Download Print this page

Black & Decker GL250 Original Instructions Manual page 31

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Elektromos biztonság
A szerszám kettős szigeteléssel van ellát-
va, ezért nincs szükség földelő vezetékre.
Mindig ellenőrizze, hogy a szerszám adat-
tábláján megadott feszültség egyezik-e
a hálózati feszültséggel.
Ha a hálózati kábel sérült, azonnal cseréltesse
le egy Black & Decker szakszervizben.
Az elektromos biztonság növelhető egy 30mA-
s leválasztó transzformátor vagy hibaáram-
védelmi kapcsoló (Fi relé) előkapcsolásán
keresztül.
Leírás
Az Ön által vásárolt készülék a következő jellem-
zőkkel rendelkezhet:
1. Be/ki üzemi kapcsoló
2. Fogantyú
3. Kábeltehermentesítő
4. Hálózati csatlakozó
5. Pótfogantyú
6. Védőburkolat
7. Szálvágó él
8. Vágószál
9. Orsóház
10. Vágófej
Összeszerelés
Figyelmeztetés! Összeszerelés előtt ellenőrizze,
hogy a szerszám ki van-e kapcsolva, és ki van-e
húzva a konnektorból.
A pótfogantyú felszerelése (A ábra) (csak
GL310 és GL360)
Csúsztassa a pótfogantyút (5) a főfogantyúra
(2) felfelé irányban.
Rögzítse a pótfogantyút a mellékelt két csavar-
ral.
A védőburkolat felszerelése (B ábra)
Az ábrán látható módon helyezze el a védőbur-
kolatot a készüléken.
Határozottan nyomja a védőburkolatot (6) amíg
a helyére kattan.
Rögzítse a csavarral.
Figyelmeztetés! Soha ne használja a készüléket,
ha nincs megfelelően felszerelve rá a védőburkolat.
A vágószál kioldása
A csomagolásban a vágószál az orsóházra van
ragasztva.
Távolítsa el a ragasztót, amely a vágószálat (8)
az orsóházhoz (9) rögzíti.
A készülék áramforrásra való
csatlakoztatása (C ábra)
Csatlakoztassa az erre alkalmas hosszabbító
kábelt a készülék csatlakozó aljzatához (4).
Hurkolja át a kábelt a kábeltehermentesítőn (3).
Csatlakoztassa a hosszabbító kábelt a hálózati
csatlakozó aljzatba
A vezeték tehermentesítéséhez ellenőrizze, hogy
a kábeltehermentesítőre valóban rá van hurkolva
a kábel, mielőtt csatlakozna az áramforráshoz.
Figyelem! Csak szabadtéri használatra alkalmas
hosszabbító kábelt használjon! Amennyiben ká-
beldobon lévő hosszabbító kábelt használ, úgy
azt a munka megkezdése előtt mindig teljesen
tekerje le.
Használat
Figyelmeztetés! Hagyja a szerszámot saját tem-
pójában működni. Ne terhelje túl.
A készülék be- és kikapcsolása
A gép bekapcsolásához húzza meg a kapcso-
lókart (1).
A gép kikapcsolásához engedje el a kapcsoló-
kart (1).
Figyelem! Soha ne próbálja meg a kapcsolókar
rögzítését működő készüléknél.
Javaslatok optimális munkavégzéshez
Általános tanácsok
Az optimális vágási eredmény érdekében csak
száraz füvet vágjon.
Fűszegélynyírás
Tartsa a készüléket a D ábrán látható pozíció-
ban.
Lengesse könnyedén a fűszegélyvágót ide-oda,
egyik oldalról a másikra.
Ha hosszú füvet vág, azt fokozatosan, kis lépé-
sekben tegye a tetejétől kiindulva.
Tartsa távol a készüléket keményebb tárgyaktól
és érzékeny növényektől.
A vágószál hamarabb elkopik, és többször kell
pótolni, ha kövezett út vagy más erősen koptató
felület mentén végzi a vágást, vagy ha erősebb
gyomot vág vele.
A fűszegélyvágó használata közben a kopástól
a vágószál rövidebb lesz. Gyengén érintse
a földhöz a készülék damilházát működés köz-
ben, és megtörténik a vágószál pótlása.
Ha a készülék motorja elkezd lassabban pörög-
ni, csökkentse a terhelést.
MAGYAR
31

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Black & Decker GL250

This manual is also suitable for:

Gl310Gl360