Download Print this page

Primii Paşi - Philips 6914930PH User Manual

Led wall lamp
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
RO
Instrucţiuni de utilizare pentru LivingColors
Vă mulţumim pentru achiziţionarea lămpii de tavan Philips LivingColors!
LivingColors a fost proiectat special pentru a crea propria dvs. ambianţă
acasă, prin culoare şi lumină.
La prima utilizare a produsului LivingColors, vă rugăm să citiţi aceste
instrucţiuni cu atenţie şi să le păstraţi pentru consultare ulterioară.
Urmând instrucţiunile noastre, veţi beneficia de funcţionalitatea
completă a Philips LivingColors.
Important:
-Îndepărtaţi cu grijă componentele ambalajului.
-Verificaţi dacă toate componentele sunt incluse.
-Producătorul recomandă utilizarea corectă a corpurilor de iluminat!
Aşadar, urmaţi întotdeauna aceste instrucţiuni pentru a asigura
instalarea şi funcţionarea în siguranţă a corpului de iluminat şi păstraţi-
le pentru consultarea viitoare.
-Corpul de iluminat este adecvat numai pentru conectarea direct la
priză.
-Corpul de iluminat este adecvat numai pentru montarea pe tavan.
-Dacă aveţi îndoieli, consultaţi un electrician calificat sau magazinul
de desfacere. Asiguraţi-vă că instalaţi întotdeauna corpul de iluminat
conform reglementărilor relevante. Anumite reglementări indică faptul
că instalarea corpurilor de iluminat trebuie efectuată de un electrician
calificat (CE Partea P pentru Marea Britanie)
-Strângeţi întotdeauna ferm şuruburile terminalelor.
-Corpul de iluminat este adecvat pentru montarea pe suprafeţe
normale inflamabile.
-Vă rugăm să montaţi corpul de iluminat în afara accesului copiilor.
-În cazul în care corpul de iluminat este montat pe o suprafaţă metalică,
această suprafaţă trebuie să fie conectată la un conductor protector
de împământare sau la conductorul echipotenţial al instalaţiei.
-Asiguraţi-vă că nu perforaţi prin cablurile electrice sau prin alt
obstacol din perete sau tavan în timpul instalării.
-În cazul în care corpul de iluminat este montat pe o cutie de tavan sau
o cutie de perete, trebuie să acoperiţi mai întâi cutia cu un capac. (de
ex. Olanda)
-cablurile electrice nu trebuie prinse sau răsucite niciodată între corpul
de iluminat şi suprafaţa de montare.
-Respectaţi întotdeauna specificaţiile tehnice ale corpului de iluminat.
Verificaţi informaţiile de pe eticheta corpului de iluminat şi din acest
manual.
Montarea lămpii de tavan LivingColors
1.Izolaţi întotdeauna alimentarea înaintea începerii instalării, întreţinerii
sau reparaţiei.
2.Dezizolaţi cablurile după cum este indicat în diagramă
3.Dacă aveţi pe tavan o cutie de conexiuni pentru lămpi de tavan,
conectaţi lampa de tavan direct prin înşurubarea plăcii acesteia la
conexiune (schema 3)
4.Dacă nu aveţi pe tavan o cutie de conexiuni pentru lămpi de tavan,
găsiţi locul în care cablurile ies din tavan. Realizaţi două orificii în tavan,
după cum este indicat în schema 4, introduceţi mai întâi diblurile din
plastic şi apoi înşurubaţi placa pe tavan.
5.Conectaţi cablul de împământare (de obicei, galben cu dungi negre)
în conexiunea de împământare (identificată prin pictograma
interiorul bazei corpului de iluminat (schema 5).
6.Respectaţi culoarea corectă a cablurilor în timpul instalării: albastru
(N) şi maro (L). Conectaţi aceste 2 cabluri conform schemei dvs.
electrice la blocurile de terminale din interiorul bazei corpului de
iluminat pentru tavan.
7.Aşezaţi corpul de iluminat pe placa pe care aţi înşurubat-o anterior
pe tavan; fixaţi-l la ambele capete înfiletând un şurub (schema 7).
8.Introduceţi mufa de conectare din trepied în lampă – asiguraţi-vă că
auziţi un clic (schema 8).
9.Aşezaţi lampa pe trepied şi orientaţi LivingColors spre tavan (schema
9). rodusul LivingColors va afişa o scurtă introducere a posibilităţilor
de culoare. Puteţi ajusta lungimea corpului de iluminat rotind inelul
63
MA0 000 021.indd 63
din centrul suportului, trăgând partea de sus a suportului la lungimea
dorită şi apoi rotind inelul înapoi pentru a fixa poziţia (schema 10). De
asemenea, puteţi trage corpul de iluminat într-o parte sau alta pentru
a găsi poziţia optimă.
Primii paşi:
1.Deschideţi compartimentul bateriilor telecomenzii glisând butonul
de pe spate. Introduceţi 3 baterii AAA (+ şi – după cum este indicat)
(schema a).
2.Porniţi produsul LivingColors apăsând scurt pe butonul "I" (pornit) de
pe butonul pornit/oprit amplasat pe telecomandă (schema c).
3.Creaţi propria dvs. ambianţă în felul următor:
-Atingând culoarea dorită de pe selectorul de culori. Vă puteţi deplasa
degetul pe selectorul de culori pentru a modifica culoarea (schema d)
-Schimbând saturaţia culorilor (adăugând mai mult alb în culoarea
actuală). Apăsaţi pe (
pentru o culoare mai pastelată (schema a). În final, veţi ajunge la
culoarea albă.
-Reglând luminozitatea. Creşteţi (
luminii prin intermediul butoanelor pentru reglarea luminozităţii
(schema f).
4.Opriţi LivingColors apăsând scurt butonul "0" (oprit). Produsul
LivingColors va reţine ultima setare de culoare pentru următoarea
utilizare (schema c).
Faceţi mai multe cu LivingColors:
1.Modul automat de schimbare a culorii
Rotiţi-vă degetul pe selectorului de culori (un cerc complet) şi apăsaţi
scurt "I" ("pornit"); LivingColors va comuta în modul automat de
schimbare a culorii: lampa va începe să schimbe culorile automat.
Puteţi regla viteza cu care se schimbă culorile. Viteza poate fi reglată în
sens orar, de la rapid (culoarea albastru închis de pe selectorul de culori)
la lent (purpuriu) (schema g). Puteţi atinge oriunde pe selectorul de
culori. În timpul modului automat de schimbare a culorii, puteţi regla de
asemenea saturaţia şi luminozitatea culorilor.
Pentru a comuta înapoi în modul culoare statică, rotiţi-vă din nou degetul
pe selectorul de culori şi apoi apăsaţi "0". Alternativ, puteţi opri "0" şi
reporni "I" LivingColors. (schema a)
2.Interconectarea lămpilor LivingColors
1. Puteţi utiliza mai multe lămpi LivingColors cu o singură telecomandă.
Lămpile LivingColors vor proiecta aceeaşi culoare (sau vor schimba
culorile simultan). Pentru a interconecta mai multe lămpi LivingColors
la o singură telecomandă, apropiaţi telecomanda de logo-ul Philips din
partea de sus a lămpii şi apăsaţi "I" ("pornit"). Produsul LivingColors
va lumina intermitent de 3 ori şi apoi va lumina intermitent scurt în
) din
culoarea verde. Acum puteţi elibera butonul. Lămpile interconectate
vor comuta la ultima setare de pe telecomandă.
- Repetaţi această operaţiune pentru fiecare lampă LivingColors pe
care doriţi să o conectaţi cu celelalte.
- Pentru a utiliza lampa LivingColors separat din nou, conectaţi-o la altă
telecomandă în acelaşi mod descris mai sus.
2. Este de asemenea posibil să controlaţi o lampă LivingColors cu
mai multe telecomenzi. Pentru aceasta, resetaţi mai întâi una dintre
telecomenzi apăsând continuu butoanele "0" şi ( ) simultan timp de
5 secunde. Apoi ţineţi două telecomenzi apropiate şi apăsaţi butonul
"I" de pa ambele timp de 7 secunde. Acum, puteţi conecta noua
telecomandă la LivingColors în acelaşi mod descris mai sus.
- Produsele LivingColors care sunt conectate la două (sau mai multe)
) pentru o culoare profundă sau pe (
) sau reduceţi (
) intensitatea
2009-08-13 10:20:52
)

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Philips 6914930PH

This manual is also suitable for:

6914948phLivingcolors generation2