Download Print this page

Black & Decker GLC2500 Instructions Manual page 72

Hide thumbs

Advertisement

SUOMI
Laturit
Käytä Black & Decker -laturia ainoastaan laitteen mukana
toimitetun akun lataamiseen. Muunlaiset akut saattavat
räjähtää aiheuttaen henkilö- ja esinevahinkoja.
Älä koskaan yritä ladata ei-ladattavia akkuja.
Vaihda vialliset johdot välittömästi.
Älä altista laturia vedelle.
Älä avaa laturia.
Älä vahingoita laturia.
Laturissa on seuraavat symbolit:
#
Laturi on kaksoiseristetty; siksi erillistä maadoitusta
ei tarvita. Tarkista aina ennen laitteen käyttöä, että
verkkojännite vastaa arvokilvessä ilmoitettua
jännitettä. Älä koskaan yritä vaihtaa laturia
$
normaaliin verkkovirtapistokkeeseen.
+
Laturi on tarkoitettu vain sisäkäyttöön.
Lue käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä.
Lataa akku ainoastaan lämpötilan ollessa 10 °C ja
40 °C.
Lisäturvaohjeet nurmikonviimeistelijälle
F
Koneessa on seuraavat varoitusmerkit:
Käytä suojalaseja konetta käyttäessäsi.
Varoitus! Leikkuulanka jatkaa pyörimistään lyhyen
aikaa koneen sammutuksen jälkeen. Älä koskaan
yritä pysäyttää lankaa, vaan anna sen pysähtyä
itsestään.
Työskentele vähintään 6 m:n etäisyydellä ihmisistä
ja eläimistä.
R
Älä altista konetta sateelle tai kosteudelle.
Tutustu työkalun hallintaan ja sen virheettömään
käyttötapaan.
Käytä konetta vain päivänvalossa tai voimakkaassa
keinovalaistuksessa.
Suojele jalkojasi käyttämällä tukevia kenkiä tai saappaita.
Käytä pitkiä housuja suojataksesi jalkasi.
Tarkista ennen koneen käyttöä, ettei työskentelyalueella
ole oksia, kiviä, metallilankaa tai muita esteitä.
72
Käytä konetta vain pystysuorassa asennossa leikkuulanka
lähellä maata. Älä koskaan käynnistä konetta missään
muussa asennossa.
Liiku hitaasti, kun käytät konetta. Muista, että juuri leikattu
ruoho on kosteaa ja liukasta.
Älä työskentele jyrkissä rinteissä. Työskentele rinteen
leveydeltä, älä ylös ja alas rinnettä.
Älä koskaan kuljeta konetta sora- tai hiekkateiden yli
langan pyöriessä.
Älä koskaan kosketa leikkuulankaa koneen ollessa
käynnissä.
Älä laita konetta maahan, ennen kuin leikkuulanka on
täysin pysähtynyt.
Käytä ainoastaan oikean tyyppistä leikkuulankaa. Älä
koskaan käytä metallista leikkuulankaa tai ongensiimaa.
Älä koske langan leikkuuterään.
Pidä kädet ja jalat poissa leikkuulangan tieltä etenkin, kun
@
työkalu käynnistetään.
Varoitus! Leikkaavien osien pyöriminen jatkuu
senkin jälkeen, kun koneen virta on katkaistu.
Älä koskaan käytä konetta, jos jokin suoja on vaurioitunut
tai ei ole paikallaan.
Varmista, että ilmanvaihtoaukot ovat puhtaita.
#
Sähköinen turvallisuus
Laturisi on kaksoiseristetty; siksi ei tarvita erillistä
maadoitusta. Tarkista, että laturin jännite vastaa
verkon jännitettä. Lataa akku ainoastaan mukana
toimitetulla laturilla.
Ominaisuudet
1. Virrankatkaisija
2. Lukitusnappi
3. Pääkädensija
4. Lisäkädensija
5. Kädensijan säätöruuvi
6. Kädensijan säädin
7. Toimintatilan säädin
8. Moottorin kotelo
9. Suojus
10. Langan leikkuuterä
11. Reunaohjain
12. Kelakotelo
13. Leikkuulanka
14. Akku
Kuva A
15. Laturi
16. Latausvalo - lataus käynnissä
17. Latausvalo - akku täynnä

Advertisement

loading