Download Table of Contents Print this page

Black & Decker GLC2500 Instructions Manual page 75

Hide thumbs Also See for GLC2500:

Advertisement

Table of Contents
Säilytä konetta ja akkua turvallisessa ja kuivassa
paikassa. Säilytyspaikan lämpötilan täytyy aina olla +5 °C
- +40 °C. Aseta akku tasaiselle alustalle.
Lataa akku täyteen ennen kuin käytät konetta
pitkäaikaisen säilytyksen jälkeen.
Vianmääritys
Jos kone ei näytä toimivan oikein, noudata seuraavia ohjeita.
Jos tämä ei ratkaise ongelmaa, ota yhteyttä valtuutettuun
Black & Deckerin huoltopisteeseen.
Varoitus! Poista akku koneesta, ennen kuin jatkat.
Kone käy hitaasti
Tarkista, että kelan kotelo pääsee pyörimään esteettä.
Puhdista se varovasti tarvittaessa.
Tarkista, että leikkuulankaa ei tule ulos kelan kotelosta yli
10-12 cm. Jos se tulee, katkaise lanka niin, että se tulee
lähemmäksi leikkuuterää.
Automaattinen langansyöttö ei toimi
Pidä kielekkeitä painettuna ja poista kelan suojus kotelosta.
Nosta kelaa noin 6 mm ja vedä leikkuulankaa, kunnes sitä
tulee ulos kotelosta 10-12 cm. Jos kelalla ei ole tarpeeksi
leikkuulankaa, asenna uusi leikkuulankakela aikaisempien
ohjeiden mukaan.
Paina kela takaisin ja pyöritä sitä hieman, kunnes se
asettuu paikalleen.
Kohdista kelan suojuksen kielekkeet kotelon reikiin.
Paina suojus koteloon, kunnes se napsahtaa kiinni
paikalleen.
Jos leikkuulanka tulee ulos leikkuuterän yli, katkaise lanka
niin, että se ulottuu juuri terään asti.
Jos automaattinen langansyöttö ei vieläkään toimi, kokeile
seuraavia toimenpiteitä:
Puhdista kelan kotelo huolellisesti.
Poista kela ja tarkista, että sen vipu pääsee liikkumaan
esteettä.
Poista kela, pura leikkuulanka kelalta ja kierrä se sitten
tasaisesti takaisin aikaisempien ohjeiden mukaisesti.
Laita kela takaisin aikaisempien ohjeiden mukaisesti.
Kela on jumiutunut
Pidä kielekkeitä painettuna ja poista kelan suojus kotelosta.
Puhdista kelan kotelo huolellisesti.
Paina suojus koteloon, kunnes se napsahtaa kiinni
paikalleen.
Ympäristö
Z
Erillinen keräys. Tätä tuotetta ei saa hävittää
normaalin kotitalousjätteen kanssa.
Kun Black & Decker -koneesi on käytetty loppuun, älä hävitä
sitä kotitalousjätteen mukana. Tämä tuote on kerättävä
z
erikseen.
Käytettyjen tuotteiden ja pakkausten erillinen keräys
mahdollistaa materiaalien kierrätyksen ja
uudelleenkäytön. Kierrätettyjen materiaalien
uudelleenkäyttö auttaa ehkäisemään ympäristön
saastumisen ja vähentää raaka-aineiden kysyntää.
Paikallisten säännösten mukaisesti on mahdollista viedä
kotitalouksien sähkölaitteet kuntien kaatopaikoille tai jättää ne
vähittäismyyjälle ostettaessa uusi tuote.
Black & Decker tarjoaa mahdollisuuden Black & Decker -
tuotteiden keräykseen ja kierrätykseen sen jälkeen, kun ne on
poistettu käytöstä. Jotta voisit hyötyä tästä palvelusta, palauta
laitteesi johonkin valtuutettuun huoltoliikkeeseen, joka kerää
laitteet meidän puolestamme.
Voit tarkistaa lähimmän valtuutetun huoltoliikkeen sijainnin
ottamalla yhteyden Black & Deckerin toimistoon, joka sijaitsee
tässä käsikirjassa annetussa osoitteessa. Lista valtuutetuista
Black & Decker -huoltoliikkeistä sekä yksityiskohtaiset tiedot
korjauspalvelustamme ovat vaihtoehtoisesti saatavilla
Internetissä, osoitteessa www.2helpU.com
Akut
h
Black & Deckerin akut voidaan ladata useaan
kertaan. Vie loppuunkäytetyt akut niille tarkoitettuun
keräyspaikkaan tai -astiaan:
Käytä akku täysin loppuun ja poista se sitten työkalusta.
NiCd-, NiMH-, Li-Ion-akut ovat kierrätettäviä. Voit viedä ne
mihin tahansa valtuutettuun huoltoliikkeeseen tai
paikalliseen kierrätyskeskukseen. Kerätyt akut toimitetaan
kierrätykseen tai käsitellään asianmukaisesti.
Tekniset tiedot
Jännite
Kuormittamaton nopeus
Paino
Akku
Jännite
Teho
Paino
SUOMI
GLC2500
V
18
DC
min
6.800
-1
kg 3,2
V
18
DC
Ah 1,5
kg 0,8
75

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents