Download Print this page

Black & Decker GL250 Original Instructions Manual page 28

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
ČEŠTINA
výměnu vadných dílů, opravu nebo výměnu celého
výrobku za níže uvedených podmínek:
Výrobek nebyl používán pro obchodní nebo
profesionální účely a nedocházelo-li k jeho
pronájmu.
Výrobek nebyl vystaven nesprávnému použití
a nebyla zanedbána jeho předepsaná údržba.
Výrobek nebyl poškozen cizím zaviněním.
Opravy nebyly prováděny jinými osobami, než
autorizovanými opraváři nebo mechaniky auto-
rizovaného servisu Black & Decker.
Požadujete-li záruční opravu, budete muset
prodejci nebo zástupci autorizovaného
servisu předložit doklad o zakoupení výrobku.
Místo nejbližšího autorizovaného servisu
Black & Decker naleznete na příslušné adrese
uvedené v tomto návodu. Seznam autorizovaných
servisů Black & Decker a podrobnosti
o poprodejním servisu naleznete také na
internetové adrese: www.2helpU.com
Navštivte prosím naši internetovou stránku
www.blackanddecker.co.uk, abyste mohli
zaregistrovat váš nový výrobek Black & Decker
a kde budete informováni o našich nových
výrobcích a speciálních nabídkách. Další
informace o značce Black & Decker a o celé řadě
našich dalších výrobků jsou k dispozici na adrese
www.blackanddecker.co.uk
28

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Black & Decker GL250

This manual is also suitable for:

Gl310Gl360