Download Print this page

Philips 6914930PH User Manual page 81

Led wall lamp
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Jamstvo:
Dvogodišnje jamstvo tvrtke Philips vrijedi ako se proizvod koristi u
skladu s uputama i njegovom namjenom. Reklamacije će se prihvatiti
samo uz originalan dokaz o kupnji (račun, priznanica ili potvrda) koji
sadrži datum kupnje, ime distributera i opis proizvoda.
Jamstvo tvrtke Philips ne vrijedi u sljedećim slučajevima:
- Na potvrdi o kupnji ili opisu proizvoda nešto promijenjeno,
prekriženo, prebrisano ili učinjeno nečitljivim.
- Došlo je do pogrešaka zbog oštećenja, pogrešnog priključivanja ili
nepravilnog korištenja.
- Oštećenje je uzrokovano ekstremnim uvjetima koji nemaju veze sa
svjetiljkom LivingColors, npr. udarom groma, poplavom, požarom,
pogrešnom upotrebom ili nepažnjom.
- Svjetiljka LivingColors bila je otvarana ili rastavljana.
Jamstvo i servis:
Ako vam trebaju dodatne informacije ili ako imate problema sa
svjetiljkom, posjetite internetsku stranicu tvrtke Philips na www.philips.
com/livingcolors ili nazovite centar za Philips Lighting tvrtke Philips na
besplatan broj: 00800-PHILIPSL ili 00800-74454775
SR
LivingColors - Uputstvo za upotrebu
Hvala vam što ste kupili Philips LivingColors plafonjeru!
Lampe LivingColors posebno su osmišljene kako biste mogli da u svom
domu kreirate atmosferu po želji pomoću boje i svetla.
Pre prve upotrebe LivingColors lampe pažljivo pročitajte ova uputstva i
sačuvajte ih za buduću upotrebu. Ako budete postupali u skladu sa našim
uputstvima, moći ćete da uživate u svim funkcijama Philips LivingColors
lampe.
Važno:
-Pažljivo izvadite delove iz pakovanja.
-Proverite da li ste dobili sve delove.
-Proizvođač preporučuje ispravnu upotrebu rasvetnih tela! Stoga se
uvek pridržavajte ovih uputstava kako biste omogućili ispravnu i
bezbednu instalaciju i rad rasvetnog tela, a sačuvajte ih za buduću
upotrebu kao referencu.
-Rasvetno telo bi trebalo priključivati direktno na naponsku mrežu.
-Rasvetno telo bi trebalo montirati isključivo na plafon.
-Ako niste sigurni, konsultujte se sa kvalifikovanim električarom ili
se obratite svom prodavcu. Uvek proverite da li je rasvetno telo
instalirano u skladu sa odgovarajućim propisima. Neki propisi
zahtevaju da instalaciju rasvetnih tela obavljaju isključivo kvalifikovani
električari (npr. deo P za Veliku Britaniju)
-Uvek čvrsto pritegnite vijke na priključku.
-Rasvetno telo je pogodno za instalaciju na površinama sa normalnim
zapaljivim svojstvima.
-Montirajte rasvetno telo van domašaja dece.
-U slučaju montaže rasvetnog tela na metalnoj površini, ona mora biti
uzemljena ili povezana sa ekvipotencijalnim provodnikom prilikom
instalacije.
-Pazite kako prilikom instalacije ne biste bušenjem oštetili električnu
instalaciju ili druge prepreke u zidu ili plafonu.
-U slučaju montaže rasvetnog tela na kutiju na plafonu ili na zidu,
obavezno prvo pokrijte kutiju poklopcem. (npr. Holandija)
-Ni u kom slučaju ne sme doći do priklještenja niti uvijanja električnih
kablova između rasvetnog tela i površine za montažu.
-Uvek uzmite u obzir kompletne tehničke specifikacije rasvetnog
tela. Proverite informacije na nalepnici na rasvetnom telu i u ovom
priručniku.
Montaža LivingColors plafonjere
1.Uvek izolujte napajanje pre početka instalacije, održavanja ili
popravke.
2.Ogolite žice kao što je prikazano na dijagramu
3.Ako na plafonu već postoji kutija sa priključcima za plafonjere,
76
MA0 000 021.indd 76
povežite je direktno tako što ćete tako što ćete njenu ploču ušrafiti u
priključak (crtež 3)
4.Ako na plafonu ne postoji kutija sa priključcima za plafonjere,
pronađite mesto na kojem kablovi izlaze iz plafona. Izbušite dve rupe
u plafonu, kao što je prikazano na crtežu 4, prvo postavite plastične
vijke, a zatim ploču pričvrstite na plafon.
5.Povežite kabl za uzemljenje (obično je žut sa crnim prugama) na
priključak za uzemljenje (identifikovan pomoću ikone
osnove rasvetnog tela (crtež 5).
6.Obratite pažnju na boju žica prilikom instalacije: plava (N) i braon (L).
Pomoću ove dve žice na odgovarajući način povežite naponsku mrežu
sa priključcima unutar osnove plafonjere.
7.Postavite rasvetno telo na ploču koju ste prethodno pričvrstili za
plafon i sa obe strane je pričvrstite pomoću zavrtanja (crtež 7).
8.Utikač iz stativa umetnite u lampu – uverite se da se čuo zvuk klik
(crtež 8).
9.Postavite lampu na stativ pa LivingColors uperite ka plafonu
(crtež 9). LivingColors lampa će prvo pokazati kratki uvod o
mogućnostima u vezi sa bojama. Dužinu rasvetnog tela možete da
podešavate okretanjem prstena na sredini postolja, izvlačenjem
gornjeg dela postolja do željene dužine i ponovnim okretanjem
prstena u suprotnom smeru da biste fiksirali položaj (crtež 10).
Rasvetno telo možete da povučete na jednu ili na drugu stranu da
biste pronašli najbolji položaj.
Početak rada:
1.Otvorite odeljak za baterije na daljinskom upravljaču tako što ćete
gurnuti dugme na poleđini. Umetnite 3 AAA baterije (+ i – kao što je
označeno) (crtež a).
2.Uključite LivingColors pritiskom na stranu I (uključeno) dugmeta za
uključivanje/isključivanje na daljinskom upravljaču (crtež c).
3.Napravite atmosferu po želji na sledeći način:
-dodirivanjem željene boje na točkiću za izbor boje. Prelaženjem
prstom preko točkića za izbor boje možete da ulepšate nijansu (crtež
d)
-menjanjem zasićenosti boje (dodavanjem bele boje u trenutnu boju).
Pritisnite (
) da biste dobili dublji prikaz boje ili (
pastelniji prikaz boje (crtež a). Na kraju ćete dobiti belu boju.
-Zatamnjivanje (prigušivanje). Povećajte (
intenzitet svetla pomoću dugmadi za zatamnjivanje (crtež f).
4.Lampu LivingColors isključite tako što ćete kratko pritisnuti dugme
„0" (isključi). LivingColors lampa će zapamtiti poslednje podešavanje
) unutar
) da biste dobili
) ili smanjite (
)
2009-08-13 10:20:57

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Philips 6914930PH

This manual is also suitable for:

6914948phLivingcolors generation2