Kullanım Amacı; Güvenlik Talimatları - Black & Decker GL250 Original Instructions Manual

Hide thumbs Also See for GL250:
Table of Contents

Advertisement

Available languages
  • EN

Available languages

  • ENGLISH, page 1
Kullanım amacı
Black & Decker misinalı çim kesme makineniz
bahçenizdeki çim kenarlarının kesilmesi ve düzel-
tilmesi, ayrıca dar alanlardaki çimlerin kesilmesi için
tasarlanmıştır. Bu alet sadece hafi f hizmet ve hobi
kullanımı içindir.
Güvenlik talimatları
Uyarı! Elektrikli aletlerle çalışırken yangın oluşma
riski, elektrik çarpması, kişilerin yaralanması ve
maddi zararları önlemek için burada belirtilen gü-
venlik talimatlarına uyulmalıdır.
Uyarı! Aleti kullanırken güvenlik talimatlarına uyul-
malıdır. Aleti çalıştırmadan önce, kendi güvenliğiniz
ve çalışma alanından geçen kişilerin güvenliği için
lütfen bu talimatları okuyun. Lütfen kullanma kıla-
vuzunu sonraki kullanımlar için güvenli bir şekilde
saklayın.
Aletle çalışmaya başlamadan önce bu kılavuzu
dikkatlice okuyun.
Kullanım amacı bu kullanım kılavuzunda
açıklanmıştır. Bu aletle, kullanım kılavuzunda
belirtilenler dışında herhangi bir aksesuar ya
da ataşmanın kullanılması veya herhangi bir
işlemin gerçekleştirilmesi kişisel yaralanma
riskine yol açabilir.
Kılavuzu, ileride kullanabilmeniz için saklayın.
Aletin kullanımı
Aleti kullanırken her zaman dikkatli olun.
Her zaman koruyucu gözlük takın.
Çocukların veya bu talimatları bilmeyen kişilerin
aleti kullanmasına izin vermeyin.
Çocukların veya hayvanların çalışma alanına
yaklaşmasına veya alete ya da elektrik kablo-
suna dokunmasına izin vermeyin.
Alet çocukların yanında kullanıldığında yakın
gözetim gerekmektedir.
Bu alet genç veya kuvvetsiz kişilerin gözetimsiz
kullanmaları için tasarlanmamıştır.
Bu alet oyuncak olarak kullanılamaz.
Aleti yalnızca gün ışığında veya iyi bir aydınlat-
ma altında kullanın.
Aleti, sadece kuru alanlarda kullanın. Aletin
ıslanmasına izin vermeyin.
Aleti suya batırmayın.
Gövde muhafazasını açmayın. Aletin içinde ba-
kımı kullanıcı tarafından yapılabilecek herhangi
bir parça yoktur.
Aleti, yanıcı sıvılar, gazlar ve tozların bulunduğu
yerler gibi yanıcı ortamlarda çalıştırmayın.
Fişler veya kabloların hasar görme riskini azalt-
mak için fi şi prizden çıkartmak istediğinizde asla
kablodan tutarak çekmeyin.
Diğer kişilerin güvenliği
Bu alet fi ziksel ve zihinsel kapasitesinin yanı
sıra algılama gücü azalmış olan veya yeterince
deneyim ve bilgisi bulunmayan kişiler (çocuklar
dahil) tarafından kullanılmak üzere üretilmemiş-
tir. Bu tür kişiler aleti ancak güvenliklerinden
sorumlu bir kişi tarafından cihazın kullanımıyla
ilgili talimatların verilmesi veya sürekli kontrol
altında tutulması durumunda kullanabilir.
Çocuklar, aletle oynamalarının önlemek ama-
cıyla kontrol altında tutulmalıdır.
Diğer tehlikeler
Aletin kullanımıyla ilgili ekte sunulan güvenlik
uyarılarına dahil olmayan ilave kalıcı riskler ortaya
çıkabilir. Bu riskler, hatalı, uzun süreli kullanım vb.
dolayısıyla ortaya çıkabilir.
Emniyet tedbirlerini düzenleyen yönetmeliğin
uygulanmasına ve emniyet sağlayıcı aygıtların
kullanılmasına rağmen, başka belirli risklerden
kaçınılamaz. Bunlar:
Aletin dönen ve hareket eden parçalarına
dokunma sonucu ortaya çıkan yaralanmalar.
Herhangi bir parçayı, bıçak veya aksesuarı
değiştirirken ortaya çıkan yaralanmalar.
Aletin uzun süreli kullanılması sonucu
ortaya çıkan yaralanmalar. Herhangi bir
aleti uzun sürelerle kullanacaksanız düzenli
olarak çalışmanıza ara verin.
Duyma bozukluğu.
Aleti kullanırken ortaya çıkan tozun solun-
ması sonucu ortaya çıkan sağlık sorunları
(örnek: ahşapta çalışırken, özellikle meşe,
akgürgen ve MDF.)
Kullanımdan sonra
Aletler, kullanılmadıkları zamanlarda kuru, iyi
havalandırmalı ve çocukların ulaşamayacağı
yüksek bir yerde saklanmalıdır.
Çocuklar, aletin saklandığı yere erişememelidir.
Alet bir araç içinde saklanırken veya taşınır-
ken, ani hız veya yön değişikliklerinde hareket
etmesini önlemek için bagaja koyulmalı veya
sabitlenmelidir.
İncelemeler ve tamiratlar
Kullanmadan önce alette hasarlı veya kusurlu
parça olup olmadığını kontrol edin. Parçalardaki
kırılmaları ve aletin çalışmasını etkileyebilecek
tüm diğer koşulları kontrol edin.
Herhangi bir parçası hasarlı veya kusurlu ise
aleti kullanmayın.
Hasarlı veya kusurlu parçaların Black & Decker
yetkili servisinde onarılmasını veya değiştirilme-
sini sağlayın.
TÜRKÇE
63

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Gl310Gl360

Table of Contents