Download Table of Contents Print this page

Black & Decker GLC2500 Instructions Manual page 36

Hide thumbs Also See for GLC2500:

Advertisement

Table of Contents
NEDERLANDS
Werk bij het maaien van lang gras laag voor laag af vanaf
de bovenkant.
Houd het apparaat uit de buurt van harde voorwerpen en
fijne beplanting.
Verminder de belasting als het apparaat langzamer gaat
draaien.
Graskantsnijden
De beste resultaten worden bereikt op kanten die dieper zijn
dan 50 mm.
Gebruik de machine niet voor het maken van kanten.
Gebruik een spade om kanten te maken.
Voer de machine langs de graskant zoals afgebeeld in
fig. L. Houd de kantengeleider tegen de graskant.
Houd de machine een beetje schuin om nauwkeuriger te
snijden.
Algemeen
Voor een optimaal resultaat kunt u het beste alleen droog
gras bewerken.
Houd indien mogelijk de accu op de oplader aangesloten
en de oplader in het stopcontact zolang het apparaat niet
wordt gebruikt.
Onderhoud
Uw Black & Decker apparaat is ontworpen om gedurende een
lange periode te functioneren met een minimum aan onderhoud.
Blijvende tevredenheid over het gebruik is afhankelijk van
correct onderhoud en regelmatig schoonmaken.
Uw oplader behoeft geen ander onderhoud dan een
regelmatige reiniging.
Waarschuwing! Verwijder de accu van het apparaat alvorens
onderhoudswerkzaamheden uit te voeren. Haal voor het
reinigen van de oplader de stekker uit het stopcontact.
Ontkoppel na gebruik de accu en controleer de machine
op schade.
Reinig regelmatig de ventilatieopeningen van de machine
en oplader met behulp van een zachte borstel of een
droge doek.
Reinig regelmatig de behuizing van de motor met een
vochtige doek. Gebruik geen schuur- of oplosmiddel bij
het reinigen.
Reinig regelmatig het snijdraad en de spoel met een
zachte borstel of een droge doek.
Gebruik regelmatig een botte krabber om gras en vuil uit
de beschermkap te verwijderen.
Berging
Laat bij voorkeur de accu op de oplader aangesloten als het
apparaat een aantal maanden niet wordt gebruikt.
36
Ga anders als volgt te werk:
Laad de accu volledig op.
Verwijder de accu uit het apparaat.
Berg het apparaat en accu op een veilige en droge plaats
op. De temperatuur in de opbergruimte dient altijd tussen
+5 °C en +40 °C te blijven. Plaats de accu op een egaal
oppervlak.
Laad de accu weer volledig op voordat u het apparaat na
langere periode van berging gaat gebruiken.
Storingen verhelpen
Indien uw machine niet naar behoren functioneert, volg dan
onderstaande instructies. Als hierdoor het probleem niet wordt
opgelost, kunt u contact opnemen met uw plaatselijke
Black & Decker servicecentrum.
Waarschuwing! Neem voor de werkzaamheden de accu van
de machine.
Machine draait langzaam
Controleer of de behuizing van de spoel vrij kan
ronddraaien. Maak indien nodig de behuizing schoon.
Controleer of de snijdraad niet meer dan 10-12 cm
uitsteekt vanaf de behuizing van de spoel. Knip indien dit
wel het geval is de draad af zodat hij net het snijmes raakt.
Automatische draadvoeding werkt niet
Houd de lippen ingedrukt en verwijder het spoeldeksel van
de behuizing.
Licht de spoel ca. 6 mm op en trek aan de snijdraad totdat
deze 10-12 cm uitsteekt vanaf de behuizing. Plaats een
nieuwe spoel met snijdraad (zie bovenstaande instructies)
indien er onvoldoende snijdraad op de spoel is
overgebleven.
Druk de spoel op zijn plaats terug en draai hem een beetje
totdat hij vastzit.
Houd de lippen op de draadspoel voor de gaten in de
behuizing.
Druk het deksel op de behuizing totdat het netjes op zijn
plaats klikt.
Knip de snijdraad af als hij verder dan het snijmes
uitsteekt zodat de draad het mes net raakt.
Indien de automatische draadvoeding nog steeds niet werkt,
probeer dan de volgende suggesties:
Reinig zorgvuldig de behuizing van de spoel.
Verwijder de spoel en controleer of de hefboom vrij kan
bewegen.
Verwijder de spoel en wikkel de snijdraad af, wind het
daarna weer netjes op de spoel zoals hierboven
beschreven. Plaats de spoel terug volgens instructies.

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents