Download Table of Contents Print this page

Black & Decker GLC2500 Instructions Manual page 63

Hide thumbs Also See for GLC2500:

Advertisement

Table of Contents
Oppbevar verktøyet og batteriet på et sikkert og tørt sted.
Omgivelsestemperaturen ved oppbevaring må alltid
holdes innenfor området +5 °C til +40 °C. La batteriet stå
på en plan overflate.
Før du bruker verktøyet etter langvarig oppbevaring,
må batteriet lades helt opp igjen.
Problemløsing
Hvis verktøyet ikke ser ut til å fungere som det skal, følger du
instruksjonene nedenfor. Hvis dette ikke løser problemet,
kontakter du et autorisert Black & Decker-serviceverksted.
Advarsel! Før du går videre, må du alltid ta ut batteriet.
Verktøyet går sakte
Sjekk at spolehuset kan rotere fritt. Rengjør det nøye, om
nødvendig.
Sjekk at trimmertråden ikke stikker lenger ut enn 10-12 cm
fra spolehuset. Hvis den gjør det, kutter du den av, slik at
den når akkurat frem til skjærekniven.
Automatisk trådmating fungerer ikke
Hold tappene inne, og fjern spolelokket fra huset.
Løft spolen omtrent 6 mm, og trekk trimmertråden ut til
den stikker 10-12 cm ut fra huset. Hvis det ikke er nok
trimmertråd igjen på spolen, installerer du en ny spole
med trimmertråd som forklart ovenfor.
Trykk spolen på plass, og drei den litt, til den sitter der den
skal.
Sett tappene på spoledekslet mot hullene i huset.
Trykk dekslet på huset til det klikker på plass.
Hvis trimmertråden stikker lengre ut enn til skjærekniven,
kutter du den av, slik at den akkurat når frem til kniven.
Hvis den automatiske trådmatingen fremdeles ikke fungerer,
kan du forsøke følgende:
Rengjør spolehuset nøye.
Ta ut spolen, og sjekk om hendelen kan beveges fritt.
Ta ut spolen, og vikle av trimmertråden. Vikle den så jevnt
på igjen som forklart ovenfor. Sett spolen på plass som
angitt.
Spolen sitter fast
Hold tappene inne, og fjern spolelokket fra huset.
Rengjør spolehuset nøye.
Trykk dekslet på huset til det klikker på plass.
Miljøvern
Z
Kildesortering. Dette produktet må ikke kastes i det
vanlige husholdningsavfallet.
Hvis du finner ut at Black & Decker-produktet ditt må skiftes
ut, eller hvis du ikke lenger har bruk for det, må du unnlate
å kaste det sammen med det vanlige husholdningsavfallet.
z
Sørg for at dette produktet gjøres tilgjengelig for kildesortering.
Kildesortering av brukte produkter og emballasje
gjør det mulig å resirkulere materialer og bruke dem
igjen. Gjenbruk av resirkulerte materialer bidrar til å
forhindre forsøpling av miljøet og reduserer behovet
for råmaterialer.
Lokale regelverk kan legge tilrette for kildesortering av
elektriske produkter fra husholdningen, ved kommunale
deponier eller gjennom forhandleren når du kjøper et nytt
produkt.
Black & Decker har tilrettelagt for innsamling og resirkulering
av Black & Decker-produkter etter at de har utspilt sin rolle.
Ønsker du å benytte deg av denne tjenesten, returnerer du
produktet ditt til et autorisert serviceverksted, som tar det imot
og formidler det videre.
Du kan få adressen til ditt nærmeste autoriserte
serviceverksted ved å kontakte ditt lokale Black & Decker-
kontor på adressen oppgitt i denne håndboken. Du kan også
finne en komplett liste over autoriserte Black & Decker-
serviceverksteder og utfyllende informasjon om vår etter salg-
service og kontaktnumre på Internett på følgende adresse:
www.2helpU.com
Batterier
h
Black & Decker-batterier kan lades mange ganger.
Beskytt miljøet ved å levere kasserte batteriet til
kildesortering:
Kjør batteriet til det er helt flatt og ta det så ut av verktøyet.
NiCd-, NiMH- og Li-Ion-batterier kan resirkuleres. Ta dem
med til en hvilken som helst autorisert forhandler eller en
lokal kildesorteringsstasjon.
Tekniske data
Spenning
Hastighet ubelastet
Vekt
Batteri
Spenning
Kapasitet
Vekt
NORSK
GLC2500
V
18
DC
min
6.800
-1
kg 3,2
V
18
DC
Ah 1,5
kg 0,8
63

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents