Download Table of Contents Print this page

Black & Decker GLC2500 Instructions Manual page 35

Hide thumbs Also See for GLC2500:

Advertisement

Table of Contents
Gebruik
Waarschuwing! Laat de machine op haar eigen tempo
werken. Niet overbelasten.
Opladen van de accu (fig. A)
De accu moet worden opgeladen voor het eerste gebruik
alsmede zodra hij niet meer genoeg energie levert voor
werkzaamheden die eerder moeiteloos konden worden
verricht. Als u de accu voor de eerste keer of na langdurige
opslag oplaadt, zal deze slechts voor ca. 80% worden
opgeladen. Na een aantal laad- en ontlaad-cycli wordt de accu
echter compleet opgeladen. Tijdens het opladen kan de accu
warm aanvoelen. Dit is normaal en duidt niet op een defect.
Waarschuwing! Laad de accu niet op bij
omgevingstemperaturen onder 4 °C of boven 40 °C.
Aanbevolen oplaadtemperatuur: ca. 24 °C.
Om de accu (14) op te laden, haalt u deze uit de machine
en steekt hem in de oplader (15). De accu past slechts op
één manier in de oplader. Niet forceren. Verzeker u ervan
dat de accu volledig in de oplader is geplaatst.
Steek de stekker van de oplader in het stopcontact.
8-uurs oplader
De accu is volledig opgeladen na ongeveer 8 uur. Laat de
accu niet langer dan 24 uur in de oplader. Laad de accu
regelmatig op, als de accu voor lange perioden niet wordt
gebruikt. Niet opgeladen accu's die lang niet gebruikt zijn,
zullen hun capaciteit verlieren en geen optimale prestaties
leveren.
Tip: Laad de accu 's nachts op. Ontlaad de accu (door middel
van de machine) voor de eerste zes oplaadcycli om maximale
prestaties van de accu te garanderen.
Instellen van de stand van de extra handgreep (fig. I)
De extra handgreep (4) kan worden ingesteld voor een
optimaal evenwicht en comfort.
Laat de beschermkap (9) op de grond rusten.
Draai de instelknop (5) los.
Beweeg de handgreep naar de gewenste stand.
Draai de instelknop zorgvuldig vast.
Instellen van de hoogte (fig. J)
Met de telescopische steel (36) kunt u de machine op een
comfortabele hoogte instellen.
Draai de kraag (6) los.
Schuif de steel uit om de hoogte te vergroten.
Schuif de steel in om de hoogte te verkleinen.
Draai de kraag vast.
Aan- en uitschakelen (fig. K)
Voor uw veiligheid is deze machine uitgevoerd met een
dubbel schakelsysteem. Dit systeem voorkomt onverwachts
inschakelen van de machine.
Inschakelen
Duw de ontgrendelingsknop (2) naar achteren met uw
duim en knijp op hetzelfde moment de aan/uit-schakelaar
(1) in.
Laat de ontgrendelingsknop los.
Uitschakelen
Laat de aan/uit-schakelaar (1) los.
Waarschuwing! Probeer nooit om de schakelaar in de
ingeschakelde stand te vergrendelen.
Instellen van de machine voor strimmen of
graskantsnijden (fig. L - N)
De machine kan worden gebruik voor strimmen zoals
afgebeeld in fig. L, of voor graskantsnijden om overhangend
gras langs graskanten en bloembedden te strimmen zoals
afgebeeld in fig. M.
Strimmen (fig. L & N)
Voor strimmen staat de strimkop in de stand zoals afgebeeld
in fig. L. Indien dit niet het geval is:
Terwijl u de extra handgreep met de ene hand vasthoudt,
neemt u de kraag (7) in de andere hand zoals afgebeeld
(fig. L).
Duw de kraag in de richting van de strimkop en draai hem
linksom totdat de strimkop in de strimstand klikt (fig. N).
Laat de kraag los.
Zet de kantengeleider (11) in de teruggetrokken stand.
Graskantsnijden (fig. M & N)
Voor graskantsnijden staat de strimkop in de stand zoals
afgebeeld in fig. M. Indien dit niet het geval is:
Terwijl u de extra handgreep met de ene hand vasthoudt,
neemt u de kraag (7) in de andere hand zoals afgebeeld
(fig. M).
Duw de kraag in de richting van de strimkop en draai hem
rechtsom totdat de strimkop in de stand voor
graskantsnijden klikt (fig. N).
Laat de kraag los.
Zet de kantengeleider (11) in de teruggetrokken stand.
Tips voor optimaal gebruik (fig. L)
Strimmen
Houd de machine vast zoals afgebeeld in fig. L.
Zwaai de strimmer langzaam heen en weer zoals
afgebeeld in fig. L.
NEDERLANDS
35

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents