Download Print this page

Czynności Wstępne - Philips 6914930PH User Manual

Led wall lamp
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Eski ürününüzün atılması
Ürününüz, geri dönüşüme tabi tutulabilen ve yeniden
kullanılabilen, yüksek kalitede malzeme ve parçalardan
tasarlanmış ve üretilmiştir.
Bir ürüne, çarpı işaretli tekerlekli çöp arabası işaretli etiket
yapıştırılması, söz konusu ürünün 2002/96/EC sayılı Avrupa
Yönergesi kapsamına alınması anlamına gelir.
Lütfen, elektrikli ve elektronik ürünlerin toplanması ile ilgili bulunduğunuz
yerdeki sistem hakkında bilgi edinin.
Lütfen, yerel kurallara uygun hareket edin ve eskiyen ürünlerinizi, normal
evsel atıklarınızla birlikte atmayın. Eskiyen ürününüzün atık işlemlerinin
doğru biçimde gerçekleştirilmesi, çevre ve insan sağlığı üzerinde olumsuz
etkilere yol açılmasını önlemeye yardımcı olacaktır.
Garanti:
Philips tarafından sunulan iki yıllık garanti, bu ürünün talimatlara ve
belirlenen amacına uygun kullanılması şartıyla geçerlidir. Sadece satın
alma tarihini, bayiinin adını ve ürünün açıklamasını açık şekilde belirten
orijinal satın alma belgesiyle (fatura, satış fişi veya makbuz) yapılan
talepler kabul edilecektir.
PL
LivingColors — instrukcja obsługi
Dziękujemy za zakup kinkietu Philips LivingColors!
Lampa LivingColors umożliwia wykreowanie własnej i niepowtarzalnej
atmosfery w domu, przy użyciu koloru i światła.
Przed pierwszym użyciem urządzenia dokładnie zapoznaj się z jego
instrukcją obsługi i zachowaj ją na przyszłość. Zapoznanie się z
naszymi wskazówkami pomoże Ci cieszyć się w pełni wszystkimi
funkcjami lampy Philips LivingColors.
Ważne:
- Ostrożnie wyjmij części z opakowania.
- Upewnij się, że masz wszystkie części.
- Zalecenia producenta dotyczące prawidłowej eksploatacji opraw
oświetleniowych! Zawsze przestrzegaj tych wskazówek, aby
zapewnić prawidłową i bezpieczną instalację oraz działanie opraw
oświetleniowych. Zachowaj je na przyszłość.
- Tę oprawę oświetleniową można podłączyć tylko bezpośrednio do
sieci zasilania.
- Tę oprawę oświetleniową można zamontować jedynie na ścianie.
- W przypadku wątpliwości skontaktuj się z wykwalifikowanym
elektrykiem lub punktem sprzedaży detalicznej. Upewnij się, że
instalacja oprawy oświetleniowej jest zgodna z odpowiednimi
przepisami. Niektóre przepisy wymagają instalacji oprawy
oświetleniowej przez wykwalifikowanego elektryka (norma EG, część
P dla Wlk. Brytanii).
- Zawsze mocno dokręcaj śruby złączki.
- Ta oprawa oświetleniowa przeznaczona jest do montażu na zwykłych
powierzchniach łatwopalnych.
- Oprawę oświetleniową należy montować oprawę poza zasięgiem
dzieci.
- Jeśli oprawa oświetleniowa zamontowana jest na metalowej
powierzchni, należy ją podłączyć do przewodu uziemiającego lub
przewodu instalacji.
- Upewnij się, że podczas instalacji nie zostaną przewiercone przewody
elektryczne lub inne przeszkody znajdujące się w ścianie lub suficie.
- Jeśli oprawa oświetleniowa zamontowana jest na kostce
przyłączeniowej sufitowej lub ściennej, najpierw należy przykryć
kostkę pokrywką. (np. Holandia)
- Przewody elektryczne pomiędzy oprawą oświetleniową a
powierzchnią montażową nie mogą być zaciśnięte lub poskręcane.
- Zawsze przestrzegaj danych technicznych oprawy oświetleniowej.
Sprawdź odpowiednie informacje na etykiecie oprawy oświetleniowej
oraz w niniejszej instrukcji.
36
MA0 000 021.indd 36
Aşağıdaki durumlarda Philips garantisi geçersiz olur:
- Satın alma belgesi veya ürün açıklamasında yer alan bilgilerin
değiştirilmesi, silinmesi veya okunamaz hale getirilmesi.
- Hasar, hatalı bağlantılar veya kötü kullanımdan kaynaklanan arızalar.
- Yıldırım, sel, yangın, hatalı kullanım veya ihmal gibi LivingColors'ın
neden olmadığı olağandışı durumlardan kaynaklanan kusurlar.
- LivingColors'ın açılmış veya demonte edilmiş olması.
Garanti ve Servis:
Daha ayrıntılı bilgi için ve bir sorun meydana gelmesi durumunda, www.
philips.com/livingcolors adresinde bulunan Philips Internet sitesini ziyaret
edin ya da 00800-PHILIPSL veya 00800-74454775 numaralı ücretsiz
telefondan Philips Aydınlatma Müşteri Hizmetlerini arayın.
Montaż kinkietu LivingColors
1.Zawsze przed przystąpieniem do instalacji, konserwacji lub naprawy
w pierwszej kolejności izoluj przewody zasilające.
2.Podłącz przewody zgodnie ze schematem
3.Jeśli w ścianie jest zamontowana kostka przyłączeniowa dla kinkietów,
podłącz lampę bezpośrednio, przykręcając jej płytkę do złącza
(rysunek 3).
4.Jeśli w ścianie nie ma kostki przyłączeniowej, znajdź miejsce, w
którym przewody wychodzą ze ściany. Wywierć w ścianie dwa otwory,
jak pokazano na rysunku 4. Następnie włóż plastikowe wtyczki i
dopiero potem przykręć płytkę do ściany.
5.Następnie podłącz przewód uziemiający (zazwyczaj żółto-czarny)
do złącza uziemienia (oznaczane ikoną
podstawie oprawy (rysunek 5).
6.W trakcie instalacji przestrzegaj prawidłowych kolorów przewodów:
niebieski (N) oraz brązowy (L). Poprowadź i podłącz te 2 przewody
odpowiednio od sieci elektrycznej do złączki zasilającej wewnątrz
podstawy oprawy sufitowej.
7.Umieść oprawę na płytce przykręconej do ściany, a następnie
przymocuj oba jej boki poprzez wkręcenie śruby (rysunek 7).
8.Włóż wtyczkę połączeniową z trójnoga do lampy – usłyszysz
„kliknięcie" (rysunek 8).
9.Umieść kinkiet na trójnogu i skieruj lampę LivingColors w
stronę ściany (rysunek 9). Nastąpi krótka prezentacja możliwości
wyświetlania kolorów przez lampę. Aby dostosować długość oprawy,
obróć pierścień znajdujący się na środku dźwigni lampy, rozłóż górną
część dźwigni na żądaną odległość, a następnie dokręć pierścień
(rysunek 10). Można także przesuwać oprawę w jedną lub drugą
stronę, aby znaleźć odpowiednią pozycję.
Czynności wstępne:
1.Otwórz komorę baterii pilota zdalnego sterowania, przesuwając
przycisk w tylnej części urządzenia. Włóż 3 baterie AAA (zgodnie z
oznaczeniami + i –) (rys. a).
2.Włącz lampę LivingColors, naciskając krótko przycisk „I" (wł.) na
wyłączniku znajdującym się na pilocie (rys. c.).
3.Wykreuj wyjątkową atmosferę:
-Wybór koloru na pierścieniu sterującym kolorami. Przesuwaj palcem
po pierścieniu, aby sprecyzować kolor (rys. d)
-Zmiana nasycenia koloru (dodawanie bieli do aktualnie wybranego
koloru). Naciśnij przycisk (
) w celu uzyskania głębokiego koloru lub
(
) w celu uzyskania
), które znajduje się w
2009-08-13 10:20:43

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Philips 6914930PH

This manual is also suitable for:

6914948phLivingcolors generation2