Download Print this page

Black & Decker GLC2500 Instructions Manual page 37

Hide thumbs

Advertisement

Spoel is vastgelopen
Houd de lippen ingedrukt en verwijder het spoeldeksel van
de behuizing.
Reinig zorgvuldig de behuizing van de spoel.
Druk het deksel op de behuizing totdat het netjes op zijn
plaats klikt.
Milieu
Z
Gescheiden inzameling. Dit product mag niet met het
gewone huishoudelijke afval worden weggegooid.
Wanneer uw oude Black & Deckerproduct aan vervanging toe
is of het u niet langer van dienst kan zijn, gooi het dan niet bij
het huishoudelijk afval. Zorg ervoor dat het product
z
gescheiden kan worden ingezameld.
Door gebruikte producten en verpakkingen
gescheiden in te zamelen, worden de materialen
gerecycled en opnieuw gebruikt. Hergebruik van
gerecyclede materialen voorkomt milieuvervuiling en
vermindert de vraag naar grondstoffen.
Inzamelpunten voor gescheiden inzameling van elektrische
huishoudproducten bij gemeentelijke vuilnisbergen of bij de
verkoper waar u een nieuw product koopt, kunnen aan
plaatselijke voorschriften gebonden zijn.
Black & Decker biedt de mogelijkheid tot inzamelen en
recyclen van afgedankte Black & Decker producten.
Om gebruik van deze service te maken, dient u het product
aan een van onze servicecentra te sturen, die voor ons de
inzameling verzorgen.
U kunt het adres van het dichtstbijzijnde servicecentrum
opvragen via de adressen op de achterzijde van deze
handleiding. U kunt ook een lijst van onze servicecentra en
meer informatie m.b.t. onze klantenservice vinden op het
volgende Internet-adres: www.2helpU.com
Accu's
h
Black & Decker accu's kunnen vele malen opnieuw
worden opgeladen. Versleten accu's dienen op
milieubewuste wijze te worden verwijderd:
Gebruik de energie van de accu helemaal op en verwijder
hem dan van de machine.
NiCd-, NiMH- en Li-Ion-accu's zijn te recyclen. Breng ze
naar een servicecentrum of naar een plaatselijk
verwerkingscentrum voor klein chemisch afval.
Technische gegevens
Spanning
Onbelast toerental
Gewicht
Accu
Spanning
Capaciteit
Gewicht
Oplader
Spanning
Gemiddelde oplaadtijd
Gewicht
EG-conformiteitsverklaring
Black & Decker verklaart dat deze producten in
overeenstemming zijn met:
2006/95/EG, EN 60335
2000/14/EC, Gras strimmer, L = 25 cm, Bijlage VI, Nr. 499
SNCH, L-5230 Sandweiler, Luxembourg
Niveau van de geluidsdruk, gemeten volgens EN ISO 3744:
L
(geluidsdruk) 78,6 dB(A)
pA
L
(geluidsvermogen) 89,6 dB(A)
WA
L
(gegarandeerd) 90 dB(A)
WA
Totale trillingswaarden (triaxale vectorsom) volgens EN 786:
Trillingsafgifte (ah) (a
) 4 m/s
h
De ondergetekende is verantwoordelijk voor de samenstelling
_
van de technische gegevens en geeft deze verklaring namens
Black & Decker.
Spennymoor, County Durham DL16 6JG,
Garantie
Black & Decker heeft vertrouwen in zijn producten en biedt
een uitstekende garantie. Deze garantiebepalingen vormen
een aanvulling op uw wettelijke rechten en beperken deze
niet. De garantie geldt in de lidstaten van de Europese Unie
en de Europese Vrijhandelsassociatie.
NEDERLANDS
GLC2500
V
18
DC
min
6.800
-1
kg 3,2
V
18
DC
Ah 1,5
kg 0,8
V
230
AC
h 8
kg 0,5
GLC2500
, onzekerheid (K) 1,5 m/s
2
Kevin Hewitt
Director of Consumer Engineering
Verenigd Koninkrijk
2
1-9-2008
37

Advertisement

loading