Suomi - Black & Decker GLC2500 Instructions Manual

Hide thumbs Also See for GLC2500:
Table of Contents

Advertisement

Available languages
  • EN

Available languages

  • ENGLISH, page 1
Käyttötarkoitus
Black & Decker -nurmikonviimeistelijä on suunniteltu nurmikon
reunojen viimeistelyyn ja nurmikon leikkaukseen ahtaissa
paikoissa. Kone on tarkoitettu kotikäyttöön.
Black & Deckerin laturi on suunniteltu tämän työkalun mukana
toimitetun Black & Decker -akun lataamiseen.
Turvaohjeet
Yleiset tiedot
@
Varoitus! Paristokäyttöisiä koneita käytettäessä on
aina noudatettava mm. seuraavia turvallisuusohjeita,
jotta tulipalojen, paristovuotojen, henkilövahinkojen
ja materiaalivaurioiden riski olisi mahdollisimman
pieni.
Lue käyttöohje huolellisesti ennen koneen käyttöönottoa.
Varmista, että osaat sammuttaa koneen, ennen kuin
käynnistät sen.
Koneen käyttötarkoitus kuvataan tässä käyttöohjeessa.
Käytä työkalua ainoastaan sellaiseen työhön, johon se on
tarkoitettu, ja käytä vain käyttöohjeessa ja
tuotekuvastossa suositeltuja tarvikkeita tai lisälaitteita.
Ohjeesta poikkeava käyttö voi aiheuttaa onnettomuuden.
Säilytä käyttöohje tulevaa tarvetta varten.
Työskentelyalue
Älä altista konetta sateelle äläkä käytä sitä kosteissa tai
märissä paikoissa.
Älä käytä sitä kosteissa olosuhteissa.
Käytä konetta vain päivänvalossa tai voimakkaassa
keinovalaistuksessa.
Suojavaatetus
Suojele jalkojasi käyttämällä tukevia kenkiä tai saappaita.
Älä käytä konetta avojaloin tai avokärkiset sandaalit
jalassa.
Käytä pitkiä housuja suojataksesi jalkasi.
Työkalun käyttäminen
Ole tarkkaavainen. Keskity työhösi. Käytä tervettä järkeä.
Älä käytä sähkötyökalua, kun olet väsynyt.
Mikäli työkalu alkaa täristä epänormaalisti, pysäytä se.
Odota, kunnes pyörivät osat ovat pysähtyneet ja tarkista,
onko kone vaurioitunut tai osat löystyneet.
Muiden turvallisuus
Älä anna lasten tai kenenkään, joka ei ole lukenut tätä
käyttöohjetta tai tutustunut koneeseen, käyttää konetta.
Älä anna lasten, vieraiden tai eläinten tulla lähelle
työskentelyaluetta tai koskea koneeseen.
Muista, että käyttäjä on vastuussa muille ihmisille tai
heidän omaisuudelleen aiheutuvista onnettomuuksista tai
vaaratilanteista.
Henkilöt (lapset mukaan lukien), joilla on fyysisiä, tunnollisia
tai henkisiä rajoituksia tai rajallinen kokemus ja tuntemus,
eivät saa käyttää tätä laitetta ellei heidän turvallisuudesta
vastaava henkilö valvo tai ohjaa heitä laitteen käytössä.
Lapsia on valvottava, etteivät he leiki koneen kanssa.
Käytön jälkeen
Sammuta kone ja varmista, että liikkuvien osien pyörintä
on loppunut, ennen kuin jätät työkalun ilman valvontaa
sekä ennen minkään työkalun osan vaihtoa, puhdistusta
tai tarkastusta.
Kun konetta ei käytetä, säilytä sitä kuivassa paikassa.
Varmista, että lapset eivät pääse käsiksi koneisiin.
Tarkastus ja korjaukset
Tarkista ennen käyttöä, ettei koneessa ole vaurioita tai
viallisia osia. Tarkista, etteivät liikkuvat ja muut osat sekä
suoja ole viallisia, ja että kaikki muut käyttöön
mahdollisesti vaikuttavat tekijät ovat kunnossa.
Älä käytä työkalua, jos jokin sen osista on viallinen.
Älä käytä työkalua, jos se ei käynnisty ja pysähdy
virrankatkaisijasta.
Älä koskaan käytä konetta, jos jokin suoja tai kotelo on
vaurioitunut tai ei ole paikallaan.
Varmista, että työkalu toimii oikein ja täyttää tehtävänsä.
Viallinen osa tulee korjata tai vaihtaa valtuutetussa
huoltoliikkeessä.
Älä koskaan yritä irrottaa tai vaihtaa sellaisia osia, joista ei
ole mainintaa tässä oppaassa.
Lisäturvaohjeet akuille ja latureille
Akut
Älä koskaan yritä avata akkua.
Älä altista akkua vedelle.
Älä altista akkua kuumuudelle.
Älä säilytä akkua paikassa, jonka lämpötila saattaa ylittää
40 °C.
Lataa akku ainoastaan lämpötilan ollessa 10 °C ja 40 °C.
Lataa akku käyttäen ainoastaan laitteen mukana
toimitettua laturia.
Kun poistat akun käytöstä, noudata kappaleessa
"Ympäristö" annettuja ohjeita.
Varoitus! Akkuneste (25-30% kaliumhydroksidiliuosta) saattaa
olla haitallista. Jos akkunestettä pääsee iholle, huuhdo se
välittömästi vedellä. Neutralisoi akkuneste esim. etikalla tai
sitruunamehulla. Jos akkunestettä joutuu silmiin, huuhtele
silmiä runsaalla puhtaalla vedellä vähintään 10 minuutin ajan.
Ota yhteys lääkäriin.

SUOMI

71

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents