Download Print this page

Suomi - Black & Decker GLC 2500 Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

SUOMI

Käyttötarkoitus
Black & Decker -nurmikonviimeistelijä on suunniteltu nurmikon
reunojen viimeistelyyn ja nurmikon leikkaukseen ahtaissa
paikoissa. Kone on tarkoitettu kotikäyttöön.
Black & Deckerin laturi on suunniteltu tämän työkalun mukana
toimitetun Black & Decker -akun lataamiseen.
+
Tutustu koneeseene
Varoitus! Paristokäyttöisiä koneita käytettäessä on aina
noudatettava mm. seuraavia turvallisuusohjeita, jotta
tulipalojen, paristovuotojen, henkilövahinkojen ja
materiaalivaurioiden riski olisi mahdollisimman pieni.
Lue tämä opas huolellisesti läpi ennen työkalun käyttöä
oman ja muiden turvallisuuden takia.
Tutustu hallintalaitteisiin ja niiden toimintoihin.
Varmista, että osaat sammuttaa koneen, ennen kuin
käynnistät sen.
Säilytä käyttöohje tulevaa tarvetta varten.
Yleiset tiedot
1. Ajattele työskentelyalueen vaikutusta työhösi
Älä altista konetta sateelle äläkä käytä sitä kosteissa tai
märissä paikoissa. Käytä konetta vain päivänvalossa tai
voimakkaassa keinovalaistuksessa. Älä käytä konetta
paikassa, jossa on tulipalo- tai räjähdysvaara, esim.
palavien nesteiden tai kaasujen läheisyydessä.
Pidä työskentelyalue puhtaana.
2. Työskentele lasten ulottumattomissa
Älä anna lasten, vieraiden tai eläinten tulla lähelle
työskentelyaluetta tai koskea koneeseen.
3. Pukeudu asianmukaisesti
Älä käytä liian väljiä vaatteita tai koruja. Ne voivat tarttua
liikkuviin osiin. Käytä ulkona työskennellessäsi kumihansikkaita
ja liukumattomia kenkiä. Jos sinulla on pitkät hiukset,
käytä hiusverkkoa.
4. Suojavaatetus
Käytä suojalaseja. Käytä kasvosuojaa, jos työskennellessä
syntyy pölyä tai hiukkasia. Käytä kuulosuojaimia,
jos melutaso tuntuu epämukavalta.
5. Älä kurottele
Seiso aina tukevasti ja tasapainossa.
6. Ole tarkkaavainen
Keskity työhösi. Käytä tervettä järkeä.
Älä käytä sähkötyökalua, kun olet väsynyt.
7. Kiinnitä työstökappale kunnolla
Käytä ruuvipuristinta tai -kappaletta, jotta työstökappale pysyy
kunnolla kiinni. Näin saat molemmat kädet vapaaksi työhön.
8. Poista säätöavaimet ja asennustyökalut
Varmista, että säätöavaimet ja asennustyökalut on
poistettu koneesta ennen kuin käynnistät sen.
72
9. Käytä oikeaa konetta
Käyttö, johon työkalu on tarkoitettu, on kuvailtu tässä
käyttöohjeessa. Älä käytä pieniä työkaluja tai lisälaitteita
raskaaseen käyttöön tarkoitettua työkalua vaativassa
työssä. Työkalu suoriutuu työstä paremmin ja turvallisemmin,
kun sitä käytetään nopeudella johon se on tarkoitettu.
Älä ylikuormita konetta.
Varoitus! Käytä työkalua ainoastaan sellaiseen työhön,
johon se on tarkoitettu, ja käytä vain käyttöohjeessa ja
tuotekuvastossa suositeltuja tarvikkeita ja lisälaitteita.
Ohjeesta poikkeava käyttö voi aiheuttaa onnettomuuden.
10. Tarkista, että kone on kunnossa
Tarkista ennen käyttöä, ettei kone ole vaurioitunut.
Tarkista, etteivät liikkuvat ja muut osat sekä suoja ole
viallisia, ja että kaikki muut käyttöön mahdollisesti
vaikuttavat tekijät ovat kunnossa. Varmista, että kone
toimii oikein ja täyttää tehtävänsä. Älä käytä konetta, jos
jokin sen osista on viallinen. Älä käytä konetta, jos se ei
käynnisty ja pysähdy virrankatkaisijasta. Viallinen osa
tulee korjata tai vaihtaa valtuutetussa Black & Deckerin
huoltoliikkeessä. Älä koskaan yritä korjata konetta itse.
11. Poista akku
Poista akku, kun konetta ei käytetä, ennen minkään
koneen osan, tarvikkeen tai lisävarusteen vaihtamista,
sekä ennen huoltoa.
12. Vältä tahatonta käynnistämistä
Älä koskaan kanna konetta sormet kiinni virrankatkaisijassa.
Varmista, että työkalu on kytketty pois päältä, kun asennat
akkua työkaluun.
13. Huolehdi johdon kunnosta
Älä koskaan kanna laturia johdosta äläkä irrota pistoketta
virtalähteestä vetämällä johdosta. Suojaa johto kuumuudelta,
öljyltä ja teräviltä reunoilta.
14. Varastoi kone, kun se ei ole käytössä
Kun kone ei ole käytössä, sen ja akun tulee olla
varastoituna kuivaan paikkaan lasten ulottumattomissa.
15. Hoida työkalua huolellisesti
Pidä työkalu puhtaana ja käytä teräviä teriä tehokasta ja
turvallista työskentelyä varten. Noudata huollosta ja
tarvikkeiden vaihdosta annettuja ohjeita. Pidä virrankatkaisija
ja kädensijat kuivina ja puhtaina öljystä ja rasvasta.
16. Korjaukset
Tämä kone täyttää voimassa olevat turvallisuusvaatimukset.
Korjauksia saa tehdä vain Black & Deckerin valtuuttama
huoltoliike, joka käyttää alkuperäisosia, muutoin koneen
käyttäjälle saattaa joutua vaaratilanteisiin.
Lisäturvaohjeet akuille ja latureille
Akut
Älä koskaan yritä avata paristoa.
Älä altista akkua vedelle.

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Also See for Black & Decker GLC 2500