Black & Decker GL250 Original Instructions Manual page 35

Hide thumbs Also See for GL250:
Table of Contents

Advertisement

Available languages
  • EN

Available languages

  • ENGLISH, page 1
BLACK & DECKER
GARANCIÁLIS FELTÉTELEK
Gratulálunk Önnek ennek az értékes Black & Decker
készülék megvásárlásához.
Azon termékeinkre, amelyet fogyasztói használat keretében
háztartási, hobby célra vásárolnak 24 hónap jótállást
biztosítunk.
A termék iparszerű használatra nem alkalmas!
A jótállás a fogyasztó törvényből eredő jogait nem érinti.
1)
Black & Decker kötelezettséget vállal arra, hogy
a garanciális javításokat a 49/2003. (VII. 30.) GKM és
a 151/2003 (IX.22.) sz. Korm. rend. szerint végzi.
a)
A fogyasztó jótállási igényét a jótállási jeggyel
érvényesítheti, ezért azt őrizze meg.
b)
Vásárláskor az eladónak a garanciakártyán fel kell
tüntetnie a vásárlás időpontját, a termék típusát vagy
termékkódját, a kereskedés nevét, címét pedig a jótállási
jegyre rá kell bélyegezni. Ennek alapján szerez
jogosultságot a vevő a garancia időn belüli ingyenes
garanciális javításra.
c)
Jótállási javítást csak érvényes jótállási jegy alapján
végezhetnek a kijelölt szervizek.
d)
A jótállási jegyen történt bármilyen javítás, törlés vagy
átírás, valótlan adatok bejegyzése, a jótállási jegy
érvénytelenségét vonja maga után.
e)
Elveszett jótállási jegyet csak a vásárlási számla
felmutatásával, térítés ellenében tudunk pótolni!
f)
A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a fogyasztó
részére történő átadásának elmaradása nem érinti
a jótállási kötelezettségvállalás érvényességét.
2)
Nem terjed ki a garancia:
a)
Ha a hiba rendeltetésellenes használat, átalakítás,
szakszerűtlen kezelés, helytelen tárolás, elemi kár vagy
egyéb, vásárlás után keletkezett okból következett
be. (A rendeltetéssel ellentétes használat elkerülése
céljából a termékhez magyar nyelvű vásárlói tájékoztatót
mellékelünk és kérjük, hogy az abban foglaltakat saját
érdekében tartsa be!)
b)
Az olyan károsodásokra, amelyek a szerszámok
iparszerű (professzionális), közületi, valamint
kölcsönzési felhasználása miatt keletkeztek.
c)
Azon alkatrészekre, amelyeknél a meghibásodás
garanciaidőn belül a helyes kezelés, karbantartás
szerinti rendeltetésszerű üzemeltetés mellett az
alkatrészek természetes elhasználódása, kopása
következtében állt elő. (ezek a következők: megmunkáló
szerszámok pl. vágószerszám, fűrészlánc, fűrészlap,
gyalukés stb. továbbá: meghajtószíj, csapágy, szénkefe,
csillagkerék kpl.)
d)
A készülék túlterhelése miatt jelentkező hibákra,
amelyek a hajtómű meghibásodásához, vagy egyéb
ebből adódó károkhoz vezetnek.
e)
A termék nem hivatalos szervizben történt javításából
eredő hibákra.
f)
Az olyan károsodásokra, amelyek nem eredeti
Black & Decker kiegészítő készülékek és tartozékok
használatából adódnak.
3)
A fogyasztó a kijavítás iránti igényét a forgalmazónál,
illetve a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál
érvényesítheti.
Meghosszabbodik a jótállási idő a kijavítási idő azon
részével, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudta
rendeltetésszerűen használni.
A jótállási és szavatossági jogok érvényesíthetőségének
határidején belül a terméknek vagy jelentősebb
részének kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt
(kijavított) termékre (termékrészre) 12 hónap jótállást
biztosítunk. Ezek a következők: motor illetve állórész,
forgórész, elektronika.
Ha a fogyasztási cikk a vásárlástól (üzembe helyezéstől)
számított három munkanapon belül meghibásodik,
a fogyasztó kérheti annak kicserélését feltéve, hogy
a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot
akadályozza. A Black & Decker Hungary Kft.
a meghibásodás okának feltárása céljából fenntartja
a jogot a hibás termék bevizsgálására. Amennyiben
a reklamáció alkalmával a meghibásodás garanciális
voltáról nem nyilatkozunk, úgy 72 órán belül kell
értesítenünk a vásárlót a reklamáció intézésének
módjáról.
Ha a csere nem lenne lehetséges, műszakilag hasonló
készülék kerül felajánlásra, vagy visszafi zethető
a vételár.
Amennyiben a hiba keletkezése, ténye, jellege, (pl. rendelte-
tésellenes használat, stb.) miatt vita merül fel, a Fogyasztó
szakvéleményt kérhet a az arra illetékes szervtől / jogi
személytől. A szakvélemény térítésköteles és nem kötelező
érvényű a Forgalmazó számára.
4)
Garanciális javítás esetén a szerviznek
a garanciakártyán az alábbi adatokat kell feltüntetnie:
-
a garanciális igény bejelentésének dátumát,
-
a hiba rövid leírását,
-
a javítás módját és időtartamát,
-
a készülék visszaadásának időpontját,
-
javítás időtartamával meghosszabbított új garanciaidőt.
5)
Arra törekszünk, hogy szervizhálózatunkon
keresztül kiváló javítószolgáltatást, zökkenőmentes
alkatrészellátást, és széles tartozékpalettát biztosítsunk.
6)
A fogyasztót a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959.
évi IV. törvény 306-310. §-aiban, valamint a 49/2003.
(VII. 30.) GKM rendeletben meghatározott jogok illetik
meg.
Gyártó:
Importőr:
Black & Decker Europe, Stanley Black & Decker
210 Bath Road, Slough, Hungary Kft.,1016 Budapest
Berkshire, SL13YD,
Mészáros u. 58/b
Egyesült Királyság
MAGYAR
35

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Subscribe to Our Youtube Channel

This manual is also suitable for:

Gl310Gl360

Table of Contents