Download Print this page

Philips 6914930PH User Manual page 57

Led wall lamp
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
1.Automaatne värvimuutmise režiim
Libistage sõrme piki värvusringi (üks täisring) ja vajutage lühidalt nuppu
„I" („sees"). Seejärel lülitub LivingColors automaatsesse värvuse
muutmise režiimi – lamp hakkab automaatselt värvi muutma.
Võite seadistada ka värvide muutumise kiirust. Kiirust saate muuta
päripäeva, kiirest (sügavsinine värvus värvusringil) aeglaseni (purpur)
(jn g). Aga võite vajutada ka mistahes kohta värvusringil. Automaatse
värvimuutmise režiimis saate seadistada värvuste küllastust ja heledust
mistahes ajal.
Staatilise värvi režiimi naasmiseks libistage uuesti mööda värvusringi ja
seejärel vajutage nuppu „0". Või teisiti toimides, lülitage LivingColors välja
„0" ja uuesti sisse „I". (jn a)
2.LivingColors lampide ühendamine
1. Ühe kaugjuhtimispuldiga saate juhtida mitmeid LivingColors-lampe.
LivingColors-lambid näitavad sellisel juhul sama värvi valgust (või
muudavad värvust samaaegselt). Selleks, et mitmeid LivingColors-lampe
ühendada ja ühe kaugjuhtimispuldiga juhtida, tooge kaugjuhtimispult
lambi peal olevale Philipsi logole lähemale ja vajutage nuppu „I"
(„Sees"). LivingColors vilgub kolm korda ja seejärel vilgub lühidalt
roheliselt. Nüüd võite nupu vabastada. Ühendatud lambid hakkavad
põlema kaugjuhtimispuldilt viimati valitud seadistusega.
- Korrake seda toimingut iga LivingColors-lambiga, mida soovite teiste
külge ühendada.
- LivingColors-lambi uuesti eraldi kasutamiseks kinnistage see
ülalkirjeldatud viisil mõne teise kaugjuhtimispuldi külge.
Rikete leidmine:
Probleem
LivingColors ei valgusta
LivingColors ei reageeri
kaugjuhtimispuldile
Mul ei õnnestu mitmeid
LivingColors-lampe
ühendada
Mul ei õnnestu
käivitada automaatset
värvimuutmise režiimi
LivingColors ei tööta
ikka ootuspäraselt:
52
MA0 000 021.indd 52
Võimalik põhjus
Lambi pistik pole korralikult sisestatud
Kaugjuhtimispult ei toimi
Kaugjuhtimispult ei toimi
Kaugjuhtimispult pole lambi külge
ühendatud
Traadita andmesidevõrk on üle
koormatud (nt traadita võrgu ruuter)
„I" nupp polnud piisavalt kaua alla
vajutatud
LivingColors-lambid on erinevat tüüpi
Libisev liigutus polnud õigesti sooritatud
Muu probleem
2. Üht LivingColors-lampi on võimalik juhtida ka mitme
kaugjuhtimispuldiga. Selleks tuleb esmalt üks kaugjuhtimispult
lähtestada, vajutades ja hoides nuppu „0" ja nuppu ( ) samaaegselt 5
sekundit all. Seejärel hoidke kaht kaugjuhtimispulti teineteise lähedal
ja vajutage 7 sekundi jooksul mõlema nuppu „I". Nüüd saate uue
kaugjuhtimispuldi kinnistada LivingColorsiga, toimides ülalkirjeldatud
viisil.
- Kahe (või enama) kaugjuhtimispuldi külge kinnistatud LivingColorsit
saate juhtida mõlema kaugjuhtimispuldiga.
- Kaugjuhtimispuldi vabastamiseks ühendusest LivingColorsiga, hoidke
kaugjuhtimispulti LivingColorsi lähedal ja vajutage 3 sekundi jooksul
nuppu „0". LivingColors vilgub kolm korda. Hoides nuppu „0"
natuke kauem all, hakkab see aeglaselt kustuma. Kaugjuhtimispuldi ja
LivingColorsi ühendus on nüüd katkestatud.
3.Ühilduvus taimeritega
LivingColorsit saate kasutada koos taimeriga (ei ole komplekti lisatud).
Kui LivingColors on lülitatud taimeri külge, siis LivingColors põleb viimati
valitud režiimis (staatilises või automaatses värvimuutmise režiimis).
Lahendus
Kontrollige lambi juhtme ühendusi
Kontrollige, kas pistik on õigesti seinakontakti sisestatud
Vt järgmist jaotist
Kontrollige kaugjuhtimispuldi patareisid. Patareid peavad olema õigesti
sisestatud (+ ja -) ja laetud. Kui kaugjuhtimispult ikka ei toimi, asendage
patareid.
Ühendage kaugjuhtimispult LivingColors-lambiga, järgides toimingut „2.
LivingColors-lampide ühendamine"
Teisaldage LivingColors traadita võrgu juurdepääsupunktist kaugemale
Kontrollige, kas kõik selle kaugjuhtimispuldiga ühendatud LivingColors-
lambid on sisselülitatud; vastasel juhul nad pärast seda toimingut ei
reageeri.
Vajutage teisele kanalile lülitamiseks samaaegselt nuppu „0" ja nuppu
( ) vähemalt 5 sekundit (kinnituseks vilguvad kõik LivingColorsid
roheliselt). Seda toimingut peaksite kuni kolm korda kordama,
eelistatavalt mõnest teisest kohast.
Sooritage toiming uuesti vastavalt jaotisele „2. LivingColors-lampide
ühendamine". Kui ühendus loodi edukalt, vilgub lamp üks kord roheliselt,
kui ühendust ei õnnestunud luua, naaseb see kohe oma eelmisesse
režiimi, ilma et roheliselt vilguks.
Kontrollige, kas lampide, mida ei õnnestu kokku ühendada, põhjale ja
kaugjuhtimispuldi taha on kantud märgis „G2". Kui üks lampidest seda
märgist ei oma, siis seda lampi ei saa teiste märgist kandvate lampidega
ühendada (küll saate ühendada lampidega, mis ei kanna G2 märki).
Kui värvus muutus teiseks (staatiliselt), kuid ei käivitatud värvisilmust, siis
teie libisev liigutus polnud õige. Palun korrake seda.
Helistage Philips Lightingi kõnekeskusesse (vt jaotist „Garantii ja
hooldus").
2009-08-13 10:20:48

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Philips 6914930PH

This manual is also suitable for:

6914948phLivingcolors generation2