Arıza Giderme; Çevrenin Korunması - Black & Decker GL250 Original Instructions Manual

Hide thumbs Also See for GL250:
Table of Contents

Advertisement

Available languages
  • EN

Available languages

  • ENGLISH, page 1
TÜRKÇE
Kapağı, güvenli bir şekilde yerine geçene kadar
muhafazanın üzerine bastırın.
Uyarı! Misina düzeltme bıçağının (7) ötesine uzuyor-
sa misinayı sadece bıçağa ulaşacak şekilde kesin.
Yeni misinanın boş bir makaraya sarılması
(Şekil G - I)
Boş bir makaraya yeni misinayı sarabilirsiniz. Yedek
misina paketlerini Black & Decker bayiinizden temin
edebilirsiniz (kat. no. A6170 (25 m), A6046 (37,5 m)
ve A6171 (40 m)).
Boş makarayı, yukarıda belirtildiği gibi aletten
çıkartın.
Makarada kalan misinayı makaradan çıkartın.
2 cm kadar misinayı, gösterildiği gibi makaranın
deliklerden (17) birine geçirin.
Misinayı, ok (18) yönünde makaraya sarın. Misi-
nayı, düzenli ve katmanlar halinde sardığınızdan
emin olun. Çapraz sarmayın.
Misinayı makaradan yaklaşık 10 cm çıkartın ve
misinayı sabit tutmak için parmağınızla bastırın.
Makarayı alete takmak için yukarıda belirtilen
işlemleri uygulayın.
Uyarı! Yalnızca uygun tipte Black & Decker misina
kullanın.
Arıza giderme
Aletinizin düzgün çalışmadığını düşünüyorsanız
aşağıdaki talimatları izleyin. Bu, sorunu çözmezse
lütfen en yakın Black & Decker yetkili servisiyle
temas kurun.
Uyarı! Devam etmeden önce aleti kapatıp fi şini
çekin.
Alet çok yavaş çalışıyor
Makara muhafazasının rahatça dönüp dönme-
diğini kontrol edin. Gerekirse dikkatli bir şekilde
temizleyin.
Misinanın, makara muhafazasından 11 cm'den
fazla çıkıp çıkmadığını kontrol edin. Çıkıyorsa,
sadece misina düzeltme bıçağına ulaşacak
şekilde kesin.
Vurmalı misina sistemi çalışmazsa
Tırnakları basılı tutup makara kapağını muha-
fazadan çıkartın.
Misinayı muhafazadan 11 cm çıkana kadar
çekin. Makarada yeterince misina kalmamışsa,
yukarıda belirtildiği gibi yeni bir misina makarası
takın.
Makara kapağındaki tırnakları muhafazadaki
deliklerle hizalayın.
Kapağı, güvenli bir şekilde yerine geçene kadar
muhafazanın üzerine bastırın.
66
Misina düzeltme bıçağının ötesine uzuyorsa
misinayı sadece bıçağa ulaşacak şekilde kesin.
Vurmalı misina sistemi halen çalışmıyorsa veya
makara sıkışmışsa aşağıdaki önerileri deneyin:
Makara kapağını ve muhafazayı dikkatli bir
şekilde temizleyin.
Makarayı çıkartın ve misinanın yerinde olup
olmadığını kontrol edin.
Makarayı çıkartın ve misinayı çözün, ardından
yukarıda açıklandığı gibi düzenli bir şekilde geri
sarın. Makarayı belirtildiği gibi yerine yerleştirin.
Bakım
Black & Decker elektrikli/şarjlı aletiniz minimum
bakımla uzun bir süre çalışacak şekilde tasarlan-
mıştır. Kesintisiz olarak memnuniyet verici bir şekilde
çalışması gerekli özenin gösterilmesine ve düzenli
temizliğe bağlıdır.
Uyarı! Elektrikli/şarjlı alet üzerinde herhangi bir
bakım işlemi gerçekleştirmeden önce:
Aleti kapatın ve fi şten çekin.
Veya aletin çıkartılabilir aküsü varsa; aleti kapa-
tın ve aküyü aletten çıkartın.
Veya aletin dahili aküsü varsa, bitene kadar
çalıştırın ve sonra kapatın.
Şarj cihazını temizlemeden önce fi şten çekin.
Şarj cihazınız, düzenli temizlik dışında herhangi
bir bakım gerektirmemektedir.
Aletinizdeki ve şarj cihazındaki havalandırma
deliklerini yumuşak bir fırça veya kuru bir bezle
düzenli olarak temizleyin.
Motor muhafazasını düzenli olarak nemli bir
bezle silin. Aşındırıcı veya çözücü bazlı temiz-
leyiciler kullanmayın.
Çevrenin korunması
Ayrı olarak atın. Bu ürün, normal evsel
atıklarla birlikte atılmamalıdır.
Black & Decker ürününüzün değiştirilmesi gerekti-
ğini düşünmeniz veya artık kullanılamaz durumda
olması halinde onu, evsel atıklarla birlikte atmayın.
Bu ürünü, ayrı olarak toplanacak şekilde atın.
Kullanılmış ürünlerin ve ambalajların ayrı
olarak toplanması bu maddelerin geri dö-
nüşüme sokularak yeniden kullanılmasına
olanak tanır. Geri dönüşümlü maddelerin
tekrar kullanılması çevre kirliliğinin ön-
lenmesine yardımcı olur ve ham madde
ihtiyacını azaltır.

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Gl310Gl360

Table of Contents