Download Print this page

Black & Decker GLC2500 Instructions Manual page 38

Hide thumbs

Advertisement

NEDERLANDS
Mocht uw Black & Decker product binnen 24 maanden na
datum van aankoop defect raken tengevolge van materiaal- of
constructiefouten, dan garanderen wij de kosteloze
vervanging van defecte onderdelen, de reparatie van het
product of de vervanging van het product, tenzij:
Het product is gebruikt voor handelsdoeleinden,
professionele toepassingen of verhuurdoeleinden;
Het product onoordeelkundig is gebruikt;
Het product is beschadigd door invloeden van buitenaf of
door een ongeval;
Reparaties zijn uitgevoerd door anderen dan onze
servicecentra of Black & Decker personeel.
Om een beroep op de garantie te doen, dient u een
aankoopbewijs te overhandigen aan de verkoper of een van
onze servicecentra. U kunt het adres van het dichtstbijzijnde
servicecentrum opvragen via de adressen op de achterzijde
van deze handleiding. U kunt ook een lijst van onze
servicecentra en meer informatie m.b.t. onze klantenservice
vinden op het volgende Internet-adres: www.2helpU.com
Meld u aan op onze website www.blackanddecker.nl om te
worden geïnformeerd over nieuwe producten en speciale
aanbiedingen. Verdere informatie over het merk
Black & Decker en onze producten vindt u op
www.blackanddecker.nl
38

Advertisement

loading