Download Table of Contents Print this page

Технічні Дані - Black & Decker GL250 Original Instructions Manual

Advertisement

Table of Contents
УКРАЇНСЬКА
Відмотайте ріжучу волосінь на 11 см від
корпусу. Якщо котушка має мало волосіні,
встановіть нову котушку з ріжучою волосін-
ню, як описано вище.
Вирівняйте фіксатори на корпусі котушки
відносно виступів корпусу.
Натисніть на кришку, щоб вона встала на
своє місце на корпусі.
Якщо ріжуча волосінь виступає за лезо,
обріжте її так, щоб вона тільки доходила до
нього.
Якщо механізм подачі волосіні ударом інстру-
менту об землю все ж не працює або котушка
не прокручується, спробуйте наступне:
Обережно прочистіть кришку і корпус.
Зніміть котушку та перевірте, що пружина на
місці.
Витягніть котушку і розмотайте ріжучу воло-
сінь, а потім намотайте її знов ретельно, як
описано вище. Вставте котушку на місце у
відповідності до інструкцій.
Технічне обслуговування
В а ш п р и с т р і й в и р о б н и ц т в а к о м п а н і ї
Black & Decker призначений для роботи про-
тягом довгого часу з мінімальним обслугову-
ванням. Довга задовільна робота інструменту
залежить від відповідного обслуговування ін-
струменту/пристрою та регулярного очищення.
Попередження! Перед виконанням будь-якого
технічного обслуговування інструменту зі шну-
ром живлення або без нього:
Вимкніть інструмент та відключіть його від
мережі живлення.
Або вимкніть та витягніть батарею з інстру-
менту, якщо інструмент оснащений окремим
акумулятором.
Або повністю розрядіть акумулятор, якщо він
не витягається, а потім вимкніть інструмент.
Витягніть зарядний пристрій з розетки пе-
ред очисткою. Ваш зарядний пристрій не
вимагає технічного обслуговування, лише
необхідно проводити регулярну очистку.
Регулярно очищуйте вентиляційний отвір за
допомогою м'якої щітки або сухої ганчірки.
Регулярно очищуйте корпус мотору, ви-
користовуючи вологу ганчірку. Не викорис-
товуйте абразивні очищувачі та засоби, що
містять розчинники.
60
Захист навколишнього
середовища
Окреме збирання. Цей продукт не можна
викидати разом зі звичайним побутовим
сміттям.
Якщо якось ви вирішите, що ваш виріб фірми
Black & Decker має бути замінено, або він Вам
більше не потрібний, не викидайте його на
смітник побутового сміття. Зробіть цей виріб
доступним для спеціального збирання.
Окремий збір використаних виробів та
упаковки дозволяє повторно переро-
бляти та використовувати матеріали.
Переробка повторно використовуваних
матеріалів допомагає попередити за-
бруднення навколишнього середовища
та зменшує потребу в сировині.
Місцеві законодавчі акти можуть передбачати
окремий збір електричного обладнання в муні-
ципальних місцях для збору сміття або продав-
цями при покупці нового обладнання.
Компанія Black & Decker має можливість для
збору та переробки продуктів власного вироб-
ництва після закінчення їхнього терміну служби.
Щоб скористатися цією послугою, поверніть ви-
ріб компанії в офіційний сервісний центр, які зби-
рають відпрацьовані продукти за наш рахунок.
Ви можете знайти місцезнаходження найближ-
чого до Вас сервісного центру, зв'язавшись
з місцевим офісом компанії Black & Decker за
адресою, вказаною в цих інструкціях. Крім того,
список офіційних сервісних центрів компанії
Black & Decker з усіма подробицями нашого
післяпродажного обслуговування та контактною
інформацією міститься в Інтернеті за адресою:
www.2helpU.com
Технічні дані
Вхідна напруга
В
AC
Вхідна потужність
Вт
Швидкість
без навантаження
хв.
-1
Вага
кг
Значення вібрації при навантаженні на руку
відповідно до EN 786: = 7,5 м/с
1,5 м/с
.
2
L
(звуковий тиск) 80 дБ(A), похибка (K) =1,5 дБ(A)
PA
GL250
GL310
GL360
Тип 1
Тип 1
Тип 1
230
230
230
250
300
350
11500
11500
11500
1,3
1,6
1,6
2
, похибка (K) =

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Gl310Gl360

Table of Contents