смукателния маркуч в
резервоар за вода. Включвате
превключватела за смукване.
Изсмуканата почистваща
течност се събира в резервоар
за мръсна вода
! Изпразвате резервоара за
мръсна вода
! Напълвате резервоара за чиста
вода с 5л бистра вода
! Включвате бутон за
разпръскване
! Задействате вентилната
ръкохватка и изплаквате
уреда 2 мин.
! Изключвате уреда и изваждате
мрежовия щепсел.
Грижи и поддръжка
Договор за поддръжка:
С търговския представител на
Kärcher може да се сключи
договор за поддръжка на този
уред.
! Сваляте капака
Развинтвате поплавък (1)
Почиствате филтър (2)
Почиствате филтъра за прясна
вода (1)
Почиствате поплавъчния
прекъсвач (2)
(само Puzzi 400)
98

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Kärcher Puzzi 300

This manual is also suitable for:

Puzzi 300 sPuzzi 400