Műszaki Adatok; Ce Megfelelőségi Nyilatkozat - Black & Decker GL250 Original Instructions Manual

Hide thumbs Also See for GL250:
Table of Contents

Advertisement

Available languages
  • EN

Available languages

  • ENGLISH, page 1
Figyelmeztetés! A hálózati/ akkumulátoros készü-
lék karbantartása előtt:
Kapcsolja ki és áramtalanítsa a szerszámot/
készüléket.
Vagy kapcsolja ki/válassza le az akkumulátort
a szerszámról/készülékről, ha az eltávolítható.
Vagy hagyja teljesen lemerülni az akkumulátort,
ha az a géppel egybe van építve, majd ezután
kapcsolja ki.
Húzza ki a töltő tápkábelét tisztítás előtt. A rend-
szeres tisztításon kívül töltője nem igényel más
karbantartást.
Puha kefével vagy száraz törlőkendővel rend-
szeresen tisztítsa meg a szerszám/készülék és
a töltő szellőzőnyílásait.
Nedves ronggyal rendszeresen tisztítsa a burko-
latot. Ne használjon súrolószert vagy oldószer
alapú tisztítót.
A környezet védelme
Elkülönítve gyűjtendő. A termék nem kezel-
hető háztartási hulladékként.
Ha egy nap úgy véli, hogy az Ön Black & Decker
szerszámát le kell cserélnie vagy arra a további-
akban nincs szüksége, akkor azt a háztartási hul-
ladékoktól elkülönítve selejtezze le. Gondoskodjék
elkülönített kezeléséről.
A használt termékek és csomagolásuk
elkülönített kezelése lehetővé teszi az anya-
gok újrafeldolgozását. Az újrafeldolgozott
anyagok alkalmazása segít megelőzni
a környezetszennyezést és csökkenti
a nyersanyagszükségletet.
A helyi rendelkezések intézkedhetnek az elektromos
termékek háztartási hulladéktól elkülönített gyűjtésé-
ről a helyi hulladékgyűjtő helyeken, illetve olyan érte-
lemben, hogy a helyi kereskedőnek kell gondoskodnia
a termék visszavételéről új termék vásárlásakor.
A Black & Decker lehetőséget biztosít a Black & Decker
termékek gyűjtésére és újrafeldolgozására, ha azok
elérték élettartamuk végét. A szolgáltatás igénybe-
vételéhez kérjük, vigye vissza a terméket bármely
márkaszervizünkbe, ahol vállalatunk képviseletében
gondoskodnak annak elkülönített összegyűjtéséről.
Az Önhöz legközelebb eső hivatalos márkaszervizt
a kézikönyvben megadott helyi Black & Decker képvi-
selet segítségével érheti el. Alternatív megoldásként
lásd a szerződött Black & Decker szervizek listáját,
illetve az eladásutáni szolgáltatásaink elérhetősé-
gének részletes ismertetését a következő internetes
címen: www.2helpU.com
Műszaki adatok
Bemeneti feszültség Vv.á.
Felvett teljesítmény
W
Üresjárati
fordulatszám
min
-1
Tömeg
kg
Kéz/kar súlyozott rezgési érték az EN 786 szerint:
= 7,5 m/s
, toleranciafaktor (K) = 1,5 m/s
2
L
(hangerő) 80 dB(A), toleranciafaktor (K)
PA
1,5 dB(A)
CE megfelelőségi nyilatkozat
GÉPEK IRÁNYELV
KÖRNYEZETI ZAJ IRÁNYELV
GL250/GL310/GL360
A Black & Decker kijelenti, hogy a „Műszaki
adatok" részben ismertetett termékek megfelelnek
a következő irányelveknek és szabványoknak:
2006/42/EK, EN 60335-1, EN 60335-2-91
2000/14/EK, Szegélyvágó L ≤ 50 cm, VIII.
melléklet
KEMA Quality B.V., Utrechtseweg 310, 6802 ED
Arnhem, Hollandia
Tanúsító szervezet azonosító száma: 0344
A hangerő szintje a 2000/14/EK szerint:
(III. melléklet 12. cikkely, L ≤ 50 cm):
L
(mért hangerő) 94 dB(A)
WA
toleranciafaktor (K) = 1,5 dB(A)
L
(garantált hangteljesítményszint) 96 dB(A)
WA
toleranciafaktor (K) = 1,5 dB(A)
A termékek szintén megfelelnek a 2004/108/
EK irányelvnek. További információért forduljon
a Black & Decker vállalathoz az alábbi
címen, vagy a kézikönyv hátoldalán található
elérhetőségeken. Az aláírás tulajdonosa
a műszaki adatok összeállításáért felelős
személy; nyilatkozatát a Black & Decker vállalat
nevében adja.
Berkshire, SL1 3YD Egyesült Királyság
MAGYAR
GL250
GL310
GL360
1. típus
1. típus
1. típus
230
230
230
250
300
350
11 500
11 500
11 500
1,3
1,6
1,6
,
2
Kevin Hewitt
Alelnök, Global Engineering
Black & Decker Europe,
210 Bath Road, Slough,
25.10.2010
33

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Gl310Gl360

Table of Contents