Download Print this page

Suomi - Black & Decker GL67 Instruction Manual

Hide thumbs

Advertisement

SUOMI

Käyttötarkoitus
Black & Decker -nurmikonviimeistelijä GL675 on suunniteltu
nurmikon reunojen viimeistelyyn ja nurmikon leikkaukseen
ahtaissa paikoissa. Kone on tarkoitettu kotikäyttöön.
Turvallisuusohjeet
Varoitus! Sähkötyökaluja käytettäessä on aina
x
noudatettava mm. seuraavia turvallisuusohjeita, jotta
tulipalojen, sähköiskujen ja henkilövahinkojen riski olisi
mahdollisimman pieni.
Lue käyttöohje huolellisesti ennen koneen käyttöönottoa.
x
Varmista, että osaat sammuttaa koneen, ennen kuin
x
käynnistät sen.
Koneen käyttötarkoitus kuvataan tässä käyttöohjeessa.
x
Käytä konetta ainoastaan sellaiseen työhön, johon se on
tarkoitettu, ja käytä vain käyttöohjeessa suositeltuja
tarvikkeita ja lisälaitteita. Ohjeesta poikkeava käyttö voi
aiheuttaa onnettomuuden.
Säilytä käyttöohje kaikkien koneen käyttäjien ulottuvilla.
x
Työskentelyalue
Älä altista konetta sateelle. Älä käytä sitä kosteissa tai
x
valaise työskentelyalue hyvin.
Käytä konetta vain päivänvalossa tai voimakkaassa
x
keinovalaistuksessa.
Suojavaatetus
Suojele jalkojasi käyttämällä tukevia kenkiä tai saappaita.
x
Älä käytä konetta avojaloin tai avokärkiset sandaalit
jalassa.
Käytä pitkiä housuja suojataksesi jalkoja.
x
Koneen käyttäminen
Varmista, että kone on pois päältä, ennen kuin kytket sen
x
virtalähteeseen.
Ole tarkkaavainen. Keskity työhösi. Käytä tervettä järkeä.
x
Älä käytä sähkötyökalua, kun olet väsynyt.
x
Jos kone alkaa täristä epänormaalisti, kytke se pois
x
päältä ja irrota pistoke virtalähteestä. Odota, kunnes
pyörivät osat ovat pysähtyneet ja tarkista, onko kone
vaurioitunut tai osat löystyneet.
Älä koskaan irrota pistoketta virtalähteestä vetämällä
x
johdosta. Suojaa johto kuumuudelta, öljyltä ja teräviltä
reunoilta.
Jos sähköjohto vaurioituu käytön aikana, sammuta kone
x
ja irrota pistoke virtalähteestä välittömästi. Älä liikuta
sähköjohtoa ennen irrotusta verkkovirrasta.
Muiden turvallisuus
Älä anna lasten tai kenenkään, joka ei ole lukenut tätä
x
käyttöohjetta tai tutustunut koneeseen, käyttää konetta.
54
Älä anna lasten, vieraiden tai eläinten tulla lähelle
x
työskentelyaluetta tai koskea koneeseen tai
sähköjohtoon.
Muista, että käyttäjä on vastuussa muille ihmisille tai
x
heidän omaisuudelleen aiheutuvista onnettomuuksista tai
vaaratilanteista.
Käytön jälkeen
Sammuta kone, irrota pistoke virtalähteestä ja varmista,
x
että liikkuvien osien pyörintä on loppunut, ennen kuin
jätät koneen ilman valvontaa sekä ennen koneen osien
vaihtoa, puhdistusta tai tarkastusta.
Säilytä konetta kuivassa paikassa, kun se ei ole käytössä.
x
Varmista, että lapset eivät pääse käsiksi koneisiin.
Tarkastus ja korjaukset
Tarkista ennen käyttöä, ettei koneessa ole vaurioita tai
x
viallisia osia. Tarkista, etteivät liikkuvat ja muut osat sekä
suoja ole viallisia, ja että kaikki muut käyttöön
mahdollisesti vaikuttavat tekijät ovat kunnossa.
Älä käytä konetta, jos jokin sen osista on viallinen. Älä
x
käytä konetta, jos se ei käynnisty ja pysähdy
virrankatkaisijasta.
Älä koskaan käytä konetta, jos jokin suoja tai kotelo on
x
vaurioitunut tai ei ole paikallaan.
Varmista, että kone toimii oikein ja täyttää tehtävänsä.
x
Viallinen osa tulee korjata tai vaihtaa valtuutetussa Black
x
& Deckerin huoltoliikkeessä.
Tarkista sähköjohto ennen käyttöä vaurioiden,
x
vanhenemisen tai kulumien varalta.
Älä koskaan käytä konetta, jos sähköjohto on vaurioitunut
x
tai viallinen.
Jos sähköjohto on vaurioitunut, sen saa vaihtaa vain
x
valtuutetussa Black & Deckerin huoltoliikkeessä
vaaratilanteiden välttämiseksi.
Älä koskaan yritä irrottaa tai vaihtaa sellaisia osia, joita ei
x
ole määritelty tässä oppaassa.
Sähköinen turvallisuus
Kone on kaksoiseristetty; siksi ei tarvita erillistä
maadoitusta. Tarkista aina, että virtalähde vastaa
arvokilvessä ilmoitettua jännitettä.
Lisäturvallisuusohjeet nurmikonviimeistelijälle
Koneessa on seuraavat varoitusmerkit:
Lue käyttöohje huolellisesti ennen koneen
käyttöönottoa.
Käytä suojalaseja konetta käyttäessäsi.

Hide quick links:

Advertisement

loading

This manual is also suitable for:

Gl690Gl680