Download Print this page

Black & Decker GLC2500 Instructions Manual page 66

Hide thumbs

Advertisement

DANSK
Neutralisér med en mild syre såsom citronsaft eller eddike.
Rens med rigeligt rent vand i mindst 10 minutter, hvis det
kommer i kontakt med øjnene. Opsøg læge.
Opladere
Din Black & Decker lader må kun benyttes til
Black & Decker batterier af samme slags som dem, der
fulgte med værktøjet. Andre batterier kan eksplodere og
derved forårsage personskader og skader på ting.
Man må aldrig forsøge at genoplade ikke-opladelige
batterier.
Defekte ledninger skal straks udskiftes.
Udsæt ikke opladeren for vand.
Opladeren må ikke åbnes.
Opladeren må ikke manipuleres.
Følgende symboler findes på opladeren:
#
Din oplader er dobbelt isoleret. Derfor er jordledning
ikke nødvendig. Før brug skal det kontrolleres,
at netspændingen svarer til den, der er angivet på
typeskiltet. Forsøg aldrig at udskifte opladerenheden
$
med et almindeligt netstik.
+
Opladeren er kun beregnet til indendørs brug.
Læs brugsanvisningen, før du tager værktøjet i brug.
Batteriet må kun oplades ved
omgivelsestemperaturer mellem 4 °C og 40 °C.
Ekstra sikkerhedsvejledning til græstrimmere
F
Følgende advarselssymboler findes på værktøjet:
Det anbefales at bære sikkerhedsbriller, når man
arbejder med dette værktøj.
Advarsel! Trimmertråden fortsætter med at løbe
rundt i et par sekunder, efter at der er slukket for
værktøjet. Man må aldrig tvinge tråden til standsning.
Hold mennesker og dyr mindst 6 meter fra
græsslåningsområdet.
R
Udsæt ikke værktøjet for regn eller høj fugtighed.
Vær fortrolig med knapperne og den korrekte brug af
værktøjet.
66
Brug kun værktøjet i dagslys eller med god kunstig belysning.
Bær kraftige sko eller støvler til beskyttelse af fødderne.
Bær lange bukser til beskyttelse af benene.
Før du benytter værktøjet, skal du kontrollere, at
slåområdet er fri for pinde, sten, ståltråd eller andre
hindringer.
Brug kun værktøjet, mens du står op med trimmertråden
nede ved jorden. Indtag aldrig andre stillinger, når du
tænder for værktøjet.
Bevæg dig langsomt med værktøjet. Vær opmærksom på,
at frisk afskåret græs er fugtigt og fedtet.
Arbejd ikke på meget stejle skråninger. Arbejd på tværs af
skråninger, ikke op og ned.
Man må aldrig krydse grusstier eller veje, mens værktøjet
er i gang.
Man må aldrig røre ved trimmertråden, mens værktøjet er
i gang.
Sæt ikke værktøjet fra dig, før trimmertråden er
fuldstændigt stoppet.
Brug kun den rigtige type trimmertråd.
Brug aldrig trimmertråd af metal eller fiskesnøre.
Pas på, du ikke berører skærebladet til trimmertråden.
Hold altid hænder og fødder væk fra trimmertråden, især
@
når værktøjet startes.
Advarsel! Skæreelementerne fortsætter med at
rotere et stykke tid, efter at værktøjet er slukket.
Brug aldrig værktøjet, hvis beskyttelsesskærmen er
beskadiget eller ikke er på plads.
Sørg altid for, at ventilationsrillerne holdes fri for debris.
Elektrisk sikkerhed
#
Laderen er dobbelt isoleret; jordledning er derfor
ikke påkrævet. Kontroller, om laderens spænding
svarer til lysnettets spænding. Forsøg aldrig at
udskifte laderenheden med et almindeligt netstik.
Funktioner
1. Afbryder
2. Låseknap
3. Hovedhåndtag
4. Støttehåndtag
5. Håndtagsgreb
6. Manchet til justering af håndtag
7. Manchet til funktionsjustering
8. Motorhus
9. Beskyttelsesskærm
10. Skæreblad til trimmertråden
11. Kantskinne
12. Spolehus

Advertisement

loading