Download Table of Contents Print this page

Black & Decker GLC2500 Instructions Manual page 70

Hide thumbs Also See for GLC2500:

Advertisement

Table of Contents
DANSK
NiCd-, NiMH- og Li-Ion-batterier kan genbruges.
Bring dem til en autoriseret tekniker eller en lokal
genbrugscentral.
Tekniske data
Spænding
Ubelastet hastighed
Vægt
Batteri
Spænding
Kapacitet
Vægt
Lader
Spænding
Opladningstid (ca.)
Vægt
EU overensstemmelseserklæring
Black & Decker erklærer, at disse produkter er i
overensstemmelse med følgende:
2006/95/EF, EN 60335
2000/14/EF, Plæneklipper, L = 25 cm, Annex VI, Nr. 0723
SNCH, L-5230 Sandweiler, Luxembourg
Lydniveauet i henhold til EN ISO 3744:
L
(lydtryk) 78,6 dB(A)
pA
L
(lydintensitet) 89,6 dB(A)
WA
L
(garanteret) 90 dB(A)
WA
Vibrationernes totale værdi (triax vector sum) i henhold til
Vibrationsemissionsværdi (a
_
Undertegnede er ansvarlig for kompilering af den tekniske fil
og laver denne deklaration på vegne af Black & Decker.
Spennymoor, County Durham DL16 6JG,
70
GLC2500
V
18
DC
min
6.800
-1
kg 3,2
V
18
DC
Ah 1,5
kg 0,8
V
230
AC
h 8
kg 0,5
GLC2500
EN 786:
) 4 m/s
, usikkerhed (K) 1,5 m/s
2
h
Kevin Hewitt
Director of Consumer Engineering
Storbritannien
Reservedele / reparationer
Reservedele kan købes hos autoriserede Black & Decker
serviceværksteder, som giver forslag til omkostninger og
reparerer vore produkter. Oversigt over vore autoriserede
værksteder findes på internettet på vor hjemmeside
www.blackanddecker.dk samt www.2helpU.com
Garanti
Black & Decker garanterer, at produktet er fri for materielle
skader og/eller fabrikationsfejl ved levering til kunden.
Garantien er et tillæg til konsumentens lovlige rettigheder og
påvirker ikke disse. Garantien gælder indenfor
medlemsstaterne af den Europæiske Union og i det
Europæiske Frihandelsområde.
Hvis et Black & Decker produkt går i stykker på grund af
materiel skade og/eller fabrikationsfejl eller på anden måde
ikke fungerer i overensstemmelse med specifikationen, inden
for 24 måneder fra købsdatoen, påtager Black & Decker sig at
reparere eller ombytte produktet med mindst muligt besvær
for kunden.
Garantien gælder ikke for fejl og mangler, der er sket
i forbindelse med:
normal slitage
uheldige følger efter unormal anvendelse af værktøjet
overbelastning, hærværk eller overdrevent intensivt brug
af værktøjet
ulykkeshændelse
Garantien gælder ikke hvis reparationer er udført af nogen
anden end et autoriseret Black & Decker værksted.
For at udnytte garantien skal produktet og købskvitteringen
indleveres til forhandleren eller til et autoriseret værksted,
senest 2 måneder efter at fejlen opdages. For information om
nærmeste autoriserede værksted: kontakt det lokale
2
Black & Decker kontor på den adresse som er opgivet i
brugsanvisningen. Liste over alle autoriserede Black & Decker
serviceværksteder samt servicevilkår er tilgængelig på
internettet, på adressen www.2helpU.com
Gå venligst ind på vores website www.blackanddecker.dk for
at registrere dit nye produkt og for at blive holdt ajour om nye
produkter og specialtilbud. Der findes yderligere oplysninger
om mærket Black & Decker og vores produktsortiment på
adressen www.blackanddecker.dk
1-9-2008

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents