Download Print this page

Black & Decker GL250 Original Instructions Manual page 62

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
УКРАЇНСЬКА
БЛЕК ЕНД ДЕККЕР
гарантійні умови
Шановний покупцю!
1.
Вітаємо Вас з покупкою високоякісного виробу
компанії Black & Decker та висловлюємо Вам
свою вдячність за Ваш вибір.
1.1.
Надійна робота цього виробу на протязі всього
терміну експлуатації є предметом особливої
турботи наших сервісних служб. У випадку
виникнення будь-яких проблем в процесі
експлуатації виробу ми рекомендуємо Вам
звертатися лише до авторизованих сервісних
організацій, адреси та телефони яких Ви
зможете знайти в Гарантійному талоні або
дізнатися в магазині.
Н а ш і с е р в і с н і це н т р и – це н е т і л ь к и
кваліфікований ремонт, але и широкий вибір
запчастин та аксесуарів.
1.2.
При купівлі виробу вимагайте перевірки
його комплектності та справності за Вашої
присутності, наявності інструкції з експлуатації
та заповненого Гарантійного талону на
українській мові. За умови відсутності у Вас
правильно заповненого Гарантійного талону
ми будемо вимушені відхилити Ваші претензії
щодо якості цього виробу.
1.3.
Щоб уникнути всіх непорозумінь наполегливо
просимо Вас перед початком роботи з виробом
уважно ознайомитись з інструкцією щодо його
експлуатації.
1.4.
Звертаємо Вашу увагу на виключно побутове
призначення цього виробу.
2.
Правовою основою даних гарантійних умов
є діюче Законодавство та, зокрема, Закон "Про
захист прав споживачів".
3.
Гарантійний термін на даний виріб складає
24 місяці та починається з дня продажу
через роздрібну торгову мережу. У випадку
усунення недоліків виробу гарантійний термін
подовжується на період, протягом якого виріб
не використовувався.
4.
Термін служби виробу - 5 років (мінімальний,
встановлений у відповідності до Закону "Про
захист прав споживачів").
5.
Наші гарантійні зобов'язання поширюються
тільки на несправності, виявлені протягом
га р а н т і й н о го т е р м і н у т а о бу м о вл е н і
виробничими та конструктивними факторами.
6.
Гарантійні зобов'язання не поширюються:
6.1.
На несправності виробу, що виник ли
в результаті:
6.1.1. Недотримання користувачем вказівок інструкції
з експлуатації виробу.
6.1.2. Механічних пошкоджень, викликаних зовнішнім
ударним або іншим впливом.
6.1.3. Використання виробу в професійних цілях та
об'ємах, в комерційних цілях.
6.1.4. Застосування виробу не за призначенням.
6.1.5. Стихійного лиха.
62
6.1.6. Несприятливому атмосферному та інших
зовнішніх впливах на виріб, таких як дощ,
сніг, підвищена вологість, нагрів, агресивні
середовища, невідповідність параметрів
електромережі параметрам, вказаним на
інструменті.
6.1.7. Використання аксесуарів, витратних матеріалів
та запчастин, які не рекомендовані або не
схвалені виробником.
6.1.8. Проникнення всередину інструменту сторонніх
предметів, комах, матеріалів або речовин,
що не є відходами, які супроводжують
використання інструменту за призначенням,
наприклад, стружки, опилки та ін.
6.2.
На інструменти, що були відкриті, піддані
ремонту або модифікації поза уповноваженим
сервісним центром.
6.3.
На приналежності, запчастини, що вийшли
з ладу внаслідок нормального зносу, та
витратні матеріали, такі як, приводні ремені,
вугільні щітки, ножі, та ін.
6.4.
На несправності, які виникли в результаті
перевантаження інструменту, що призвело
до виходу з ладу електродвигуна або інших
вузлів та деталей. До безумовних ознак
перевантаження виробу належать, зокрема:
поява кольорів мінливості, деформація
або оплавлення деталей та вузлів виробу,
потемніння або обвуглювання ізоляції
дротів електродвигуна під впливом високої
температури.
Блек енд Декер ГмбХ,
Блек енд Декер Штрассе, 40,
65510 Ідштайн, Німеччина.
03 червня 1999 р.

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Black & Decker GL250

This manual is also suitable for:

Gl310Gl360