Black & Decker GL250 Original Instructions Manual page 58

Hide thumbs Also See for GL250:
Table of Contents

Advertisement

Available languages
  • EN

Available languages

  • ENGLISH, page 1
УКРАЇНСЬКА
При використанні пристрою використо-
вуйте засоби захисту органів слуху.
Завжди витягайте вилку з розетки пе-
ред оглядом пошкодженого кабелю. Не
використовуйте тример, якщо кабель
пошкоджений.
Бережіться летючих об'єктів. Тримайте
сторонніх людей подалі від ріжучої по-
верхні.
Не залишайте інструмент під дощем та
в умовах підвищеної вологості.
В Директиві 2000/14/EC вказана гаран-
тована звукова потужність.
Електрична безпека
Цей пристрій має подвійну ізоляцію; тому
заземлення не є необхідним. Завжди
перевіряйте, що джерело живлення від-
повідає напрузі, що вказана на табличці
з паспортними даними.
Якщо шнур живлення пошкоджений, його
необхідно замінити у виробника або в офі-
ційному сервісному центрі Black & Decker
для уникнення небезпеки.
Рівень електричної безпеки можна також
підвищити, використовуючи високочутливий
пристрій залишкового струму (RCD) 30 мA.
Деталі
Цей пристрій має всі або деякі з нижче пере-
рахованих деталей.
1. Вимикач
2. Ручка
3. Фіксатор кабелю
4. Вхід електроживлення
5. Друга ручка
6. Захисний кожух
7. Підрізний ніж
8. Ріжуча волосінь
9. Корпус для котушки
10. Головна частина інструменту
Зборка
Попередження! Перед збіркою переконайтеся,
що інструмент вимкнено та вилка витягнута
з розетки.
Прикріплення другої ручки (мал. A) (лише
для GL310 і GL360)
Перемістіть другу ручку (5) по основній ручці
(2) у напрямку догори.
58
Зафіксуйте другу ручку на бажаному місці
двома гвинтами з комплекту.
Встановлення захисного кожуха (мал. В)
Розташуйте захисний кожух на інструменті,
як показано.
Добре натисніть на захисний кожух (6), доки
він не встане на місце.
Закріпіть захисний кожух за допомогою
гвинта.
Попередження! Не використовуйте інстру-
мент, якщо захисний кожух встановлено не
правильно.
Підготовка ріжучої волосіні до роботи
При транспортуванні ріжуча волосінь приклеєна
до корпусу котушки.
Зніміть клейку стрічку, утримуючи ріжучу
волосінь (8) на корпусі котушки (9).
Підключення інструменту до мережі
живлення (мал. С)
З'єднайте штепсельну розетку відповідного
подовжуючого кабелю з отвором входу жив-
лення (4).
Закріпіть кабель в фіксаторі (3).
Підключіть мережний кабель до мережі
живлення.
Попередження: Перед підключенням мережного
кабелю до мережі живлення переконайтесь, що
він закріплений фіксатором.
Попередження! Використовуйте подовжуючий
шнур, що необхідний для використання поза
приміщенням.
Використання
Попередження! Інструмент повинен працювати
із своєю швидкістю. Не перевантажуйте його.
Вмикання та вимикання
Для увімкнення інструменту натисніть на
пусковий важіль (1).
Відпустіть перемикач, щоб вимкнути інстру-
мент.
Попередження! Не намагайтесь заблокувати
перемикач у включеному положенні.
Примітки для оптимального
використання
Загальні положення
Щоб досягти оптимального результату, під-
стригайте лише суху траву.

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Gl310Gl360

Table of Contents