Усунення Несправностей - Black & Decker GL250 Original Instructions Manual

Hide thumbs Also See for GL250:
Table of Contents

Advertisement

Available languages
  • EN

Available languages

  • ENGLISH, page 1
Підстригання трави
Тримайте інструмент, як показано на мал. D.
Повільно пересувайте косарку з сторони
в сторону.
Підстригання високої трави треба робити по-
етапно, починаючи зверху. Робіть невеликі
зрізи.
Тримайте косарку на безпечній відстані від
твердих предметів та ніжних рослин.
Ріжуча волосінь зноситься швидше та буде
вимагати частішої заміни, якщо скошувати
траву біля тротуару або іншої абразивної по-
верхні, або якщо скошувати твердішу траву.
При використанні тримера волосінь стає
коротшою через зношення. Злегка вдарте
пристроєм по землі під час роботи, після
чого волосінь буде подана.
Якщо ріжуча частина починає обертатися
повільніше, зменшіть навантаження.
Встановлення нової котушки з ріжучою
волосінню (мал. Е - F)
Запасні котушки ріжучої волосіні можна при-
дбати у дилерів компанії Black & Decker (кат.
№ A6226).
Утримуйте фіксатори (12) натисненими та
витягніть кришку (13) котушки з корпусу (9).
Витягніть порожню котушку (14) з корпусу.
Видаліть бруд та траву з кришки котушки та
корпусу.
Візьміть нову котушку та відмотайте при-
близно 10 см ріжучої волосіні.
Пропустіть волосінь через отвір (15).
Встановіть котушку на стрижень (16) та трохи
поверніть її, доки вона на встане на місце.
Переконайтесь, що ріжуча волосінь не по-
трапила під котушку та що 10 см волосіні
витягнуто з корпусу.
Вирівняйте фіксатори (12) на кришці віднос-
но отворів корпусу (15).
Натисніть на кришку, щоб вона встала на
своє місце на корпусі.
Попередження! Якщо ріжуча волосінь виступає
за лезо (7), обріжте її так, щоб вона тільки до-
ходила до нього.
Намотка нової волосіні на порожню
котушку (мал. G - I)
Ви можете намотати ріжучу волосінь на порожню
котушку. Запасні котушки ріжучої волосіні можна
придбати у дилерів компанії Black & Decker (кат.
№ A6170 (25 м), A6046 (37,5 м) і A6171 (40 м).
Витягніть порожню котушку, як показано
вище.
Витягніть всю волосінь, що залишилася,
з котушки.
Просуньте 2 см ріжучої волосіні в один
з отворів (17) котушки, як показано на ри-
сунку.
Намотайте волосінь на котушку в напрямку,
що вказано стрілкою. (18). Намотуйте воло-
сінь обережно та шарами. Не заплутуйте її.
Волосінь повинна виступати приблизно на
10 см з котушки, утримуйте її пальцем, щоб
вона залишалася на місці.
Встановіть котушку, як було описано вище.
Попередження! Використовуйте лише відпо-
відну ріжучу волосінь компанії Black & Decker.
Заміна шнура живлення (тільки для
Великобританії та Ірландії)
Якщо нові шнури живлення мають бути при-
лаштовані:
Зніміть стару вилку, дотримуючись техніки
безпеки.
Приєднайте коричневий провідник до актив-
ного виходу вилки.
Підключіть синій кабель до нейтральної
клеми.
Попередження! Жоден провідник повинен бути
підключений до клеми заземлення.
Дотримуйтесь інструкцій щодо налаштування,
що поставляються з якісними вилками.
Плавкий запобіжник, що рекомендується: 5 A.
Усунення несправностей
Якщо Вам здається, що Ваш інструмент працює
невірно, виконайте інструкції, що наводяться
нижче. Якщо Вам не вдалося вирішити про-
блему, будь ласка, зверніться в регіональний
сервісний центр Black & Decker.
Попередження! Перед виконанням операцій,
від'єднайте інструмент від мережі живлення.
Пристрій працює повільно
Перевірте, що корпус котушки може вільно
обертатися. При необхідності обережно
прочистіть його.
Ріжуча волосінь не повинна бути відмотана
більше, ніж 11 см від корпусу котушки. Об-
ріжте її при необхідності, щоб вона доходила
до леза.
Якщо подача волосіні після удару
інструменту об землю не працює
Утримуйте фіксатори натисненими та ви-
тягніть кришку котушки з корпусу.
УКРАЇНСЬКА
59

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Subscribe to Our Youtube Channel

This manual is also suitable for:

Gl310Gl360

Table of Contents