Download Table of Contents Print this page

Black & Decker GLC2500 Instructions Manual page 74

Hide thumbs Also See for GLC2500:

Advertisement

Table of Contents
SUOMI
Korkeuden säätäminen (kuva J)
Teleskooppivarren (36) ansiosta voit säätää koneen itsellesi
sopivaan korkeuteen.
Löysää istukka (6).
Nosta korkeutta liu'uttamalla akselia ulos.
Laske korkeutta liu'uttamalla akselia sisään.
Kiristä istukka.
Käynnistys ja pysäytys (kuva K)
Turvallisuussyistä työkalussa on kaksoisvirrankatkaisija.
Tällä tavoin estetään työkalun käynnistyminen vahingossa.
Työkalun käynnistys
Työnnä lukituspainiketta (2) taaksepäin peukalolla ja paina
samanaikaisesti virrankatkaisijaa (1).
Päästä irti lukitusnapista.
Työkalun pysäytys
Päästä irti virrankatkaisijasta (1).
Varoitus! Älä koskaan yritä lukita virrankatkaisijaa
käynnistysasentoon.
Koneen asettaminen viimeistely- tai
reunaleikkuuasentoon (kuva L - N)
Konetta voidaan käyttää joko viimeistelyyn kuten kuvassa L tai
reunaleikkuuseen ruohon leikkaamiseksi nurmikon ja
kukkapenkkien reunoilta kuten kuvassa M.
Viimeistely (kuva L & N)
Viimeistelyä varten leikkuupään tulee olla kuvan L mukaisessa
asennossa. Jos näin ei ole, toimi seuraavasti:
Pidä lisäkädensijasta kiinni toisella kädellä ja ota kiinni
kääntöpyörästä (7) toisella kädellä kuten kuvassa (kuva L).
Paina kääntöpyörää leikkuupäätä kohti ja kierrä sitä
vastapäivään, kunnes leikkuupää lukkiutuu
viimeistelyasentoon (kuva N).
Päästä irti kääntöpyörästä.
Aseta reunaohjain (11) taka-asentoon.
Reunaleikkuu (kuva M & N)
Reunaleikkuuta varten leikkuupään tulee olla kuvan M
mukaisessa asennossa. Jos näin ei ole, toimi seuraavasti:
Pidä lisäkädensijasta kiinni toisella kädellä ja ota kiinni
kääntöpyörästä (7) toisella kädellä kuten kuvassa M.
Paina kääntöpyörää leikkuupäätä kohti ja kierrä sitä
myötäpäivään, kunnes leikkuupää lukkiutuu
reunanleikkuuasentoon (kuva N).
Päästä irti kääntöpyörästä.
Aseta reunaohjain (11) taka-asentoon.
74
Vinkkejä parhaimman tuloksen saamiseksi (kuva L)
Viimeistely
Pidä konetta kuten kuvassa L.
Liikuta viimeistelijää pehmeästi puolelta toiselle kuvan L
mukaisesti.
Leikkaa pitkää ruohoa asteittain ylhäältä lähtien.
Vältä kovia esineitä tai hentoja kasveja.
Jos kone alkaa käydä hitaasti, vähennä kuormitusta.
Reunaleikkuu
Parhaimman tuloksen saa reunoissa, jotka ovat yli 50 mm syviä.
Älä tee reunoja koneella. Tee reunat käyttäen sopivaa
lapiota.
Ohjaa konetta kuten kuvassa L. Pidä reunaohjain
nurmikon reunaa vasten.
Jos haluat leikata lähempää, kallista konetta hieman.
Yleiset tiedot
Saadaksesi parhaimman tuloksen leikkaa ainoastaan
kuivaa ruohoa.
Pidä akku liitettynä laturiin ja laturi kytkettynä
virtalähteeseen aina, kun kone ei ole käytössä.
Huolto
Black & Deckerin työkalu on suunniteltu toimimaan
mahdollisimman pitkän aikaa mahdollisimman vähällä
huollolla. Asianmukainen käyttö ja säännöllinen puhdistus
takaavat koneen jatkuvan tyydyttävän toiminnan.
Laturi ei tarvitse säännöllisen puhdistamisen lisäksi mitään
muuta huoltoa.
Varoitus! Poista akku ennen työkalun huoltamista. Irrota laturi
virtalähteestä ennen puhdistamista.
Irrota akku käytön jälkeen ja tarkista kone vaurioiden
varalta.
Puhdista koneen ja laturin ilma-aukot säännöllisesti
pehmeällä harjalla tai kuivalla siivousliinalla.
Puhdista työkalun kuori säännöllisesti kostealla
siivousliinalla. Älä koskaan käytä puhdistamiseen
liuotinaineita tai syövyttäviä puhdistusaineita.
Puhdista leikkuulanka ja kela säännöllisesti pehmeällä
harjalla tai kuivalla rievulla.
Poista ruoho ja lika säännöllisesti suojan alapuolelta
tylsällä kaapimella.
Säilytys
Jos konetta ei aiota käyttää useampaan kuukauteen, akun
tulee olla liitettynä laturiin. Noudata muussa tapauksessa
seuraavia ohjeita:
Lataa akku täyteen.
Poista akku koneesta.

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents