Suomi - Black & Decker GT480 Manual

Hide thumbs Also See for GT480:
Table of Contents

Advertisement

Available languages
  • EN

Available languages

  • ENGLISH, page 1

SUOMI

Käyttötarkoitus
Black & Deckerin pensasleikkuri on suunniteltu pensasaitojen
ja pensaiden leikkaamiseen. Kone on tarkoitettu kotikäyttöön.
Turvallisuusohjeet
Varoitus! Sähkötyökaluja käytettäessä on aina
noudatettava mm. seuraavia turvallisuusohjeita,
jotta tulipalojen, sähköiskujen, henkilövahinkojen ja
materiaalivaurioiden riski olisi mahdollisimman pieni.
Säilytä käyttöohje kaikkien koneen käyttäjien ulottuvilla.
Irrota pistoke virtalähteestä ennen kuin säädät, puhdistat
tai huollat konetta.
Pidä työskentelyalue siistinä
Poista roskat ja mahdolliset esteet työskentelyalueelta
välttyäksesi vaurioilta.
Ajattele työskentelyalueen vaikutusta työhösi
Älä altista sähkötyökaluja sateelle äläkä käytä niitä kosteissa
tai märissä paikoissa. Järjestä työskentelyalueelle hyvä
valaistus. Älä käytä konetta paikassa, jossa on tulipalo- tai
räjähdysvaara, esim. palavien nesteiden tai kaasujen
läheisyydessä.
Työskentele lasten ulottumattomissa
Älä anna lasten, vieraiden tai eläinten tulla lähelle
työskentelyaluetta tai koskea koneeseen tai sähköjohtoon.
Pukeudu asianmukaisesti
Älä käytä liian väljiä vaatteita tai koruja. Ne voivat tarttua
liikkuviin osiin. Käytä ulkona työskennellessäsi kumihansikkaita
ja liukumattomia kenkiä. Jos sinulla on pitkät hiukset,
käytä hiusverkkoa.
Suojavaatetus
Käytä suojalaseja. Käytä kasvosuojaa, jos työskennellessä
syntyy pölyä tai hiukkasia. Käytä kuulosuojaimia.
Suojaudu sähköiskuilta
Vältä kosketusta maadoitettuihin pintoihin (esim. putket,
lämpöpatterit, liedet ja jääkaapit). Sähköistä turvallisuutta
voidaan parantaa käyttämällä erittäin herkkää (30 mA / 30 mS)
vikavirtasuojaa.
Älä kurottele
Seiso aina tukevasti ja tasapainossa.
Ole tarkkaavainen
Keskity työhösi. Käytä tervettä järkeä.
Älä käytä sähkötyökalua, kun olet väsynyt.
Kiinnitä työstökappale kunnolla
Käytä ruuvipuristinta tai -kappaletta, jotta työstökappale pysyy
kunnolla kiinni. Näin saat molemmat kädet vapaaksi työhön.
Liitä pölynpoistolaite
Jos koneessa on liitäntä pölynpoisto- ja pölynkeräyslaitteistolle
tulee sellainen kiinnittää ja käyttää oikein. HUOM!
Liitä koneeseen ainoastaan teollisuuspölynimuri.
50
Poista avaimet
Poista säätöavaimet ja asennustyökalut koneesta ennen kuin
käynnistät sen.
Jatkojohdot
Tarkista jatkojohto ennen käyttöä, ja vaihda vaurioitunut johto
uuteen. Käytettäessä konetta ulkona tulee käyttää vain
ulkokäyttöön soveltuvia jatkojohtoja. Jopa 30 m:n pituista
jatkojohtoa voidaan käyttää tehon vähenemättä.
Käytä oikeaa konetta
Älä käytä konetta muihin töihin, kuin mihin se on tarkoitettu.
Älä käytä pientä konetta työssä, joka vaatii tehokkaamma
työkalun. Älä ylikuormita konetta. Käytä konetta ainoastaan
sellaiseen työhön, johon se on tarkoitettu. Esim. älä sahaa
pyörösahalla oksia tai polttopuita.
Varoitus! Käytä konetta ainoastaan sellaiseen työhön, johon
se on tarkoitettu, ja käytä vain käyttöohjeessa ja
tuotekuvastossa suositeltuja tarvikkeita ja lisälaitteita.
Ohjeesta poikkeava käyttö voi aiheuttaa onnettomuuden.
Tarkista, että kone on kunnossa
Tarkista ennen käyttöä, ettei kone tai sähköjohto ole vaurioitunut.
Tarkista, etteivät liikkuvat ja muut osat sekä suoja ole viallisia,
ja että kaikki muut käyttöön mahdollisesti vaikuttavat tekijät
ovat kunnossa. Varmista, että kone toimii oikein ja täyttää
tehtävänsä. Älä käytä konetta, jos jokin sen osista on viallinen
tai se ei käynnisty ja pysähdy virrankatkaisijasta. Viallinen osa
tulee korjata tai vaihtaa valtuutetussa Black & Deckerin
huoltoliikkeessä. Älä koskaan yritä korjata konetta itse.
Irrota kone virtalähteestä
Irrota kone virtalähteestä, kun konetta ei käytetä,
ennen minkään koneen osan, tarvikkeen tai lisävarusteen
vaihtamista, sekä ennen huoltoa.
Vältä tahatonta käynnistämistä
Älä koskaan kanna konetta sormet kiinni virrankatkaisijassa.
Varmista, että kone on pois päältä, ennen kuin kytket sen
virtalähteeseen.
Huolehdi johdon kunnosta
Älä koskaan kanna konetta johdosta äläkä irrota pistoketta
virtalähteestä vetämällä johdosta. Suojaa johto kuumuudelta,
öljyltä ja teräviltä reunoilta.
Säilytä konetta oikein
Kun konetta ei käytetä, säilytä sitä kuivassa, lukitussa
paikassa tai korkealla lasten ulottumattomissa.
Hoida työkalua huolellisesti
Pidä työkalu puhtaana ja käytä teräviä teriä tehokasta ja
turvallista työskentelyä varten. Noudata huollosta ja
tarvikkeiden vaihdosta annettuja ohjeita. Pidä virrankatkaisija
ja kädensijat kuivina ja puhtaina öljystä ja rasvasta.
Korjaukset
Tämä kone täyttää voimassa olevat turvallisuusvaatimukset.
Korjauksia saa tehdä vain Black & Deckerin valtuuttama
huoltoliike, joka käyttää alkuperäisosia. Muussa tapauksessa
käyttäjä saattaa joutua vaaratilanteeseen.

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Subscribe to Our Youtube Channel

This manual is also suitable for:

Gt501Gt450Gt502Gt510Gt516Gt515 ... Show all

Table of Contents