Download Table of Contents Print this page

Black & Decker GLC2500 Instructions Manual page 67

Hide thumbs Also See for GLC2500:

Advertisement

Table of Contents
13. Trimmertråd
14. Batteri
Fig. A
15. Lader
16. Opladningsindikator - "ladning i gang"
17. Opladningsindikator - "fuld ladning"
Montering
Advarsel! Før montering skal batteriet altid afmonteres.
Isætning og udtagning af batteriet (fig. B)
Sæt batteriet (14) i ved at placere det på linje med
værktøjets batteriholder. Dernæst placeres batteriet i
holderen og skubbes på plads.
Tag batteriet ud ved at trykke på udløserknappen (18)
samtidig med, at batteriet tages ud af batteriholderen.
Samling af beskyttelsesskærmen (fig. C)
Sæt tappen (19) fra afskærmningen ind i hullet (20).
Placer tungen (21) i rillen (22) indtil den låses på plads.
Sæt skruen i (23) og spænd den.
Påsætning af beskyttelsesskærmen (fig. D)
Advarsel! Brug aldrig værktøjet, hvis beskyttelsesskærmen er
beskadiget, eller hvis skærmen eller andet sikkerhedsudstyr
ikke er på plads.
Placér beskyttelsesskærmen (9) på værktøjet som vist,
idet hullerne i beskyttelsesskærmen (24) skal passe til
knopperne på værktøjet (25).
Tryk på beskyttelsesskærmen, indtil den klikker på plads (A).
Skub beskyttelsesskærmen frem (fig. B).
Stram skruerne godt (26).
Advarsel! Brug aldrig værktøjet, hvis beskyttelsesskærmen
ikke sidder ordentligt fast.
Isætning af en ny trimmertråd-spole (fig. E)
Nye spoler med trimmertråd kan købes hos din
Black & Decker-forhandler (katalognr. A6481).
Tryk på knapperne (27) på spoledækslet (28), hold dem
nede og fjern spoledækslet fra huset (12).
Fjern den tomme spole (29) fra spolehuset.
Fjern al snavs og græs fra spolehuset.
Tag den nye spole, og vind ca. 12 cm af trimmertråden af.
Før trimmertråden gennem hullet (30).
Skub spolen fast på drevskaftet (31), og drej den let, indtil
den sidder fast. Sørg for, at trimmertråden ikke sætter sig
fast under spolen, og at 10-12 cm af trimmertråden stikker
ud fra huset.
Justér knapperne på spoledækslet efter hullerne i huset.
Skub dækslet på huset, indtil det klikker sikkert på plads.
Advarsel! Hvis trimmertråden stikker frem uden for
skærebladet til trimmeren (10), skal den skæres af, så den
netop når skærebladet.
Sådan snos en ny tråd på en tom spole (fig. F – H)
Du kan sno en ny trimmertråd på en tom spole. Nye pakker
med trimmertråd kan fås hos din Black & Decker-forhandler
(katalognr. A6170 (25 m), A6171 (40 m)).
Fjern den tomme spole fra værktøjet som beskrevet ovenfor.
Fjern al gammel trimmertråd fra spolen (32) (fig. F).
Stik 2 cm af trimmertråden ind i et af hullerne (33) i spolen
som vist (fig. G).
Bøj trimmertråden, og fæst den i den L-formede rille (34).
Sno trimmertråden på spolen i pilens retning. Sørg for at
sno tråden pænt og i lag. Lav ikke vindinger på kryds og
tværs (fig. H).
Når den vundne trimmertråd er nået til markeringerne
(35), skæres tråden af. Lad tråden stikke ca. 12 cm ud fra
spolen, og sæt en finger på tråden for at holde den på
plads (fig. F).
Fortsæt som beskrevet ovenfor med at sætte spolen på
værktøjet.
Advarsel! Brug kun den rigtige type trimmertråd fra
Black & Decker.
Anvendelse
Advarsel! Lad værktøjet arbejde i dets eget tempo. Det må
ikke overbelastes.
Opladning af batteriet (fig. A)
Batteriet skal oplades, før det tages i brug for første gang, og
derefter skal der genoplades når maskinen virker træg og ikke
længere arbejder med vanlig præstation. Når batteriet oplades
for første gang eller efter en længere periode uden at være
brugt, kan det kun oplades 80%. Efter adskillige opladnings-
og afladningsperioder opnår batteriet fuld kapacitet.
Batteriet kan blive opvarmet under opladning; dette er normalt
og er ikke ensbetydende med, at der er problemer.
Warning Batteriet må ikke oplades i omgivelsestemperaturer
på under 4 °C eller over 40 °C.
Anbefalet opladningstemperatur: ca. 24 °C.
For at oplade batteriet (14), fjernes det fra værktøjet og
sættes ind i laderen (15). Batteriet kan kun sættes ind på
én måde. Man må ikke tvinge det. Man skal sikre sig,
at batteriet er fuldstændig indsat i laderen.
Sæt laderen i stikkontakten.
8-times oplader
Batteriet er fuldt opladet efter ca. 8 timer. Undgå at efterlade
batteriet i opladeren i mere end 24 timer. Hvis batteriet efterlades
i længere tid ad gangen, så lad det helt op regelmæssigt.
DANSK
67

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents