Download Print this page

Black & Decker GL250 Original Instructions Manual page 65

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Elektrik güvenliği, yüksek duyarlıklı 30mA bir
artık akım cihazı (RCD) kullanılarak daha da
artırılabilir.
ÖZELLİKLER
Bu alet, aşağıdaki özelliklerin bir kısmını veya tü-
münü içermektedir.
1. Açma/kapama düğmesi
2. Tutma kolu
3. Kablo tutucu
4. Güç girişi
5. İkinci tutma kolu
6. Siperlik
7. Misina düzeltme bıçağı
8. Misina
9. Makara muhafazası
10. Motor gövdesi
Montaj
Uyarı! Montajdan önce aletin kapalı ve fi şinin çekil-
miş olduğundan emin olun.
İkinci tutma kolunun takılması (Şekil A)
(sadece GL310 ve GL360)
İkinci tutma kolunu (5) tutma kolu (2) üzerine dik
olarak geçirin.
Ambalajdan çıkan iki adet vida ile ikinci tutma
kolunu yerine sabitleyin.
Siperliğin takılması (Şekil B)
Siperliği gösterildiği gibi aletin üzerine yerleşti-
rin.
Yerine yerleşene kadar siperliği (6) sıkıca bas-
tırın.
Siperliği vidayla sabitleyin.
Uyarı! Aleti, siperlik uygun şekilde takılı değilken
kesinlikle kullanmayın.
Misinanın çıkartılması
Misina, makara muhafazasına bantlanmıştır.
Misinayı (8) makara muhafazasına (9) yapıştıran
bandı çıkartın.
Aletin şebeke elektriğine bağlanması
(Şekil C)
Uygun bir uzatma kablosunun dişi fi şini güç
girişine (4) takın.
Kabloyu kablo tutucusundan (3) geçirin.
Şebeke fi şini bir şebeke prizine takın.
Hazır bağlantılı kabloya sahip aletler için: Fişi şebe-
ke prizine takmadan önce kablonun kablo tutucudan
geçirildiğinden emin olun.
Uyarı! Uzatma kablosu açık havada kullanıma
uygun olmalıdır.
Kullanımı
Uyarı! Aletin kendi hızında çalışmasına izin verin.
Aşırı yüklenmeyin.
Açılması ve kapatılması
Aleti açmak için, açma/kapama düğmesine (1)
basın.
Aleti kapatmak için açma/kapama düğmesini
bırakın.
Uyarı! Açma/kapama düğmesini kesinlikle açık
konumda kilitlemeye çalışmayın.
Yararlı tavsiyeler
Genel
En uygun kesim sonuçları elde etmek için, sa-
dece kuru çim kesin.
Kesme
Aleti Şekil D'de gösterildiği gibi tutun.
Çim kesme makinesini yavaşça bir taraftan diğer
tarafa doğru sallayın.
Uzun çimleri keserken, yukarıdan aşağı kade-
melerle çalışın. Küçük kesimler yapın.
Aleti sert nesnelerden ve hassas bitkilerden
uzak tutun.
Eğer kesme döşeme veya diğer aşındırıcı mal-
zemeler boyunca yapılırsa veya kalın yabani
otlar kesilirse misina daha çabuk aşınacak ve
daha fazla besleme gerekecektir.
Misinalı çim kesme makinesini kullandıkça
misina aşındığından dolayı kısalacaktır. Alet
çalışırken yavaşça yere doğru vurun ve misina
kendiliğinden uzayacaktır.
Alet yavaşlarsa, yükü azaltın.
Yeni bir misina makarasının takılması
(Şekil E - F)
Yedek misina makaralarını Black & Decker bayiiniz-
den temin edebilirsiniz (kat. no. A6226).
Tırnakları (12) basılı tutup makara kapağını (13)
muhafazadan (9) çıkartın.
Boş makarayı (14) makara muhafazasından
çıkartın.
Makara kapağı ve muhafazadaki tüm kir ve çimi
temizleyin.
Yeni makarayı alın, yaklaşık 10 cm misina açın.
Misinayı delikten (15) geçirin.
Makarayı, tahrik milinin (16) üzerine bastırın
ve oturana kadar hafi fçe döndürün. Misinanın
makaranın altında sıkışmadığından ve 10 cm
kadarının muhafazadan dışarı çıktığından emin
olun.
Makara kapağındaki tırnakları (12) muhafaza-
daki (15) deliklerle hizalayın.
TÜRKÇE
65

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Black & Decker GL250

This manual is also suitable for:

Gl310Gl360