Philips 6914930PH User Manual page 19

Led wall lamp
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Feilsøking:
Problem
LivingColors-enheten
lyser ikke
LivingColors reagerer
ikke på fjernkontrollen
Jeg kan ikke koble
sammen flere
LivingColors-lamper
Jeg får ikke startet
modus for automatisk
fargeendring
LivingColors-enheten
virker fremdeles ikke
som den skal
Rengjøring og vedlikehold:
Ta ut støpselet fra vegguttaket.
For å unngå riping bør LivingColors-lampen, fjernkontrollen og
adapteren bare rengjøres med en myk tørr klut.
Ikke bruk midler for rengjøring og skrubbing eller løsemidler. Unngå at
væske kommer i kontakt med elektriske deler.
Sikkerhetsinstruksjoner:
Ikke utsett LivingColors-enheten eller -støpselet for væske eller
fuktighet.
-LivingColors er kun til innendørs bruk. Det skal ikke brukes i våte
omgivelser, for eksempel på bad eller utendørs.
-LivingColors er ikke et leketøy for barn.
-Ikke plasser enheten på varme underlag.
-Av sikkerhetsgrunner og i henhold til betingelsene i garantien må ikke
LivingColors-enheten eller -støpselet åpnes.
-Bruk bare den adapteren som følger med: bruk av en annen adapter
kan skade LivingColors-enheten.
Miljø:
Hvis du med tiden skal kaste enheten, må du følge reglene til de
lokale myndighetene for avhending. Ta ut batteriene når du skal
kaste fjernkontrollen. Ikke kast batteriene sammen med vanlig
husholdningsavfall. De må leveres til en gjenbrukstasjon eller til en
Philips-forhandler, der de blir avhendet på en miljøforsvarlig måte.
14
MA0 000 021.indd 14
Mulig årsak
Lampen er ikke koblet til riktig
Fjernkontrollen virker ikke
Fjernkontrollen virker ikke
Fjernkontrollen er ikke koblet til
lampen
Stor trafikk på et trådløst
datanettverk (f.eks. en trådløs ruter)
I-knappen ble ikke holdt nede
lenge nok
LivingColors-lampene tilhører
forskjellige versjoner
Dra-bevegelsen var ikke riktig
Annet problem
Løsning
Kontroller koblingene for ledningen til lampen
Kontroller om støpselet er satt inn i kontakten på riktig måte
Se følgende avsnitt
Kontroller batteriene i fjernkontrollen. Batteriene skal plasseres på riktig
måte (+ og -), og de skal være ladet opp. Hvis fjernkontrollen fremdeles ikke
fungerer, kan du prøve å bytte ut batteriene.
Koble fjernkontrollen til LivingColors-lampen ved å følge fremgangsmåten
under 2. Koble LivingColors-lamper sammen
Flytt LivingColors-enheten bort fra det trådløse tilgangspunktet
Kontroller at alle LivingColors-enheter som er koblet til denne
fjernkontrollen, er slått på, ellers reagerer de ikke etter denne handlingen.
Trykk på 0 og ( ) samtidig i minst fem sekunder for å bytte til en annen
kanal (alle LivingColors-enheter blinker grønt for å bekrefte). Du kan gjenta
denne fremgangsmåten opptil tre ganger, helst fra en annen posisjon.
Gjenta fremgangsmåten under 2. Koble LivingColors-lamper sammen. Hvis
den ble koblet sammen, blinker lampen grønt én gang. Hvis den ikke ble
koblet sammen, går lampen tilbake til de forrige innstillingene umiddelbart
uten å blinke grønt.
Kontroller om lampene du ikke kan koble sammen, er merket med G2 på
baksiden av fjernkontrollen og under selve lampen. Hvis én av lampene ikke
er det, kan den ikke kobles sammen med en som er merket (men den kan
fortsatt kobles sammen med andre lamper som ikke har G2-merket).
Hvis fargen endres til en annen (statisk) farge, men det ikke starter en
fargesløyfe, var ikke dra-bevegelsen riktig. Prøv på nytt
Ta kontakt med servicesenteret for Philips-belysning (se Garanti og service)
Strømforbruk for belysningen: opptil 15,4 W
Fjernkontroll:
Batterier:
3 x Philips Powerlife alkaliske AAA-batterier LR03, 1,5 V.
Trådløs spesifikasjon:
Frekvensbånd for trådløs RF-modus:
Trådløs kommunikasjonsprotokoll:
Driftskanaler:
Miljøspesifikasjon:
Temperatur (drift):
Temperatur (lagring):
Relativ fuktighet:
Avhending av gamle produkter
Produktet er utformet og produsert i materialer og
komponenter av høy kvalitet, som kan resirkuleres og brukes
på nytt.
Når denne søppelbøtten med kryss på følger med et
produkt, betyr det at produktet dekkes av det europeiske
direktivet 2002/96/EU
Finn ut hvor du kan levere inn elektriske og elektroniske produkter til
gjenvinning i ditt lokalmiljø.
Overhold lokale regler, og ikke kast gamle produkter sammen med
husholdningsavfallet. Riktig avhending av de gamle produktene dine vil
hjelpe til med å forhindre potensielle negative konsekvenser for miljøet
og menneskers helse.
2405~2475 MHz
IEEE 802.15.4)
kanaler 11, 15, 20 eller 25
0...40 °C
-25...60 °C
5...95 % ikke-kondenserende
2009-08-13 10:20:37

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Philips 6914930PH

This manual is also suitable for:

6914948phLivingcolors generation2