Download Table of Contents Print this page

Black & Decker GLC2500 Instructions Manual page 57

Hide thumbs Also See for GLC2500:

Advertisement

Table of Contents
Varning! Tag ut batteriet ur verktyget innan du fortsätter.
Verktyget går långsamt.
Kontrollera att spolhuset kan rotera fritt. Rengör det
försiktigt om det behövs.
Kontrollera att trimtråden inte sticker ut ur spolhuset mer
än 10-12 cm. Om den sticker ut längre ska den kapas så
att den just når fram till skärbladet.
Den automatiska trådmatningen fungerar inte
Håll knapparna intryckta och avlägsna spolskyddet från
spolhuset.
Lyft spolen ca. 6 mm och drag i trimtråden tills den sticker
ut 10-12 cm utanför spolhuset. Om det är för lite tråd kvar
på spolen byter du till en ny spole med trimtråd.
Följ anvisningarna ovan.
Tryck tillbaka spolen på plats och vrid den något tills den
sitter på plats.
Rikta in knapparna på spolskyddet mot hålen i spolhuset.
Tryck spolskyddet på spolhuset tills det snäpper på plats
ordentligt.
Om trimtråden sticker utanför skärbladet ska den kapas så
att den just når fram till bladet.
Försök med följande åtgärder om den automatiska
trådmatningen ändå inte fungerar:
Rengör spolhuset noggrant.
Avlägsna spolen och kontrollera att armen kan röra sig fritt.
Tag ut spolen och linda av hela trimtråden. Linda sedan på
den jämnt igen, enligt anvisningarna ovan. Sätt tillbaka
spolen enligt anvisningarna.
Spolen har fastnat
Håll knapparna intryckta och avlägsna spolskyddet från
spolhuset.
Rengör spolhuset noggrant.
Tryck spolskyddet på spolhuset tills det snäpper på plats
ordentligt.
Miljöskydd
Z
Särskild insamling. Denna produkt får inte kastas
bland vanliga hushållssopor.
Om du någon gång i framtiden behöver ersätta din
Black & Decker-produkt med en ny, eller inte längre behöver
den, ska du inte kasta den i hushållssoporna. Denna produkt
z
skall lämnas till särskild insamling.
Efter insamling av använda produkter och
förpackningsmaterial kan materialen återvinnas och
användas på nytt. Användning av återvunna material
skonar miljön och minskar förbrukningen av råvaror.
Enligt lokal lagstiftning kan det förekomma särskilda
insamlingar av uttjänt elutrustning från hushåll, antingen vid
kommunala miljöstationer eller hos detaljhandlaren när du
köper en ny produkt.
Black & Decker erbjuder en insamlings- och återvinningstjänst
för Black & Decker-produkter när de en gång har tjänat ut.
För att använda den här tjänsten lämnar du in produkten till en
auktoriserad B & D -reparatör/representant som tar hand om
den för din räkning.
Närmaste auktoriserad Black & Decker-representant finner du
genom det lokala Black & Decker-kontoret på adressen i den
här manualen. Annars kan du söka på Internet, på listan över
auktoriserade Black & Decker-representanter och alla
uppgifter om vår kundservice och andra kontakter.
www.2helpU.com
Batterier
h
Black & Decker-batterierna kan laddas många
gånger. Skydda miljön genom att lämna uttjänta
batterier till avsedd uppsamlingsplats.
Låt batteriet laddas ur helt och ta sedan bort det från
verktyget.
NiCd-, NiMH- och Li-Ion-batterier kan återvinnas. Lämna
dem till inköpsstället eller den lokala återvinningsstationen.
Tekniska data
Spänning
Obelastad hastighet
Vikt
Batteri
Spänning
Kapacitet
Vikt
Laddare
Spänning
Laddningstid cirka
Vikt
SVENSKA
GLC2500
V
18
DC
min
6.800
-1
kg 3,2
V
18
DC
Ah 1,5
kg 0,8
V
230
AC
h 8
kg 0,5
57

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents