Download Table of Contents Print this page

Black & Decker GLC2500 Instructions Manual page 76

Hide thumbs Also See for GLC2500:

Advertisement

Table of Contents
SUOMI
Laturi
Jännite
Latausaika (noin)
Paino
EU:n yhdenmukaisuusilmoitus
Black & Decker vakuuttaa näiden tuotteiden olevan
seuraavien standardien vaatimusten mukaisia:
2006/95/EY, EN 60335
2000/14/EC, Nurmikonviimeistelijä, L = 25 cm, Annex VI,
SNCH, L-5230 Sandweiler, Luxembourg
Äänenpainetaso, mitattu EN ISO 3744:n mukaisesti:
L
(äänenpaine) 78,6 dB(A)
pA
L
(akustinen teho) 89,6 dB(A)
WA
L
(taattu) 90 dB(A)
WA
Tärinän kokonaisarvot (kolmiaks. vektorisumma) on määritetty
seuraavan mukaisesti: EN 786
Tärinän päästöarvo (a
) 4 m/s
h
Allekirjoittava henkilö on vastuussa teknisen tiedoston
_
täyttämisestä ja tekee tämän ilmoituksen Black & Decker -
yhtiön puolesta.
Spennymoor, County Durham DL16 6JG,
Korjaukset / varaosat
Mikäli koneeseen tulee vikaa, jätä se aina Black & Deckerin
valtuuttamaan huoltoliikkeeseen korjattavaksi.
Varaosia myyvät valtuutetut Black & Deckerin huoltoliikkeet, ja
heiltä voi myös pyytää kustannusarvion koneen korjauksesta.
Tiedot valtuutetuista huoltoliikkeistä löytyvät internetistä
osoitteesta www.2helpU.com sekä kotisivultamme
www.blackanddecker.fi
Takuu
Black & Decker Oy takaa, ettei koneessa ollut materiaali- ja/tai
valmistusvikaa silloin, kun se toimitettiin ostajalle. Takuu on
lisäys kuluttajan laillisiin oikeuksiin eikä vaikuta niihin.
Takuu on voimassa Euroopan Unionin jäsenmaissa ja
Euroopan vapaakauppa-alueella (EFTA).
76
V
230
AC
h 8
kg 0,5
GLC2500
No. 499
, epävarmuus (K) 1,5 m/s
2
Kevin Hewitt
Director of Consumer Engineering
Iso-Britannia
Mikäli Black & Decker -kone hajoaa materiaali- ja/tai
valmistusvirheen tai teknisten tietojen epätarkkuuden vuoksi
24 kk:n kuluessa ostopäivästä, Black & Decker korjaa koneen
ilman kustannuksia ostajalle tai vaihtaa sen uuteen
Black & Decker Oy:n valinnan mukaan.
Takuu ei kata vikoja, jotka johtuvat koneen
normaalista kulumisesta
ylikuormituksesta, virheellisestä käytöstä tai hoidosta
vahingoittamisesta vieraalla esineellä tai aineella tai
onnettomuustapauksessa.
Takuu ei ole voimassa, mikäli konetta on korjannut joku muu
kuin Black & Deckerin valtuuttama huoltoliike.
Edellytyksenä takuun saamiselle on, että ostaja jättää koneen
ja ostokuitin jälleenmyyjälle tai valtuutetulle huoltoliikkeelle
viimeistään 2 kuukauden kuluessa vian ilmenemisestä.
Tiedot valtuutetuista huoltoliikkeistä saa ottamalla yhteyttä
Black & Decker Oy:hyn sekä internetistä osoitteesta
www.2helpU.com, jossa on myös takuuehdot.
Voit vierailla verkkosivullamme www.blackanddecker.fi
rekisteröidäksesi uuden Black & Decker-tuotteesi ja
2
saadaksesi tietoa uusista tuotteista ja erikoistarjouksista.
Saat lisätietoja Black & Deckerin tavaramerkistä ja
tuotevalikoimastamme osoitteesta www.blackanddecker.fi
1-9-2008

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents