Download Table of Contents Print this page

Black & Decker GLC2500 Instructions Manual page 62

Hide thumbs Also See for GLC2500:

Advertisement

Table of Contents
NORSK
Justere høyden (fig. J)
Teleskopstangen (36) gjør at du kan stille inn verktøyet til en
komfortabel høyde.
Løsne kraven (6).
Trekk ut stangen for å øke høyden.
Skyv sammen stangen for å redusere høyden.
Stram kraven.
Start og stopp (fig. K)
For din egen sikkerhets skyld er dette verktøyet utstyrt med et
dobbelt startesystem. Dette systemet gjør at du ikke kan
starte verktøyet utilsiktet.
Slå på
Trykk låseknappen (2) bakover med tommelen samtidig
som du klemmer på strømbryteren (1).
Slipp låseknappen.
Slå av
Slipp strømbryteren (1).
Advarsel! Prøv aldri å låse en strømbryter i startstilling.
Stille inn verktøyet for trimming eller kantklipping
(fig. L - N)
Verktøyet kan brukes i trimmermodus, som vist i fig. L eller
i kantklippermodus for klipping av gress som stikker ut fra
plenkanter og blomsterbed, som vist i fig. M.
Trimmemodus (fig. L & N)
Ved trimming skal trimmerhodet være i posisjonen vist i fig. L.
Hvis ikke:
Hold i støttehåndtaket med én hånd og ta kraven (7) i den
andre hånden, som vist (fig. L).
Skyv kragen i retning av trimmerhodet og drei den mot
klokken til trimmerhodet festes i posisjon for trimming (fig. N).
Slipp kraven.
Sett kantstøtten (11) til bakre posisjon.
Kantklippermodus (fig. M & N)
Ved kantklipping skal trimmerhodet være i posisjonen vist
i fig. M. Hvis ikke:
Hold i støttehåndtaket med én hånd og ta hylsen (7) i den
andre hånden, som vist (fig. M).
Skyv kragen i retning av trimmerhodet og drei den med
klokken til trimmerhodet festes i posisjon for kantklipping
(fig. N).
Slipp kraven.
Sett kantstøtten (11) til bakre posisjon.
Råd for optimalt resultat (fig. L)
Trimming
Hold verktøyet som vist i fig. L.
62
Sving trimmeren forsiktig fra side til side som vist i fig. L.
Arbeid i flere omganger fra toppen av gresset hvis dette er
langt.
Hold verktøyet i god avstand fra harde gjenstander og
skjøre planter.
Hvis verktøyet begynner å gå sakte, reduserer du
belastningen.
Kantklipping
Optimale klipperesultater oppnås for kanter som er dypere
enn 50 mm.
Ikke bruk verktøyet til å lage nye kanter.
Bruk en kantspade når du skal lage nye kanter.
Før verktøyet som vist i fig. L. Hold kantstøtten mot
plenkanten.
Vil du klippe tettere, vipper du litt på verktøyet.
Generelt
Du oppnår optimale klipperesultater hvis du kun klipper
gresset når det er tørt.
Om mulig bør batteriet være koplet til laderen og laderen
koplet til strøm når verktøyet ikke er i bruk.
Vedlikehold
Ditt Black & Decker-verktøy er konstruert for å være i drift over
en lang periode med et minimum av vedlikehold.
Det er avhengig av godt vedlikehold og regelmessig
rengjøring for å fungere som det skal til enhver tid.
Laderen din behøver ikke annet vedlikehold enn at den
rengjøres med jevne mellomrom.
Advarsel! Før det utføres noen form for vedlikehold av
verktøyet, må batteriet tas ut. Trekk ut kontakten før du
rengjør laderen.
Ta ut batteriet etter bruk, og kontroller verktøyet for skade.
Rengjør ventilasjonsslissene på verktøyet og laderen
regelmessig med en myk børste eller en tørr klut.
Rengjør motorhuset regelmessig med en fuktig klut. Ikke
bruk slipende eller løsemiddelbaserte rengjøringsmidler.
Rengjør trimmertråden og spolen regelmessig ved hjelp
av en myk børste eller tørr klut.
Bruk en butt skrape til å fjerne gress og smuss fra
undersiden av vernet med jevne mellomrom.
Oppbevaring
Hvis verktøyet ikke skal brukes på flere måneder, bør batteriet
helst være koplet til laderen. Ellers gjør du som følger:
Lad batteriet helt opp.
Fjern batteriet fra verktøyet.

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents