Table of Contents

Advertisement

Available languages
  • EN

Available languages

  • ENGLISH, page 1
LADATTAVA NURMIKONVIIMEISTELIJÄ GLC120
Kiitos, että olet valinnut Black & Decker -koneen.
Toivomme, että nautit koneen käytöstä monen
vuoden ajan.
CE-
VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS
GLC120
Black & Decker vakuuttaa, että nämä
työkalut ovat 98/37/EC, 89/336/EEC,
73/23/EEC, EN 60335, EN 786, EN 50260,
EN 55014, EN 61000 mukaiset.
Melutaso, mitattu 84/538/EEC:n mukaisesti:
L
(äänenpaine)
dB(A)
pA
L
(ääniteho)
dB(A)
WA
Käytä kuulosuojaimia, jos melutaso ylittää
85 dB(A).
Tärinätaajuuden painotettu geometrinen keskiarvo
98/37/EC mukaisesti:
Colin Dyke
Vice President of Engineering
Brockville, Ontario K6V 5W6
Canada
GLC120_EUR.PM5
Black & Decker -nurmikonviimeistelijä GLC120 on
suunniteltu nurmikon reunojen viimeistelyyn ja
nurmikon leikkaukseen ahtaissa paikoissa.
Kone on tarkoitettu kotikäyttöön.
Black & Deckerin laturi on suunniteltu tämän
työkalun mukana toimitetun Black & Decker -akun
lataamiseen.
Merkit
Tässä käyttöohjeessa käytetään seuraavia
merkkejä:
GLC120
83
96
GLC120
< 2,5 m/s
2
Tutustu koneeseen
97
S U O M I
KÄYTTÖTARKOITUS
TURVALLISUUSOHJEET
Osoittaa henkilövahingon,
hengenmenetyksen tai konevaurion
vaaraa, mikäli käyttöohjeen neuvoja ei
noudateta.
Osoittaa sähköiskun vaaraa.
Lue käyttöohje huolellisesti ennen koneen
käyttöönottoa.
Tulenvaara.
Varoitus! Akkukäyttöisiä koneita
käytettäessä on aina noudatettava mm.
seuraavia turvallisuusohjeita, jotta
tulipalojen, akkuvuotojen,
henkilövahinkojen ja materiaalivaurioiden
riski olisi mahdollisimman pieni.
Lue käyttöohje huolellisesti ennen
koneen käyttöönottoa.
Varmista, että osaat sammuttaa koneen,
ennen kuin käynnistät sen.
06-10-2000, 08:56
97

Advertisement

Table of Contents
loading

Subscribe to Our Youtube Channel

Table of Contents