Download Print this page

Black & Decker GL250 Original Instructions Manual page 57

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Якщо пристрій зберігається або транспорту-
ється в автомобілі, його необхідно помістити
в багажник або зафіксувати, щоб уникнути
рухів через раптові зміни швидкості або на-
прямку.
Перевірка та ремонт
Перед використанням перевірте пристрій на
наявність пошкоджених деталей. Перевірте
не наявність пошкоджених деталей та інших
умов, що можуть вплинути на роботу.
Не використовуйте пристрій, якщо виявлено
пошкодження або дефекти якоїсь деталі.
Пошкоджені або дефектні деталі необхідно
відремонтувати або замінити, звернувшись
до авторизованого центру з ремонту.
Ніколи не намагайтесь знімати або замі-
нювати деталі, за винятком тих, що вказані
в цьому керівництві.
Використання подовжуючого шнура
Завжди використовуйте рекомендований подо-
вжуючий шнур, що відповідає вхідній потужності
пристрою (див. Технічні дані). Подовжуючий
шнур повинен підходити для використання на
вулиці та повинен мати відповідне маркування.
До 30 м подовжуючого шнура з площею перетину
1,5 мм
HO5VV-F можна використовувати без
2
втрати продуктивності роботи виробу. Перед
використанням огляньте кабель на ознаки по-
шкодження, зносу та старіння. Замініть кабель,
якщо він пошкоджений або має якісь дефекти.
При використанні кабельного барабану завжди
витягуйте весь кабель.
Додаткові інструкції з техніки безпеки
для мотокосарки
Попередження! Ріжучі елементи продовжують
обертатися після вимкнення мотору.
Ознайомтесь в правилами управління та
відповідного використання пристрою.
Перед використанням огляньте кабель
живлення та подовжуючий шнур на озна-
ки пошкодження, зносу та старіння. Якщо
шнур пошкоджується під час використання,
негайно від'єднайте його від електромережі.
НЕ ТОРКАЙТЕСЬ ШНУРА, ДОКИ ВІН НЕ
ВІД'ЄДНАНИЙ ВІД ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ.
Не використовуйте пристрій, якщо його ка-
белі пошкоджені або зношені.
Підберіть міцне неслизьке для захисту ніг.
Вдягайте довгі брюки, щоб захистити ноги.
Перед використанням пристрою перевірте,
що лінія вашого розрізу вільна від прутів,
каміння, проводки та інших перешкод.
Використовуйте цей пристрій лише у верти-
кальному положенні так, щоб лінія розрізу
була недалеко від землі. Ніколи не вмикайте
інструмент в іншому положенні.
При використанні пристрою ру хайтесь
повільно. Пам'ятайте, що скошена трава
волога та слизька.
Не працюйте, стоячи на нахиленій поверхні.
Рухайтесь по схилу поперек, а не вгору або
вниз.
Ніколи не переходьте гравієві доріжки та
дороги з увімкненим пристроєм.
Ніколи не торкайтесь ріжучої кромки із уві-
мкненим інструментом.
Ніколи не кладіть інструмент, доки ріжучий
елемент повністю не зупиниться.
Використовуйте лише відповідний тип ріжу-
чої волосіні. Забороняється використовува-
ти металеву та рибацьку волосінь.
Ніколи не торкайтесь леза підрізного ножа.
Зверніть увагу на те, щоб кабель знаходився
на безпечній відстані від ріжучого елементу.
Стежте за положенням кабелю при роботі.
Тримайте руки та ноги подалі від ріжучої во-
лосіні, особливо при ввімкненні інструменті.
Перед використанням пристрою та після
будь-якої роботи з ним перевіряйте при-
стрій на ознаки зносу або пошкодження та
виконуйте ремонт за необхідності.
Ніколи не використовуйте інструмент із по-
шкодженими запобіжниками або без них.
Будьте обережні, щоб не пошкодитись яки-
мось пристроєм, встановленим для підрізки
довжини ріжучої волосіні. Після витягування
нової ріжучої волосіні завжди повертайте
пристрій у нормальне робоче положення
перед увімкненням його.
Стежте за тим, що вентиляційні отвори були
чистими.
Не використовуйте тример для газонів (три-
мер для обробки краю газону), якщо шнур
пошкоджений або зношений.
Утримуйте подовжуючий шнурі подалі від
ріжучих елементів.
Маркування на пристрої
На інструменті є наступні попереджуючі сим-
воли:
Прочитайте ці інструкції перед викорис-
танням.
Використовуйте захисні окуляри при
роботі з інструментом.
УКРАЇНСЬКА
57

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Black & Decker GL250

This manual is also suitable for:

Gl310Gl360