Download Table of Contents Print this page

Black & Decker GLC2500 Instructions Manual page 73

Hide thumbs Also See for GLC2500:

Advertisement

Table of Contents
Kokoaminen
Varoitus! Poista akku koneesta aina ennen kokoamista.
Akun kiinnitys ja irrotus (kuva B)
Kiinnitä akku (14) asettamalla se työkalun liitännän kanssa
samaan linjaan. Liu'uta akkua liitäntään, kunnes se
lukittuu paikalleen.
Poista akku painamalla vapautusnappia (18)
samanaikaisesti, kun vedät akun irti.
Suojan asennus (kuva C)
Aseta suojan tappi (19) aukkoon (20).
Aseta kieleke (21) koloon (22), kunnes se lukkiutuu
paikalleen.
Asenna ruuvi (23) paikoilleen ja kiristä se.
Suojan kiinnittäminen (kuva D)
Varoitus! Älä koskaan käytä konetta, jos jokin suoja tai kotelo
on vaurioitunut tai ei ole paikallaan.
Aseta suoja (9) koneeseen kuvan mukaisesti.
Kohdista suojan reiät (24) koneen ulokkeisiin (25).
Paina suojaa, kunnes se napsahtaa paikalleen (A).
Paina suojaa eteenpäin (B).
Kiristä ruuvit (26) kunnolla.
Varoitus! Älä koskaan käytä konetta, jos suojaa ei ole
kiinnitetty oikein paikalleen.
Uuden lankakelan kiinnittäminen (kuva E)
Uusia lankakeloja myyvät Black & Decker –tuotteiden
jälleenmyyjät (tuotenro A6481).
Pidä kielekkeitä (27) painettuna ja poista kelan suojus (28)
kotelosta (12).
Poista tyhjä kela (29) kotelosta.
Poista kaikki lika ja ruoho kotelosta.
Vedä leikkuulankaa esiin uudelta kelalta noin 12 cm.
Pujota leikkuulanka reiästä (30).
Laita kela akseliin (31) ja kierrä kelaa hieman, kunnes se
asettuu paikalleen. Varmista, että leikkuulanka ei jää kelan
alle ja että sitä tulee ulos kotelosta 10-12 cm.
Kohdista kelan suojuksen kielekkeet kotelon reikiin.
Paina suojus koteloon, kunnes se napsahtaa kiinni
paikalleen.
Varoitus! Jos leikkuulanka ylettyy leikkuuterän (10) yli, leikkaa
se lyhyemmäksi niin, että se on terän kohdalla.
Uuden langan kiertäminen tyhjään kelaan (kuva F - H)
Tyhjään kelaan on mahdollista kiertää uusi leikkuulanka.
Lankapakkauksia myyvät Black & Decker –tuotteiden
jälleenmyyjät (tuotenrot: A6170 (25 m), A6171 (40 m)).
Poista tyhjä kela koneesta aiempien ohjeiden mukaisesti.
Poista kaikki vanha leikkuulanka kelasta (32) (kuva F).
Syötä 2 cm leikkuulankaa toiseen kelan rei'istä (33) kuvan
mukaisesti (kuva G).
Taita leikkuulanka ja kiinnitä se L-muotoiseen uraan (34).
Kierrä leikkuulanka kelalle nuolen suuntaan. Kierrä lankaa
tasaisesti eri kerroksiin. Älä kierrä sitä ristiin (kuva H).
Kun leikkuulankaa on kierretty syvennykseen (35) asti,
katkaise lanka. Anna lankaa tulla ulos kelalta noin 12 cm
ja pidä lankaa paikallaan painamalla sitä sormella (kuva F).
Kiinnitä kela koneeseen aikaisempien ohjeiden
mukaisesti.
Varoitus! Käytä vain Black & Deckerin suosittelemaa
leikkuulankaa.
Käyttö
Varoitus! Anna koneen käydä omaan tahtiinsa.
Älä ylikuormita sitä.
Akun lataaminen (kuva A)
Akku tulee ladata ennen ensimmäistä käyttökertaa ja aina
silloin, kun se ei enää tuota riittävästi virtaa toimintoihin, jotka
aikaisemmin hoituivat helposti. Ladatessasi akkua ensimmäistä
kertaa tai pitkäaikaisen säilytyksen jälkeen, latautuu se vain
80 %:sesti. Usean lataamis- ja tyhjentymiskerran jälkeen akku
saavuttaa täyden kapasiteettinsa. Akku voi lämmetä
ladattaessa; tämä on normaalia eikä ole merkkinä
minkäänlaisesta ongelmasta.
Varoitus! Älä lataa akkua alle +4 °C tai yli +40 °C asteen
lämpötiloissa. Suositeltu lämpötila
lataamiseen on noin +24 °C.
Akun (14) lataamiseksi poista se koneesta ja aseta se
laturiin (15). Akku sopii laturiin vain yhdessä asennossa.
Älä laita sitä laturiin väkisin. Varmista, että akku on
kunnolla laturissa.
Liitä laturi virtalähteeseen.
8 tunnin laturi
Akku on latautunut täyteen noin 8 tunnissa. Älä jätä akkua
laturiin yli 24 tunnin ajaksi. Jos akkua ei käytetä pitkään
aikaan, lataa se täyteen säännöllisesti. Jos akkua ei käytetä
eikä ladata pitkään aikaan, se menettää tehokkuutensa eikä
se enää toimi parhaalla mahdollisella tavalla.
Vinkki: Lataa akku yön yli. Pura akun virta (työkalua käyttäen)
kokonaan ensimmäisten kuuden latauskerran aikana niin,
että akun suorituskyky maksimoitaisiin.
Lisäkädensijan asennon säätäminen (kuva I)
Lisäkädensijaa (4) voidaan säätää optimaalisen tasapainon ja
käyttömukavuuden saavuttamiseksi.
Anna suojan (9) nojata maahan.
Löysää kädensijan säätöruuvia (5).
Käännä kädensija haluttuun asentoon.
Kiristä kädensijan säätöruuvi kunnolla.
SUOMI
73

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents