Download Table of Contents Print this page

Black & Decker GL250 Original Instructions Manual page 64

Advertisement

Table of Contents
TÜRKÇE
Bu kılavuzda belirtilenler dışında hiçbir parçayı
sökmeye veya değiştirmeye çalışmayın.
Uzatma kablolarının kullanımı
Daima bu aletin elektrik girişine uygun (teknik özel-
liklerine bakın), onaylı bir uzatma kablosu kullanın.
Uzatma kablosu açık havada kullanıma uygun ve
buna göre işaretlenmiş olmalıdır. 30 m'ye kadar
1,5 mm
iletken ebatlı HO5VV-F uzatma kablosu, güç
2
kaybı yaşanmadan kullanılabilir. Kullanmadan önce,
uzatma kablosunda hasar, aşınma veya eskime olup
olmadığını kontrol edin. Hasarlı veya kusurlu ise,
uzatma kablosunu değiştirin. Bir kablo makarası
kullanırken, kabloyu daima sonuna kadar açın.
Çim kesme makineleri için ek güvenlik
talimatları
Uyarı! Motor kapatıldıktan sonra kesim elemanları
dönmeye devam eder.
Aletin kumandalarını ve uygun şekilde kullanı-
mını öğrenin.
Kullanmadan önce, şebeke kablosunda ve
uzatma kablosunda hasar, aşınma veya eskime
olup olmadığını kontrol edin. Kablo kullanım
sırasında hasar görmüşse, kabloyu derhal fi şten
çekin. KABLOYU FİŞTEN ÇEKMEDEN ÖNCE
KABLOYA DOKUNMAYIN.
Kablo hasarlı veya yıpranmış ise aleti kullanma-
yın.
Ayaklarınızı korumak için sağlam ayakkabılar
veya botlar giyin.
Bacaklarınızı korumak için uzun pantolon giyin.
Aleti kullanmadan önce, kesim yolunuzda çalı
parçaları, taşlar, tel ve başka herhangi bir engel
olup olmadığını kontrol edin.
Aleti, sadece dik konumda ve misina yere yakın
olarak kullanın. Aleti kesinlikle başka hiçbir
konumda açmayın.
Aleti kullanırken yavaş hareket edin. Yeni kesil-
miş çimin nemli ve kaygan olduğunu unutmayın.
Dik eğimlerde çalışmayın. Yukarı ve aşağı doğru
değil, eğim yüzeyi boyunca çalışın.
Alet çalışır durumayken kesinlikle çakıllı patika-
lardan veya yollardan geçmeyin.
Alet çalışırken hiçbir zaman misinaya dokunma-
yın.
Misina tamamen durmadan aleti yere koymayın.
Daima uygun tipte misina kullanın. Kesinlikle
metal kesim ipi veya balık misinası kullanmayın.
Misina kesim bıçağına kesinlikle dokunmayın.
Şebeke kablosunu misinadan uzak tutmaya
dikkat edin. Kablonun konumuna daima dikkat
edin.
Ellerinizi ve ayaklarınız, özellikle motoru çalış-
tırırken misinadan daima uzakta tutun.
64
Aleti kullanmadan önce ve herhangi bir darbe-
den sonra, aşınma veya hasar olup olmadığını
kontrol edin ve gerekirse tamir ettirin.
Siperlik zarar gördüğünde veya yerine takılı
olmadığında hiçbir zaman aleti çalıştırmayın.
Çim kesme için misinayla çalışan aletlerde
misina uzunluğundan dolayı meydana gelebi-
lecek yaralanmalara karşı önlem alın. Misinayı
uzattıktan sonra, çalıştırmadan önce aleti her
zaman normal çalışma konumuna getirin.
Havalandırma deliklerinde herhangi bir birikinti
olmadığından daima emin olun.
Kablo hasarlı veya yıpranmış ise çim kesme
makinesini kullanmayın.
Uzatma kablosunu kesim elemanlarından uzak
tutmaya dikkat edin.
Alet üzerindeki etiketler
Alet üzerinde, aşağıdaki uyarı sembolleri bulun-
maktadır:
Aleti kullanmadan önce kullanım kılavuzunu
okuyun.
Bu aleti kullanırken koruyucu gözlük kul-
lanın.
Aletle çalışırken kulaklık takın.
Hasarlı bir kabloyu incelemeden önce
her zaman fi şi prizden çekin. Eğer kablo
hasarlıysa misinalı çim kesme makinesini
kullanmamaya dikkat edin.
Uçan nesnelerden kaçının. Etraftaki kişileri
kesme alanından uzakta tutun.
Aleti yağmura ve yüksek neme maruz
bırakmayın.
2000/14/EC Direktifi ne göre garantili ses
basıncı düzeyi.
Elektrik güvenliği
Bu alet çift yalıtımlıdır; Bu yüzden hiçbir
topraklama kablosuna gerek yoktur. Her
zaman şebeke geriliminin aletin üretim etike-
tinde belirlenmiş değerlere uyup uymadığını
kontrol edin.
Elektrik kablosu hasarlı ise, bir tehlike oluşması-
nı önlemek için üretici ya da yetkili Black & Dec-
ker Servis Merkezi tarafından değiştirilmelidir.

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Gl310Gl360

Table of Contents