Black & Decker GL250 Original Instructions Manual page 34

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
MAGYAR
Garancia határozat
A Black & Decker elhivatott a termékei minősége
iránt, és kiterjesztett garanciát kínál. Ez a garan-
ciahatározat csak kiegészíti és semmi esetre sem
befolyásolja hátrányosan az Ön törvényes jogait.
A garancia az Európai Unió tagállamai területén,
valamint az Európai Szabadkereskedelmi Társulás
(EFTA) területén érvényes.
Ha egy Black & Decker termék anyaghiba, a kivite-
lezés módja vagy a megfelelés hiánya miatt meghi-
básodik, az eladás dátumától számított 24 hónapig
a Black & Decker garanciát vállal a hibás alkatrészek
cseréjére, a normál kopásnak kitett termékek javítá-
sára, illetve az ilyen termékek kicserélésére, hogy
ügyfeleinek a lehető legkisebb kellemetlenséget
okozza az alábbi feltételekkel:
A terméket nem használták kereskedelmi, ipari
alkalmazásokhoz, és nem adták bérbe;
A terméket rendeltetésszerűen és körültekintően
használták;
A termék nem idegen tárgyaktól, szennyező-
déstől vagy külső behatástól sérült meg;
A termék javítására nem tett kísérletet olyan
személy, aki nem tartozik a hivatalos szerviz
vagy a Black & Decker szervizszemélyzet tagjai
közé.
A garancia érvényesítéséhez az eladónak vagy
a hivatalos szerviznek be kell nyújtani a vásárláskor
kapott számlát. Ha igénybe veszi ezt a szolgálta-
tást, kérjük, juttassa el készülékét a legközelebbi
Black & Decker szervizbe, melyekről a magyar-
országi képviseletnél érdeklődhet. A szervizzel
kapcsolatosan a következő Internet oldalon is
felvilágosítást kaphat: www.2helpU.com.
A következő meghibásodások esetén a garancia
kizárt:
Elhasználódott, illetve károsodott kések, és
a hálózati kábel. Azok az alkatrészek, amelyek
a normál használat során elkopnak.
Azok a meghibásodások, amelyek a szaksze-
rűtlen kezelésből eredtek.
Azok a hibák, amelyek a kezelési útmutató be
nem tartásából eredtek.
Kizárólag csak eredeti Black & Decker tartozé-
kok és alkatrészek alkalmazhatók. Ellenkező
esetben teljesítménycsökkenés léphet fel, és
a gép elveszti a garanciát. Ha garanciális igénye
van, feltétlen mellékelje a jótállási jegyet és
a vásárlási okmányokat (számlát).
34

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Black & Decker GL250

This manual is also suitable for:

Gl310Gl360