Download Table of Contents Print this page

Black & Decker GLC2500 Instructions Manual page 34

Hide thumbs Also See for GLC2500:

Advertisement

Table of Contents
NEDERLANDS
Zorg er altijd voor dat de ventilatieopeningen vrij zijn van
afval.
Elektrische veiligheid
#
Uw oplader is dubbel geïsoleerd. Een aarddraad is
daarom niet vereist. Controleer of de ingangsspanning
van de oplader overeenkomt met de netspanning.
Vervang de oplader nooit door een netstekker.
Onderdelen
1. Aan/uit-schakelaar
2. Ontgrendelingsknop
3. Hoofdhandgreep
4. Extra handgreep
5. Instelknop handgreep
6. Instelkraag voor handgreep
7. Instelkraag voor bedrijfsmodus
8. Motorhuis
9. Beschermkap
10. Snijmes
11. Kantengeleider
12. Spoelbehuizing
13. Snijdraad
14. Accu
Fig. A
15. Oplader
16. Oplaadindicator
17. Indicator einde oplaadtijd
Montage
Waarschuwing! Neem voor de montage de accu van de
machine.
Aanbrengen en verwijderen van de accu (fig. B)
Om de accu (14) aan te brengen, houdt u hem voor de
houder in de machine. Schuif de accu in de houder en
duw deze aan totdat hij vastklikt.
Druk om de batterij te verwijderen de ontgrendelingsknop
(18) in en trek tegelijkertijd de batterij uit de houder.
Monteren van de beschermkap (fig. C)
Plaats de pen (19) van de beschermkap in het gat (20).
Plaats de tong (21) in de sleuf (22) tot deze op de plaats
vergrendelt.
Plaats de schroef (23) en draai de schroef vast.
Aanbrengen van de beschermkap (fig. D)
Waarschuwing! Gebruik de machine nooit met beschadigde
beschermkappen of schilden of zonder dat beschermkappen
of schilden zijn aangebracht.
34
Breng de beschermkap (9) op de machine aan zoals
afgebeeld. De gaten (24) dienen over de nokken (25) op
de machine te vallen.
Duw de beschermkap aan totdat hij op zijn plaats klikt (A).
Duw de beschermkap naar voren (B).
Draai de schroeven (26) zorgvuldig aan.
Waarschuwing! Gebruik de machine nooit zonder dat de
beschermkap naar behoren is aangebracht.
Aanbrengen van een nieuwe draadspoel (fig. E)
Vervangende draadspoelen zijn verkrijgbaar bij uw
Black & Decker-dealer (catalogusnr. A6481).
Houd de lippen (27) op het spoeldeksel (28) ingedrukt en
verwijder het spoeldeksel van de behuizing (12).
Verwijder de lege spoel (29) uit de behuizing.
Verwijder vuil en gras uit de behuizing.
Neem de nieuwe spoel en rol ca. 12 cm snijdraad af.
Voer het snijdraad door het draadgat (30).
Druk de spoel op de aandrijfas (31) en draai hem een
beetje totdat hij vastzit. Zorg dat het snijdraad niet onder
de spoel geklemd zit en dat 10-12 cm snijdraad uit de
behuizing steekt.
Houd de lippen op de draadspoel voor de gaten in de
behuizing.
Druk het deksel op de behuizing totdat het op zijn plaats klikt.
Waarschuwing! Knip het snijdraad af als het verder dan het
snijmes (10) uitsteekt zodat het draad het mes net raakt.
Winden van nieuwe draad op een lege spoel
(fig. F - H)
U kunt nieuwe snijdraad op een lege spoel winden.
Vervangende snijdraad is verkrijgbaar bij uw Black & Decker-
dealer (catalogusnr. A6170 (25 m), A6171 (40 m)).
Verwijder de lege spoel uit de machine zoals hierboven
beschreven.
Verwijder de oude snijdraad uit de spoel (32) (fig. F).
Voer 2 cm snijdraad in een van de gaten (33) in de spoel
zoals afgebeeld (fig. G).
Buig het snijdraad om en veranker het in de L-vormige
sleuf (34).
Wind het snijdraad op de spoel in de richting van de pijl.
Zorg dat de draad netjes in lagen op de spoel wordt
gewonden. Niet kriskras opwinden (fig. H).
Knip het snijdraad door zodra het opgewonden draad tot
de uitsparingen (35) komt. Laat de draad vanaf de spoel
ca. 12 cm uitsteken en houd een vinger op de draad om
hem op zijn plaats te houden (fig. F).
Ga verder te werk zoals hierboven beschreven om de
spoel op de machine aan te brengen.
Waarschuwing! Gebruik uitsluitend het geschikte type
Black & Decker-snijdraad.

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents