Download Print this page

Black & Decker GL220 Manual

Hide thumbs Also See for GL220:

Advertisement

Available languages
 • EN

Available languages

GL220
GL225
1

Advertisement

loading

Summary of Contents for Black & Decker GL220

 • Page 1 GL220 GL225...
 • Page 2: Table Of Contents

  English Svenska Norsk Dansk Suomi Copyright Black & Decker...
 • Page 5 20 °...
 • Page 6: English

  CONGRATULATIONS! INTENDED USE You have chosen a Black & Decker tool. Our aim is Your Black & Decker strimmer GL220/GL225 has to provide quality tools at an affordable price. been designed for trimming lawn edges and to cut We hope that you will enjoy using this tool for grass in confined spaces.
 • Page 7 E N G L I S H Work area When not in use, the appliance should be Do not expose the appliance to rain. Do not stored in a dry place. Children should not have use the appliance in damp or wet conditions. access to stored appliances.
 • Page 8 E N G L I S H This appliance is double insulated in accordance with EN 60335; therefore no Switch off, remove the plug from the earth wire is required. socket and ensure that moving parts have stopped rotating before leaving the Prevent body contact with earthed or appliance unattended and before grounded surfaces (e.g.
 • Page 9 E N G L I S H Never use the tool unless the guard is properly fitted. Never use a light socket. Assembling and fitting the spool (fig. A & D) Using an extension cable Make sure that the tool is switched off and Always use an approved extension cable suitable for the power input of this appliance (see rating unplugged.
 • Page 10 E N G L I S H Loop the cable through the cable restraint (9) Regularly clean the ventilation slots in your tool as shown to prevent the extension cable from using a soft brush or dry cloth. becoming detached during use. Regularly clean the cutting line and spool Insert the mains plug into a mains outlet.
 • Page 11 E N G L I S H Tool does not start The product has been used for trade, Check that the power cables are properly professional or hire purposes; connected. The product has been subjected to misuse or Check the mains fuses. neglect;...
 • Page 12: Svenska

  BÄSTE KUND! ANVÄNDNINGSOMRÅDE Tack för att du har valt ett verktyg från Din Black & Decker grästrimmare GL220/GL225 är Black & Decker. Vi hoppas att du kommer att få avsedd för trimning och kantklippning av gräsmattor glädje av verktyget i många år.
 • Page 13 S V E N S K A Arbetsområde Kontroll och reparation Utsätt inte verktyget för regn. Använd inte Kontrollera att verktyget inte är skadat innan det verktyget på fuktiga eller våta platser. används. Kontrollera att de rörliga delarna inte Använd endast verktyget i dagsljus eller bra har fastnat eller är felmonterade.
 • Page 14 S V E N S K A Innan du börjar arbeta ska du kontrollera att Innan användning, kontrollera att sladden inte är arbetsområdet är fritt från pinnar, stenar, skadad eller sliten. Byt ut förlängningssladden ståltrådar och andra föremål. om den är skadad. Håll alltid verktyget i rätt läge, med trimtråden Om du använder en sladdvinda, vira alltid av nära marken, se illustrationerna.
 • Page 15 S V E N S K A Sätt den inre kåpan (11) på spolen (13). Tryck åter på strömbrytaren för att stänga av Se till att det sticker ut minst 5 cm tråd från verktyget. spolen. Tag spolen i ena handen och håll spolhuset Försök aldrig låsa en strömbrytare (14) i den andra.
 • Page 16 S V E N S K A Linda ny tråd på en tom spole (fig. D & F) GARANTI Du kan linda på ny tråd på en tom spole. Nya Black & Decker garanterar att produkten är fri från förpackningar med trimtråd finns tillgängliga hos material- och/eller fabrikationsfel vid leverans till din Black &...
 • Page 17 S V E N S K A ANDRA TRÄDGÅRDSREDSKAP Black & Decker AB har ett brett sortiment av verktyg för utomhusbruk som gör arbetet i trädgården enklare. Kontakta närmaste Black & Decker återförsäljare för ytterligare information eller besök vår hemsida www.blackdecker.se. Mossrivare Häcksaxar Kedjesågar...
 • Page 18: Norsk

  Du har valgt et Black & Decker verktøy. Vi håper at BRUKSOMRÅDER du vil ha glede av dette verktøyet i mange år Din Black & Decker gresstrimmer GL220/GL225 er fremover. beregnet på trimming av plenkanter og klipping av gress på vanskelig tilgjengelige steder.
 • Page 19 N O R S K Arbeidsområde Når verktøyet ikke er i bruk, må det Utsett ikke verktøyet for regn. Bruk ikke oppbevares på et tørt sted. Oppbevares verktøyet under våte eller fuktige forhold. utilgjengelig for barn. Bruk bare verktøyet i dagslys eller med god kunstig belysning.
 • Page 20 N O R S K Unngå å komme i kontakt med jordede Slå av verktøyet, trekk ut kontakten og overflater (f.eks. metallrekkverk, lyktestolper kontroller at bevegelige deler ikke roterer før osv.). du forlater verktøyet, skifter ut, rengjør eller Strømsikkerheten kan forbedres ytterligere ved kontrollerer noen av delene på...
 • Page 21 N O R S K Skjøteledningen må være egnet for Trykk beskyttelsen ned til den klikker på plass. utendørs bruk. Fest beskyttelsen med skruen (8). ANVENDELSE Ikke bruk verktøyet med mindre beskyttelsen er satt riktig på. La verktøyet jobbe i sin egen hastighet. Ikke overbelast.
 • Page 22 N O R S K Bruk ikke etsende eller løsemiddelbaserte Verktøyet vibrerer kraftig rengjøringsmidler. Rengjør spolehuset forsiktig. Ta ut spolen og sett den inn igjen i en ny Sette på en ny spole med trimmertråd (fig. D) posisjon. Du får spoler med trimmertråd fra din Hvis dette ikke løser problemet, løsner du Black &...
 • Page 23 N O R S K For å ta garantien i bruk skal produktet og kjøpekvittering leveres til forhandleren eller til et autorisert serviceverksted senest 2 måneder etter at feilen har blitt oppdaget. For informasjon om nærmeste autoriserte serviceverksted; kontakt det lokale Black &...
 • Page 24: Dansk

  Tak fordi du valgte Black & Decker. Vi håber at du ANVENDELSESOMRÅDE får glæde af dette værktøj i mange år fremover. Denne Black & Decker græstrimmer GL220/GL225 er designet til trimning af græskanterne og til EU-OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING slåning af græs på begrænsede arealer.
 • Page 25 D A N S K Arbejdsområde Når værktøjet ikke er i brug, skal det Udsæt ikke værktøjet for regn. Anvend ikke opbevares et tørt sted. Børn må ikke have værktøjet på fugtige eller våde pladser. adgang til værktøjet, når det opbevares. Brug kun værktøjet i dagslys eller med god kunstig belysning.
 • Page 26 D A N S K Laderen er dobbelt isoleret i henhold til Sluk værktøjet, træk proppen ud af stikket, EN 60335; jordledning er derfor ikke og sørg for, at de bevægelige dele er holdt påkrævet. op med at rotere, før værktøjet efterlades ubevogtet, samt før en eller flere dele Undgå...
 • Page 27 D A N S K Hvis trimmertråden stikker frem uden for Påsætning af beskyttelsesskærmen (fig. B) skærebladet til trimmeren (5), skal den Afbryd værktøjet. skæres af, så den netop når skærebladet. Fjern skruen (8) fra beskyttelsesskærmen (4). Placér beskyttelsesskærmen (4) på værktøjet Tilslutning af værktøjet til elnettet (fig.
 • Page 28 D A N S K Fortsat tilfredsstillende drift afhænger af en korrekt behandling af værktøjet samt regelmæssig Brug kun Black & Decker trimmertråd med rengøring. 1,5 mm i diameter. Før udførelse af vedligeholdelsesarbejde, FEJLFINDING skal værktøjet slukkes og tages ud af Hvis værktøjet ikke virker korrekt, skal du gøre stikkontakten.
 • Page 29 D A N S K Hvis et Black & Decker produkt går i stykker på ANDET HAVEVÆRKTØJ grund af materiel skade og/eller fabrikationsfejl Black & Decker har et stort sortiment af eller på anden måde ikke fungerer i haveværktøj, som gør havearbejdet let. Hvis De overensstemmelse med specifikationen, inden for ønsker yderligere information omkring vore 24 måneder fra købsdatoen, påtager Black &...
 • Page 30: Suomi

  S U O M I NURMIKONVIIMEISTELIJÄ GL220/GL225 Kiitos, että olet valinnut Black & Decker -koneen. KÄYTTÖTARKOITUS Toivomme, että nautit koneen käytöstä monen Black & Decker -nurmikonviimeistelijä GL220/GL225 vuoden ajan. on suunniteltu nurmikon reunojen viimeistelyyn ja nurmikon leikkaukseen ahtaissa paikoissa. Kone on tarkoitettu kotikäyttöön.
 • Page 31 S U O M I Työskentelyalue Kun konetta ei käytetä, säilytä sitä kuivassa Älä altista konetta sateelle äläkä käytä sitä paikassa. Varmista, että lapset eivät pääse kosteissa tai märissä paikoissa. käsiksi koneisiin. Käytä konetta vain päivänvalossa tai hyvässä valaistuksessa. Tarkastus ja korjaukset Tarkista ennen käyttöä, ettei koneessa ole Suojavaatetus vaurioita tai viallisia osia.
 • Page 32 S U O M I Sähköistä turvallisuutta voidaan parantaa Sammuta kone, irrota pistoke käyttämällä erittäin herkkää (30 mA/30 mS) virtalähteestä ja varmista, että liikkuvien vikavirtasuojaa. osien pyörintä on loppunut, ennen kuin jätät koneen ilman valvontaa sekä ennen Jatkojohdon käyttö koneen osien vaihtoa, puhdistusta tai Käytä...
 • Page 33 S U O M I Älä koskaan käytä konetta, jos suojaa ei KÄYTTÖ ole kiinnitetty oikein paikalleen. Anna koneen käydä omaan tahtiinsa. Kelan kokoaminen ja kiinnittäminen (kuva A & D) Älä ylikuormita sitä. Varmista, että kone on pois päältä ja irti virtalähteestä.
 • Page 34 S U O M I Uuden lankakelan kiinnittäminen (kuva D) Jos tämä ei poista ongelmaa, pura lanka Uusia lankakeloja myyvät Black & Decker kelalta ja kierrä se takaisin tiukemmin. -tuotteiden jälleenmyyjät (tuotenro A6044). Poista tyhjä kela painamalla sitä alaspäin (A) YMPÄRISTÖ...
 • Page 35 S U O M I KORJAUKSET / VARAOSAT Mikäli koneeseen tulee vikaa, jätä se aina Black & Deckerin valtuuttamaan huoltoliikkeeseen korjattavaksi (tiedot löytyvät uusimmasta tuoteluettelostamme tai ottamalla yhteyttä Black & Decker Oy:hyn). Varaosia myyvät valtuutetut Black & Deckerin huoltoliikkeet, ja heiltä voi myös pyytää...
 • Page 36 TYP. GL220/ GL225/ GL425 GL220/225 GL425/425S/425SC www.2helpU.com E13003 24 - 07 - 2000...
 • Page 38 Australia WALT Industrial Power Tool Company Tel. 03 9895 9200 7 Clarice Road, Box Hill, Victoria 3128 Fax 03 9899 7465 Belgique/België Black & Decker (Belgium) N.V. Tel. 02/719.07.11 Weihoek 1, 1930 Zaventem Fax 02/721.40.45 Danmark Black & Decker Tel. 70 20 15 10 Hejrevang 26B, 3450 Allerød Fax 48 14 13 99 Internet: www.blackdecker.dk...
 • Page 40 574792-16...

This manual is also suitable for:

Gl225