Download Print this page

Black & Decker GLC2500 Instructions Manual page 64

Hide thumbs

Advertisement

NORSK
Lader
Spenning
Ladetid, ca
Vekt
Samsvarserklæring for EU
Black & Decker erklærer at disse produktene overholder:
2006/95/EF, EN 60335
2000/14/EU, Gressklipper, L = 25 cm, Vedlegg VI, nr. 499
SNCH, L-5230 Sandweiler, Luxembourg
Lydnivået, målt i henhold til EN ISO 3744:
L
(lydtrykk) 78,6 dB(A)
pA
L
(akustisk effekt) 89,6 dB(A)
WA
L
(garantert) 90 dB(A)
WA
Totalverdier, vibrasjon (triax vektorsum) bestemt ifølge
Vibrasjonsverdi (a
) 4 m/s
h
Undertegnede er ansvarlig for sammenstillingen av den
_
tekniske filen og avgir denne erlæringen på vegne
av Black & Decker.
Spennymoor, County Durham DL16 6JG,
Reservdeler / reparasjoner
Reservdeler kan kjøpes hos autoriserte Black & Decker
serviceverksteder, som også gir kostnadsoverslag og
reparerer våre produkter.
Oversikt over våre autoriserte serviceverksteder finnes på
Internet, vår hjemmeside www.blackanddecker.no samt
www.2helpU.com
Garanti
Black & Decker garanterer at produktet ikke har material- og/
eller fabrikasjonsfeil ved levering til kunde. Garantien er i
tillegg til kundens lovlige rettigheter og påvirker ikke disse.
Garantien gjelder innen medlemsstatene i den Europeiske
Unionen og i det Europeiske Frihandelsområdet.
64
V
230
AC
h 8
kg 0,5
GLC2500
EN 786:
, usikkerhet (K) 1,5 m/s
2
Kevin Hewitt
Adm. dir. for forbrukerteknikk
Storbritannia
Hvis et Black & Decker produkt går i stykker på grunn av
material- og/eller fabrikasjonsfeil eller har mangler i forhold til
spesifikasjonene, innen 24 måneder fra kjøpet, påtar
Black & Decker seg å reparere eller bytte ut produktet med
minst mulig vanskelighet for kunden.
Garantien gjelder ikke for feil som kommer av:
normal slittasje
feilaktig bruk eller vedlikehold (mislighold)
at produktet har blitt skadet av fremmede gjenstander,
emner eller ved et uhell
Det gjøres oppmerksom på at produktet ikke er beregnet på
industriell/profesjonell/yrkesmessig bruk, men til hus- og
hjemmebruk.
Garantien gjelder ikke om reparasjoner har blitt utført av noen
andre enn et autorisert Black & Decker serviceverksted.
For å ta garantien i bruk skal produktet og kjøpekvittering
leveres til forhandleren eller til et autorisert serviceverksted
senest 2 måneder etter at feilen har blitt oppdaget.
2
For informasjon om nærmeste autoriserte serviceverksted;
kontakt det lokale Black & Decker kontoret på den adressen
som er angitt i bruksanvisningen. En oversikt over alle
autoriserte serviceverksteder samt servicevilkår finnes også
tilgjengelig på Internet, adresse: www.2helpU.com
Vennligst stikk innom våre nettsider på www.blackanddecker.no
for å registrere ditt nye Black & Decker-produkt og for å holde
deg oppdatert om nye produkter og spesialtilbud. Du finner
mer informasjon om Black & Decker og produktutvalget vårt
på www.blackanddecker.no
1-9-2008

Advertisement

loading